Kedves Barátunk,

2003. december 16-án a Sófár Klubban közel 30 fõ részvételével megtartottuk a Rádió Zs elsõ stábértekezletét.

A találkozón megjelent Fröhlich Róbert fõrabbi, valamint képviseltette magát a Habonim Dror, a Chabad, a Lauder Iskola,
az Esztertáska, a Marom, a Joint, a Frankel Zsinagóga, a Micve Klub, a Hasomer Hacair, a Szombat, a UJS, a Mensch, és a
Sófár.

A közösségek, intézmények képviselõi mellett szép számmal megjelentek mûvészek, újságírók, rádiósok, és mások, akik
szívesen bekapcsolódnak a Rádió Zs müsorainak szerkesztésébe.
A résztvevõk elõre összeállított írásos háttérinformációt, segédanyagot kaptak. Seres Attila mintegy másfél órás
elõadásában részletesen ismertette a Sófár Egyesület „Új horizontok” elnevezésû koncepcióját, mely elsõként a Rádió Zs-
ben és az ahhoz kapcsolódó internetes portálban ölt testet. Tájékoztatta a hallgatóságot a Rádió Zs müsorterveirõl, a
földi sugárzás megkezdésének kilátásairól. Ezután kitértünk a föbb müsorkészitési elvek tisztázására, a gyakorlati
teendõk megvitatására. Szenvedélyes, de eredménytelen vita bontakozott ki a rádió elnevezése körül, ezért azt
elnapoltuk.

Megállapítottuk, hogy az év végi szabadságolások, és a felkészülési idõ rövidsége miatt a tervezett tempó nem tartható
maradéktalanul, vagyis január 1-tõl az új müsorrend csak fokozatosan vezethetõ be. Sok közösség a hanukai elõkészületek
miatt nem tudta magát képviseltetni, és a megjelentek többsége is technikai és szerkesztési segítségre tart igényt a
müsorkészités beindításához. A Sófár Egyesület részérõl Sebestyén Vera közösségi koordinátor és Raskó András ügyvezetõ
fog gondoskodni a Rádió Zs és a közösségek szerkesztõi közötti együttmûködés zavartalanságáról. Minden közösség, amely
részt kiván venni a projektben, kijelöl egy kapcsolattartó személyt. A Rádió Zs saját stábjainak munkáját Seres Attila
és Raskó András fogja összehangolni.

Megegyeztünk abban, hogy január elsõ felében a közösségek képviselõivel, illetve a Rádió Zs stábjainak tagjaival
további egyeztetést tartunk a gyakorlati tennivalókról, addig mindenki emészti a hallottakat, és megkezdi a
felkészülést, az anyaggyüjtést a müsorkészitéshez. Többen jelezték, hogy addig is készítenek kisérleti müsorokat,
melyek adásba fognak kerülni. Ilymódon az új müsorrend január végére végleges formát fog ölteni.

A közös beszélgetést követõen még másfél órán át kisebb csoportokban folyt a társalgás, fél tizenegy körül zártuk be az
klubot.

Ha bármilyen kérdésed, észrevételed van a fentiekkel kapcsolatban, írd meg nekünk email-ben.

Barátsággal
A Rádió Zs

Comments are closed.