Forrás: MNO

Bezárás | Nyomtatás

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

2004. augusztus 21. (10. oldal)

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – augusztus 20., államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a következő kitüntetéseket adományozta:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Glatz Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Történettudományi Intézet igazgatójának és Frunda György szenátornak.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Bitó László orvosnak, a Columbia Egyetem nyugalmazott kutatóprofeszszorának. dr. Kroó Norbertnek, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és Rolla Jánosnak, a Liszt Ferenc Kamarazenekar Kossuth-díjas hegedűművészének, hangversenymesternek, érdemes művésznek.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Bartók Péter zeneszerzőnek, dr. Bánáti Jánosnak, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének, Beck Mihálynak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az MTA Kémiai Kutatóközpont kutatóprofesszorának, dr. Berkes Györgynek, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, dr. Kozmáné dr. Nemes Júliának, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott bírójának, dr. Rakvács Józsefnek, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnökének, dr. Sőth Lászlónénak, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott bírójának, Bihary Zsigmondnak, az Állami Számvevőszék főigazgatójának, dr. Bocz Ernőnek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaság-tudományi Kar, növénytermesztési és tájökológiai tanszék nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak, Bodrogi Gyulának, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének, kiváló művésznek, Enyedi Györgynek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának, Széchenyi-díjasnak, dr. Göncz Árpádnénak, a Kézenfogva Alapítvány kuratóriuma elnökének, Horn Péternek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, Széchenyi-díjas mezőgazdásznak, a Kaposvári Egyetem rektorának, dr. Konkoly Istvánnak, a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság megyés püspökének, Léner Péter érdemes művésznek, a József Attila Színház ügyvezető igazgatójának, dr. Lotz Károly volt miniszternek, OECD-nagykövetnek. Moshe Sanbarnak, a New York-i Conference on Jewish Material Claims Against Germany végrehajtó bizottsága elnökének, Mózes Árpádnak, a Romániai Magyar Evangélikus Lutheránus Egyházkerület püspökének, Tempfli József nagyváradi megyés püspöknek, Novák Dezső labdarúgónak, edzőnek, Sugár Andrásnak, a T-Mobile Magyarország Részvénytársaság vezérigazgatójának.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Szenes Zoltán altábornagynak, a Honvéd Vezérkar főnökének, Braun László mérnök vezérőrnagynak, a Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal brüsszeli katonai képviselőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Andics Lászlónak, a Magyar Vöröskereszt elnökének, az Országos Mentőszolgálat Budapesti Mentőszervezete vezető főorvosának. Dr. Morzsányi Évának, a Magyar Vöröskereszt főtitkárának, dr. Angelusz Róbertnek, a szociológiai tudomány kandidátusának, dr. Balás Istvánnak, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének, Bárány Klárának, a Miniszterelnöki Hivatal pénzügyi és számviteli főosztálya vezetőjének, dr. Borsos Antalnak, az orvostudomány doktorának, egyetemi tanárnak. Dr. Németh Pálnénak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság tanácselnökének, dr. Szabó Lórántnak, a Csongrád Megyei Bíróság tanácselnökének, dr. Tóth Éva Erzsébetnek, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének, Cséfalvay Pál művészettörténésznek, kanonoknak, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatójának, Földes László (Hobo) előadóművésznek, zeneszerzőnek, írónak, dr. Geskó Judit művészettörténésznek, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusának, dr. Halász Gábornak, a neveléstudomány kandidátusának, az Országos Közoktatási Intézet főigazgatójának. Dr. Horváth Jenőnek, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének. Juhász Pál közgazdásznak, szociológusnak, Kádár János Miklós Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyetemi docensének, Kovács Dénes Kossuth-díjas hegedűművésznek. Liebe Pál vízépítő mérnöknek, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság intézeti igazgatójának. Lossonczy Tamás Kossuth-díjas festőművésznek, dr. Lukács Gézának, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának, az I. sz. Sebészeti Klinika igazgatójának. Dr. Nádasdy Ádámnak, a nyelvtudomány kandidátusának, költőnek. Dan Ofry újságírónak, az Új Kelet című lap főszerkesztőjének, dr. Roóz Józsefnek, a közgazdaság-tudomány kandidátusának, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának, tanszékvezető főiskolai tanárnak, dr. Schweitzer Ferencnek, a földrajztudomány doktorának, a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományi Kutatóintézet igazgatójának, Vámos Miklós József Attila-díjas írónak.