műfordító, költő és irodalomtörténész

(1881-ig Roder)a Magyar PEN Klub elnöke

/Mór, 1862. június 29. -Budapest, 1944. november 4./

Édesapja Roder Adolf /1833-1899/ népiskolai tanító, szerkesztő, volt. Radó Antal középiskolai tanulmányait a szombathelyi premontrei kanonokrend főgimnáziumában végezte. A kiemelkedő képességű, kiváló görög-latin tudású diák a budapesti egyetem klasszika-filológia szakára jelentkezett. Másodéves egyetemi hallgató korában Greguss Ágoston professzor hatására a magyar-német szakra iratkozott át.

l883-ban tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Doktori disszertációja – amely több mint száz év után is alapvető szakmunka – A magyar fordítás története 1770-tőI – 1830-ig címet viseli.
Egyetemista kora óta rendszeresen publikált a Függetlenség, a Pester Journal, a Magyar Újság, a Pesti Hírlap és a Budapesti Hírlap hasábjain. l885-1922-ig a képviselőház Országgyűlési Gyorsirodájában dolgozott gyorsíróként, amelynek l895-ben főnöke lett.

Irodalmi munkásságát segítette, pártfogolta Gyulai Pál. 1895-ben a Kisfaludy Társaság tagjai közé választotta az akkor már többkötetes irodalmárt.

1926-ban Radó Antal kezdeményezésére alakult meg a magyarországi PEN Klub, amelynek előbb alelnöke, majd 1939-től elnöke lett.

Gazdag életművéhez szorosan hozzátartozik szerkesztői tevékenysége is. 1897-től a Magyar Könyvtár, 1901- től a Remekírók Képes Könyvtára szerkesztője.

Nyolcvanadik születésnapját még a fél világ és a magyar kultúra ünnepelte, de 1944 áprilisában neki is fel kellett tűznie a sárga csillagot. A 82 éves Radó Antal, aki egész életében a szépséget és a művészetet szolgálta 1944. november 4-én mérget vett be Holdfény utcai lakásában, majd kitántorgott az utcára és meghalt.

Költői művei: Versek; Dalok és történetek; Rákóczi sírja és egyéb költemények; Mesék az íróvilágból; Római ritmusok; Háborús strófák. Műfordításai: Olasz költőkból; Latin költők; Görög költők; Petrarca összes szerelmi szonettjei; Leopardi összes versei; Idegen költők albuma; Ariosto; Örjöngő Loránt; Firduszi; Sahnámé; Dante: Pokol.

Tudományos művei: Idegen szavak szótára; A magyar műfordítás története; Az olasz irodalom története; Az ifjabb Michelangelo Buonarotti; Dante; A fordítás művészete; A magyar rím; Per il centenario del romanziere ungherese Jókai című műve a Velencei Akadémia kiadásában jelent meg.

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.