A “MENSCH” Nemzetközi Alapítvány egy kiemelten közhasznú szervezet, melynek célja olyan toleráns társadalmi értékrend, demokratikus történelmi tudat formálása, amely értékeli, tiszteletben tartja a kisebbségek jogait, a felekezetek jogait, elítéli a sovinizmus, a rasszizmus, az idegengyûlölet és a gyûlöletkeltés valamennyi megnyilvánulását.

Támogatni kívánja az erre irányuló kulturális, tudományos és oktatási tevékenység különbözô formáit, különösen a középiskolás korosztályokat érintô felvilágosító tevékenységeket. Munkája arra irányul, hogy a tanárok továbbképzésével, ösztöndíjakkal, könyvkiadással, konferenciák, elôadások szervezésével, az ismeretterjesztés és a kutatás támogatásával aktívan részt vesz a magyarországi múlt feltárásában és közismertté tételében, valamint a jelenben segítse a kisebbségek esélyegyenlôségének ügyét.

Az Alalpítvány ellátandó közfeladatát a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI törvény rendelkezése szerint kiemelkedô közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

Az Alapítvány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv-ben meghatározott közfeladatot lát el.


Comments are closed.