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: dr. Ronkovics József dandártábornoknak, a Nemzeti Katonai Képviselő Hivatal belgiumi katonai képviselőjének.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Baczoni Gábor Miklósnak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára titkárságvezetőjének, dr. Baksai Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Rendelőintézete főigazgató-főorvosának, Balázs Andrásnénak, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettesének, Bangó Margit előadóművésznek, Bednai Nándornak, a Magyar Televízió nyugalmazott rendezőjének, dr. Békési Istvánnak, a Közlekedési Főfelügyelet főigazgatójának, dr. Buda Béla pszichiáternek, Dániel Pálnak, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal területfejlesztési főosztálya főosztályvezető-helyettesének, Einviller Józsefnénak, a Miniszterelnöki Hivatal pénzügyi és számviteli főosztálya bérügyi irodavezetőjének, dr. Erdősi Ferencnek, a földrajztudomány doktorának, Fátyol Tivadar zeneszerzőnek, koreográfusnak, előadóművésznek, dr. Fecser Péternének, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium humánpolitikai főosztálya vezető főtanácsosának, dr. Fischer Miklósnak, a Bálint Zsidó Közösségi Ház igazgatójának, dr. Gschwindt Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusának, Harkányi Endrének, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, dr. Háfra Istvánnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójának, Horváth J. Ferencnek, a Magyar Energia Hivatal elnökének, prof. dr. Katona Ferencnek, az orvostudomány doktorának, dr. Kálmán Zsófiának, a DejuRe Alapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Kárpáti Lászlónak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának, Polyák Katalinnak, a Belügyminisztérium személyügyi főosztálya elismeréskoordinációs osztálya vezetőjének, dr. Keszthelyi Bélának, az orvostudomány kandidátusának, a Harkányi Gyógyfürdőkórház igazgatójának, dr. Kiss Sándornak, az Államigazgatási Főiskola nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensének, Komlóssy Józsefnek, az Európai Népek Federális Uniója alelnökének, Kotulics Tamásnak, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetőjének, Lakatos “Peczek” Géza előadóművésznek, dzsesszdobosnak, Lazarovits Ernőnek, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége külügyi vezetőjének, Lányiné dr. Engelmayer Ágnesnek, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar nyugalmazott főiskolai tanárának, Ligeti György szociológusnak, a Kurt Lewin Alapítvány képviselőjének, a Háló című folyóirat felelős szerkesztőjének, Makkai Máriának, az Állami Számvevőszék főcsoportfőnök-helyettesének, Mizser Attilának, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkárának, dr. Mohácsy János ügyvédnek, a Vasas Szakszervezeti Szövetség munkatársának, dr. Németh János állami növénynemesítőnek, Novák Péter előadóművésznek, zenésznek, Paksy Gábornak, a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság volt vezérigazgatójának, Rados Ferenc zongoraművésznek, dr. Salacz Györgynek, az orvostudomány kandidátusának, egyetemi tanárnak, Schindler Jánosnak, Kecel polgármesterének, Snétberger Ferenc gitárművésznek, zeneszerzőnek, Somló Tamás előadóművésznek, zeneszerzőnek, Szabados György zeneszerzőnek, zongoraművésznek, Sziklay Erika énekművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, dr. Szili Ferencnek, a történettudomány doktorának, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatójának, Szunyogh Szabolcsnak, a Köznevelés című oktatási hírmagazin főszerkesztőjének, Vass Károly kézilabdázónak, edzőnek, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökének, Vercseg Ilona népművelőnek, a Közösségfejlesztők Egyesülete elnökének, Wittinghoff Tamásnak, Budaörs polgármesterének, Zalai Ernőnek, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának. Dr. Kárpáti Lászlónak, a Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozta: Bódi István rendőr alezredesnek, a vásárosnaményi rendőrkapitányság vezetőjének, Hajdú Sándor ezredesnek, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság Felderítő Főnökség főnökének, Létai Attila ezredesnek, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola parancsnokhelyettesének, Scharek Ferenc ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettesének. Retkes Illés tűzoltó alezredesnek, Kiskunfélegyháza város tűzoltósága parancsnokának, Vinkovics János tűzoltó alezredesnek, Kapuvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának, Kristóf István tűzoltó ezredesnek, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főosztályvezetőjének, Szebeni Zoltánnak, a Történelmi Igazságtétel Bizottság Katonai Szervezete titkárának.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Donáthné Muntag Ildikónak, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjének.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT (polgári tagozata) kitüntetést adományozta: Ács Szabó Violának, a Magyar Országgyűlés Hivatala főtitkár titkársága főmunkatársának, Tüskéné Fónai Editnek, a Miniszterelnöki Hivatal Kormányszóvivői Iroda osztályvezetőjének.

