…a zsidóságból kilépni nem lehet, bár meg lehet szakítani a közösséghez kötő szálakat, le lehet tagadni a zsidó eredetet.

…a társadalomban a különféle csoportok között semmilyen szempontból nincs egyenlőség, egyenlő arányosság meg mégannyira sincs, mivel – és ezen természetesen lehet sajnálkozni – sem a képességek, sem a feladatok, sem a történelmi lehetőségek nincsenek egyenlően és arányosan elosztva az emberek között. Ilyen szempontból a történelem egyáltalán nem demokratikus, viszont azoknak, akiknek több lehetőség és tehetség adatott meg, segíteniük kell azokat, akiknek viszont nem.

Érdekes, hogy az arányosítás hívei valamilyen szempontból – akár pozitív, akár negatív szinezettel -szinte misztikus erőt és képességeket tulajdonítanak a “felülreprezentált” csoportnak, így – ebben az esetben – a zsidóságnak.

…a kommunizmus messianisztikus formájához könnyebben el lehetett jutni a zsidó szellemi háttérből, mint máshonnan, mert a judaizmus belső struktúrájának része az a fizikai megváltásigény, melynek szekularizált formája lehet a kommunizmus.

Forrás: Novák Attila: Majdnem jó könyv

(Győri Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság. Windsor Kiadó, 1997)

Comments are closed.