n

Hiller István miniszter a következő kitüntetéseket adta át:

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta: Pálmainé Paál Rózsának, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete munkatársának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta: Ádám Jenőnek, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriuma tagjának, dr. Bényei József újságírónak, Földes Imre zenetörténésznek, Gyökössy Zsoltnak, a Magyar Televízió rendezőjének, Horváth Kornél ütőhangszeres előadóművésznek, a Magyar Jazz Szövetség alelnökének, Molnár Józsefnek, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezető-helyettesének, dr. Müller Róbert kandidátusnak, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatójának, dr. Patay Pál régésznek, a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tanácsadójának, Székely András zenetörténésznek, újságírónak, dr. Turczi István írónak, a Parnaszszus folyóirat alapító főszerkesztőjének, Varjasi Lászlónak, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. ügyvezető igazgatójának, Vidovszky László Erkel Ferenc-díjas és érdemes művész zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette: dr. Bartos Zoltán egyiptológust, a Szépművészeti Múzeum főmuzeológusát, Neuwirth Annamáriát, a Hagyományok Háza osztályvezetőjét, a Bihari János Táncegyüttes művészeti vezetőjét, Fehér Jánost, a Bokréta Művészeti Iskola igazgatóját.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette: B. Mikli Ferenc festőművészt, Benedek Istvánnét, a Szépművészeti Múzeum gazdasági igazgatóhelyettesét, Cséby Gézát, a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatóját, Farkas Kálmánt, a Lungo Drom főmunkatársát, Foczmann Istvánt, a Budapesti Operettszínház üzemigazgatóját, Gáspár Benjámint, a Szépművészeti Múzeum teremőrvezetőjét, Horváth Béla előadóművészt, Kapillerné Megyeri Annát, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusát, Kissné Béres Katalint, a Göcseji Múzeum történész-muzeológusát, Kristóf Istvánnét, a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. művészeti titkárát, Lőrincz Ernő művészettörténészt, Tabák Lajos fotóművészt, Várnai Ildikót, a Vígszínház rendezőasszisztensét.

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesítette: Földes Lászlót, a Vígszínház főkellékesét, dr. Gyarmath Olga magyar-történelem szakos tanárt (betegsége miatt a kitüntetést Bencze Lászlóné Mező Judit dr. vette át), Hegedűs Lászlónét, a Budapesti Operettszínház titkárságvezetőjét, Ménesi Gabriellát, a Hammido Alapfokú Művészeti Magániskola balettmesterét, Mészáros Istvánt, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ceglédi szervezete városi titkárát, Nagy Sándornét, a Szépművészeti Múzeum jegypénztárosát, Novák Zsuzsanna táncpedagógust, Szöllősi Sándort, a hajdúszoboszlói polgármesteri hivatal közművelődési főtanácsosát, Szörényi Istvánt, a Nemzeti Táncszínház műszaki vezetőjét, Tóth Pálnét, a Nemzeti Táncszínház közönségszervezés-vezetőjét.

Bessenyei György-díj: Fenyves Kornélnak, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete elnökének, Hazag Mihálynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal vezető főtanácsosának, Horváth Violának, a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatójának, Szente Bélának, a békéscsabai Ifjúsági Ház igazgatójának, Tapodi Katalinnak, a dabasi Kossuth Lajos Városi Művelődési Központ népművelő igazgatójának, Török Józsefnek, a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ elméleti és módszertani munkatársának.

Móra Ferenc-díj: dr. Bakó Zsuzsannának, a Magyar Nemzeti Galéria főosztályvezetőjének, Bánki Horváth Mihályné dr. Molnár Erzsébetnek, a Kiskun Múzeum igazgatójának, dr. Csányi Mariettának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága régész osztályvezetőjének, dr. Nyerges Évának, a budapesti Szépművészeti Múzeum művészettörténész tudományos főtanácsosának, Kovácsné Bircher Erzsébetnek, a Soproni Központi Bányászati Múzeum igazgatójának.

A Népművészet Mestere díjat adományozta: Bereczky Csaba Kálmán keszthelyi fafaragó népi iparművésznek, Budai László néptáncosnak, Darmo István rozsnyói pásztornak, mesemondónak, dr. Puskás Nándorné hímző népi iparművésznek, Maneszes Márton magyarszovátai prímásnak, Radácsi Piroska hímző népi iparművésznek, Vajda László kovács népi iparművésznek,

A Népművészet Ifjú Mestere címet adományozta: Ángyán Csilla fazekasnak, ifj. Belencsák Mihály késesnek, Czefernekné Tenk Bernadett lószőrékszer-készítőnek, Csécsi Katalin és Onodi Attila néptáncos párosnak, Dobos Beáta néptáncosnak, Forgácsné Molnár Anett gyöngyékszerkészítőnek, Kis István néptáncosnak, Molnárné Tamás Anetta fazekasnak, Sebestyénné Tankovits Anita szőnyegszövőnek.

A Pauler Gyula díjat adományozta: dr. Á. Varga Lászlónak, Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának, Novák Veronikának, a Szlovák Állami Kerületi Levéltár igazgatójának, Szegőfi Anna főlevéltárosnak, dr. Zádorné dr. Zsoldos Máriának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatójának.

A Széchényi Ferenc-díjat adományozta: dr. Blazovich Lászlónak, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatójának, dr. Horváth Tibornak, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ny. igazgatójának, dr. Ikvai Nándorné Sándor Ildikónak, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeum néprajzos muzeológusának, dr. Farkas Attilának, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ érseki tanácsos művészettörténészének, Molnár Józsefnek, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma levéltári osztálya főosztályvezető-helyettesének, dr. Varga Gyulának, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Déri Múzeum néprajzi osztályvezetőjének.

A Szinnyei József-díjat adományozta: Yamajiné dr. Apor Évának, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Keleti Gyűjtemény osztályvezetőjének, Berke Barnabásnénak, az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményfejlesztési főosztály és Nemzeti Bibliográfiai Központ irányítójának, Gellér Ferencné dr.-nak, a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár igazgatójának, Pallósiné Toldi Márta PhD-nek, a szombathelyi Berzenyi Dániel Könyvtár igazgatójának, dr. Redl Károlynak, az Országgyűlési Könyvtár tájékoztatási igazgatójának, Szabó Sándornak, a British Council Könyvtár igazgatójának,

A Wlassics Gyula-díjat adományozta: Bimbó Zoltánnak, az egri Megyei Művelődési Központ közművelődési szakemberének, Budai Józsefnek, Nógrád megyei könyvtárosnak, Bulikné Szolnoki Ildikónak, a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet igazgatóhelyettesének, Buna Konstantin ny. festőművész tanárnak, Csonka Mártának, a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház igazgatójának, Ferencz Zsuzsannának, a veszprémi Városi Művelődési Központ és Könyvtár főtanácsos munkatársának, Fekete János kiskunfélegyházi ny. pedagógusnak, Gerecs László szombathelyi ny. népművelőnek, Hortobágyiné Török Ritának, a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ intézményigazgatójának, Illés Balázsnak, a nyíregyházi Kertvárosi Közösségi Ház népművelő intézményvezetőjének, Jenei Kálmánnak, Gyula polgármesteri hivatal oktatási és kulturális osztálya közművelődési főtanácsosának, Kelemen Lászlónak, a Budapesti Művelődési Központ nyugdíjasának, Kepe Lilinek, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatóhelyettesének, Králik Jánosnak, a békéscsabai Koós Károly Szakképző Iskola tanárának, Papp Ferencnek, a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatójának, Pál Miklósnak, a békéscsabai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala népművelő szakfőtanácsosának, Pintér Antalnak, a zalalövői “Salla” Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, dr. Szöllősy Vágó Lászlónak, a szabadkai Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség népművelőjének, újságírónak, dr. Tóth Máriának, a Magyar Posta Rt. jogtanácsosának, Zöld Lajos gyergyószárhegyi ny. újságírónak.

Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje: dr. Hideg Kálmán, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a kémiai tudomány doktora, dr. Horváth Attila, a Semmelweis Egyetem intézeti igazgatója, egyetemi tanára, az orvostudomány kandidátusa, dr. Németh Károly, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora, dr. Schipp Ferenc, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a matematikai tudomány doktora, dr. Solti László, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, dékán, dr. Szabó Béla, az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető egyetemi tanára.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje: Bodnár László, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az állam- és jogtudomány kandidátusa, dr. Bora Gyula, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem professor emeritusa, dr. Buday József, az ELTE tanszékvezető főiskolai tanára, a biológiai tudomány kandidátusa, dr. Dimény Judit, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, dékán, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, Esztergályos Jenő, a celldömölki Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója, dr. Hevesi Imre, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa, dr. Kanyár Béla, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanára, a biológiai tudomány kandidátusa, dr. Láng Ferenc, az ELTE egyetemi tanára, a biológiai tudomány doktora, dékán, Nyírő András, a Nyírő Consulting ügyvezetője, dr. Pomázi Lajos, a Budapesti Műszaki Főiskola főiskolai tanára, a műszaki tudomány kandidátusa, Ruttkay Kálmán nyugalmazott egyetemi docens, dr. Sámsondi Kiss György, a Szent István Egyetem főiskolai tanára, dr. Somfai Attila, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, a földtudomány kandidátusa; dr. Ujfaludi László, a Tessedik Sámuel Főiskola főigazgató-helyettese, főiskolai docens.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt: Horváth Tibor, az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi Információs Központja igazgatója, dr. Kovácsné dr. Papp Mária, a budapesti Raoul Wallenberg Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatója, dr. Köpeczi Bócz Tamás, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága főigazgató-helyettese, dr. Menyhért Zoltán, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, dr. Papp Zsigmond, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem főiskolai docense, dr. Rathmann János, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, a filozófiatudomány doktora, dr. Zelles Tivadar, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, dékán.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: dr. Agg Géza, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási főosztálya szakmai tanácsadója, Almási Vendelné, a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítója, dr. Árendás Veronika, a tatai Eötvös József Gimnázium tagozatvezető tanára, Báthory Zsuzsanna, a Főpolgármesteri Hivatal oktatási ügyosztálya vezető főtanácsosa, gyógypedagógiai szakreferens, Békei Lászlóné, a budapesti Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium általános igazgatóhelyettese, dr. Csonka Csabáné, az Oktatási Minisztérium közoktatás-fejlesztési főosztálya vezető főtanácsosa, Dandó Péterné, a budapesti Baross Gábor Általános Iskola igazgatóhelyettese, Falussy Józsefné, a bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola tanára, Fehérvári Győzőné, a budapesti Trefort Ágoston Két Tannyelvű Szakközépiskola vezető tanára, munkaközösség-vezető, Ferencz Gyuláné, a budapesti IV. kerületi Liget Óvoda vezetője, ifj. Fogarasi László zenész, Gál Józsefné, a kaposvári Táncsis Mihály Gimnázium igazgatóhelyettese, Gulyás Nagy Zoltán, a Magyar Táncművészeti Főiskola zenepedagógusa, Gyalai Pálné, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola gazdasági igazgatóhelyettese, Haas Judit, a budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola óvodavezetője, Hegedűs Károlyné, a székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, Horváth Géza, a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszer-ipari, Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Horváth János, a budapesti Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese, Jankovics István, a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatója, Károssy Ágnes, a budapesti Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese, Kárpáti Béla, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott rendőr alezredese, Kiss Erika, a tápiószentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatója, Klenyán László, az acsai Petőfi Sándor Általános Iskola tanára, Kókayné Lányi Marietta, a budapesti Gyermekek Háza pedagógiai vezetője, Kulcsár Albert, a tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, Lakatosné Reha Márta, a szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola igazgatóhelyettese, Németh Attila, a Veszprémi Egyetem Nyelviskolája igazgatója, egyetemi adjunktus, Németh Györgyné, a soproni Jegenye sori Óvoda tagóvoda-vezetője, dr. Novák István, az egri OKKER Oktatási Iroda alapító ügyvezetője, Ogonovszky Istvánné, a budapesti Szent László Gimnázium nyugalmazott vezető tanára, szaktanácsadó, dr. Pálffyné Tárnoky Éva, a Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója, Patakné dr. Félegyházi Enikő, a Debreceni Egyetem tudományos munkatársa, dr. Pázmándy Károlyné, a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gazdasági referense, Rudner Balázsné, a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági igazgatóhelyettese, Somogyi Gyöngyi, a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgatóhelyettese, Sulyok Istvánné, a budapesti Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola általános igazgatóhelyettese, Szabó Elek, a budapesti Németh László Gimnázium igazgatóhelyettese, főtanácsos, Szegedi Enikő, a budapesti XIII. kerületi Zeneiskola igazgatója, Szili Margit, a győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója, Szokolainé Takács Erzsébet, a budapesti Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Szőke Lászlóné, a budapesti Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Takács Mária Éva, a péri Öveges József Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Takácsné Márton Katalin, a gávavencsellői Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskola nyugalmazott tanára, Tálasné Pandur Rózsa, a kadarkúti Jálics Ernő Általános és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola, Diákotthon igazgatója, Tárkányiné dr. Szűcs Katalin, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanára, Till Ottó, a budapesti III. kerületi Állami Zeneiskola nyugalmazott igazgatója, Tolnay Béla, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi igazgatóhelyettese, Turi Zoltán, a budapesti Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Két Tannyelvű, Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatóhelyettese, Ugrin Gáborné, az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet nyugalmazott könyvtáros tanára, Vajdáné Sebestyén Julianna, a dunaszentbenedeki általános iskola igazgatója, Varga Borbála, a budapesti Thán Károly Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanára, Varga István, a mezőszilasi Németh László Általános Iskola igazgatója, Várkonyi János, a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott kollégiumvezető főtanácsosa, dr. Verebélyi Imréné, a Fővárosi Gyakorló Óvoda vezetője, dr. Vincze Ildikó Mária ügyvéd, a Miniszterelnöki Hivatal Koordinációs Politikai Államtitkárság jogi főtanácsadója, Vitéz Zsolt, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója, Vörös Kálmánné, a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt: Adorján Gyuláné, a budapesti Kossuth Lajos Két Tannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola tanára, Bárdos Adolf, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatója, épületgépészeti munkaközösség vezetője, dr. Bertók Sándorné, a gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanára, Braun Jánosné, a hatvani 5. Számú Általános Iskola tanítója, Fehér József, a székesfehérvári Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Fejes Ferencné, a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola óraadó tanára, Gooz István, a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Hargitai Kálmánné, a veszprémi Táncsics Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanára, Hímer Béláné, a kompolti Általános Iskola tanára, Horváth Árpádné, a budapesti Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nyugalmazott tanára, dr. Jarosievitz Beáta, a budapesti Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium csoportvezető nevelőtanára, Kis Károly, az iskaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatója, Klein Imréné, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanára, munkaközösség-vezető, Koszorúsné Tóth Katalin, a budapesti Hófehérke Napköziotthonos Óvoda vezetője, közoktatási szakértő, Kotzián Tamás, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma nyugalmazott vezetőtanára, dr. Kovácsné Okler Edit, a szolnoki Liget Úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóhelyettese, gyógypedagógus, Lengyák István, a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola tanára, Lipovits Gyuláné dr., a szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola tanára, szaktanácsadó, Marton Gézáné, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszer-ipari Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóhelyettese, Matula Ilona, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadója, Nagyné Rápli Györgyi, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadója, Németh Pál, a sárospataki Városi Vay Miklós Szakképző Iskola tanára, Pacsai Norbert, az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tanára, dr. Pál Lászlóné, a budapesti Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanára, Péter Mihály, a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola tanára, főtanácsos, Schlosserné Jurcsek Katalin, a budapesti Ady Endre Gimnázium tanára, Szabóné Kiss Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete intézeti koordinátora, Szelestey László, a Magyar Táncművészeti Főiskola gondnoka, Szöllősi Kálmánné, a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont tanítója, Terényiné Szabó Mónika, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola főmunkatársa, Tóth László, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese, Ungvári János, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyugalmazott osztályvezetője, dr. Vajda István, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára, Varga Ernőné, a pákai Öveges József Általános Iskola és Óvoda iskolatitkára.

TREFORT ÁGOSTON-DÍJ: dr. Balogh Lászlóné, az Oktatási Minisztérium vezető főtanácsosa, Czimer László, az Oktatási Minisztérium hivatalvezetője, Fehér Józsefné, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott gazdasági vezetője, Fetser Ignácné, az Oktatási Minisztérium TÜK irodavezetője, dr. Hardiné Farkas Éva, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettese, dr. Horányi Györgyné, a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadója, dr. Józsa György, az ELTE Társadalomtudományi Kar dékáni hivatala vezetője, Juhász József, az Oktatási Minisztérium vezető főtanácsosa, Nagyné Kelemen Éva, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar dékáni hivatala vezetője, Nixné Bartal Eszter, az újpesti önkormányzat osztályvezetője, Pataki József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat művelődési és ifjúsági osztályvezetője, Rétesi Róbertné, az Oktatási Minisztérium osztályvezetője, Simon Gáborné, az Oktatási Minisztérium osztályvezetője, Szalai Józsefné, az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettese, Szántó Gabriella, az Oktatási Minisztérium sajtófőnöke.

n

Bárándy Péter igazságügy-miniszter bíráknak, igazságügyi dolgozóknak adott át kitüntetéseket:

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje: dr. Bánki Horváth Mária, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke, dr. Kárpáti Piroska, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke, dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára, dr. Maráz Vilmosné, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke, dr. Viszmeg Sándorné, a Kiskunhalasi Városi Bíróság elnöke.

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje: dr. Birinyi Sándor, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság elnöke, Csere László, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága dandártábornoka, dr. Gyenge András, a Pécsi Munkaügyi Bíróság elnöke, dr. Szaghmeiszter Mária, a Heves Megyei Bíróság bírája.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: Deli Sándorné, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság írnoka, Hajdú Mihályné, a Legfelsőbb Bíróság írnoka, Jeszenszky Károlyné, a Fővárosi Bíróság tisztviselője, Kemény Veronika Mária, a Pest Megyei Bíróság tisztviselője, Mártonfalvi Miklósné, a Nyíregyházi Városi Bíróság tisztviselője.

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt: Kalotai Kálmánné, a Heves Megyei Bíróság irodavezetője, Koczkás János, a Fővárosi Bíróság fizikai dolgozója, Nagy Lászlóné, a Szentendrei Városi Bíróság írnoka, Szirtesi Júlia, a Pécsi Városi Bíróság irodavezetője.

n

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter megbízásából Iváncsik Imre, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára az alábbi elismeréseket adta át:

HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM I. FOKOZATA: professzor dr. Lengyel Alfonz nyugállományú alezredesnek, dr. Brüll Miklós nyugállományú alezredesnek, dr. Kakassy Gyula nyugállományú alezredesnek, Forró Lajosnak, Till Ferencnek, Várnai Ferencnek.

A Honvédelemért kitüntető cím II. fokozata: Ozsgyán Mihály nyugállományú alezredesnek, Gotzy Pál László nyugállományú hadnagynak, dr. Antonio Dal Fabbrónak, Berecz Józsefnek, Csetnekiné Szabó Máriának, Hajzer Györgynek, Johann Webinknek, Kiss M. Jenőnek, Kovács Ferencnek, Mezőfi Zoltánnak, Soltész Bertalannak, Szklenár Tibornak, dr. Tamáska Mihálynak, Ungvári Józsefnek, Vécsey Lászlónénak.

Honvédelemért kitüntető cím III. fokozata: Simon Jójárt Sándor János nyugállományú ezredesnek, Soós Tibor nyugállományú századosnak, Kocsis László nyugállományú főhadnagynak, Goór György nyugállományú hadnagynak, Fogarassy Pál nyugállományú főtörzszászlósnak, Jászberényi Lászlóné nyugállományú zászlósnak, Ampli Ferencnek, Baumann Józsefnénak, Dabasi Józsefnek, Dzsugán Józsefnénak, Fazekas Bélánénak, Fischer Györgynek, Gaál Tibornak, Gergely Józsefnénak, Hajdú Pálnénak, Kelemen Istvánnénak, Kiss Sándornak, Kosik Istvánnak, Németh Antalnak, János Béla nyugállományő őrnagynak, Sirko Ferencnek, Szabó Györgynének, Somogyi Mártonnak, Tóth Bertalannak.

Aranykor kitüntető cím arany fokozata: Horváth János nyugállományú vezérőrnagynak, Radovits Ferenc nyugállományú ezredesnek, Vizi Pál nyugállományú ezredesnek.

Aranykor kitüntető cím ezüst fokozata: Dobrai János nyugállományú ezredesnek, Zachár Istvánnak.

n

Gaál Gyula, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) politikai államtitkára állami kitüntetéseket nyújtott át:

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje: Abos Bruno, a GKM EU és nemzetközi koordinációs főosztály főosztályvezető-helyettese, Békési István, a Közlekedési Főfelügyelet főigazgatója, Horváth J. Ferenc, a Magyar Energia Hivatal elnöke, Mohácsy János, a Vasas Szakszervezeti Szövetség ügyvédje, Rabi Ferenc, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke és Szabados Gábor Tamás, a Magyar Bányászati Hivatal elnökhelyettese.

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje: Fodor Anikó, az Ipartestületek Országos Szövetségének gazdasági igazgatója, Gérnyi Gábor, a GKM vállalkozások integrációs felzárkóztatását koordináló főosztály főosztályvezetője, Hanzséros Andrea, a GKM EU és nemzetközi koordinációs főosztály főosztályvezető-helyettese, Kovács Zsolt, az UVATERV Út- és Vasúttervező Rt. szakági igazgatója, Marton Tamás, a GKM hajózási főosztályának főosztályvezető-helyettese, dr. Tallósy Imre, a Budai MÁV Kórház főigazgatója és Tóth Imre, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: Bicsák Lajos, a Zala Megyei Iparszövetség társadalmi elnöke, Gyekis Árpád autószerelő mester, egyéni vállalkozó, a nyíregyházi Ipari és Szolgáltató Ipartestület elnöke, Gyurkovics István, a Polgári Légiközlekedési Hatóság repülésműszaki felügyelője, Jánoska Kálmán, kőfaragó egyéni vállalkozó, Molnár Gabriella, a Blaguss Utazási Iroda Kft. ügyvezető igazgatója, Moys Péter, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat osztályvezetője, Tokár István, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparszövetség elnöke és Winkler Istvánné, a GKM ipari főosztályának osztályvezetője.

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt: Számadó Endréné, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdek-képviseleti Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének társelnöke, ügyvezető elnöke.

n

Kovács László külügyminiszter a következő kitüntetéseket adta át:

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje: Szegvári Istvánnénak.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt: Izsákné Rácz Editnek.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: dr. Kacsirek Róbertnek és Szigeti Jánosnak.

n

Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a köztársasági elnök megbízásából az alábbi elismeréseket nyújtotta át:

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJÉT: dr. Bodó Imrének, a mezőgazdasági tudomány doktorának, dr. Bokor Józsefnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesének, dr. Csevár Antalnak, az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség főosztályvezető-helyettesének, Farkas Margitnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Miniszteri Titkársága főmunkatársának, Kling Istvánnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójának, Makrai Mihálynak, a Tisza menti Vízművek Rt. nyugalmazott vezérigazgatójának, dr. Molnár Gyula természetfotósnak, dr. Pálfai Imrének, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott szakmai tanácsadójának, dr. Soós Jánosnak, a Hortobágyi Halgazdaság Rt. igazgatósági elnökének.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ARANY ÉRDEMKERESZTJE: Búti Gergelynek, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, dr. Faragó Tibornak, a KVM EU és Nemzetközi Főcsoport főcsoportfőnökének.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG EZÜST ÉRDEMKERESZTJE: Göncz Benedeknek, a KVM vízkárelhárítási főosztály osztályvezetőjének, Horváth Gábornak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, Kovács Lajos Antalnak, a KVM vízgazdálkodási és koordinációs főosztály osztályvezetőjének, Németh Jánosnak, a KVM környezetbiztonsági önálló osztály főosztályvezető-helyettesének, dr. Szilárd Illésnek, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Felügyelet igazgatóhelyettesének, Szitta Tamásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BRONZ ÉRDEMKERESZTJE: Hérincsné Szenteleki Csillának, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Felügyelet igazgatóhelyettesének, Völgyi Györgynének, a Minisztérium Közigazgatási Államtitkár Titkársága főmunkatársának.

Kiadja a Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft. © 2001

Comments are closed.