jogtudós

egyetemi rendkívüli tanár, országgyűlési képviselő, udvari tanácsos

/Nagyvárad, 1845. – Budapest, 1909. január 31./

Deutsch Dávid balassagyarmati ortodox rabbi oktatta a zsidó tudományokra, majd a boroszlói rabbi szeminárium növendéke lett. A papi hívatás helyett azonban a jogi pályát választotta, s jogtudósként, közéleti férfiúként fényes karriert futott be.

Jogi tanulmányait Berlinben, Bécsben és Budapesten végezte. l868-ban pesti egyetemen jogi diplomát szerzett. l869-ben Pápán ügyvédi irodát nyitott, és a pápai hitközségjegyzői feladatait is ellátta. l870-től Székesfehérváron élt. Városunkban írta meg három kötetes fő művét A magyar kereskedelmi törvény magyarázata címmel. E munka elismeréseként l882-ben kinevezték a budapesti egyetemen a kereskedelmi és váltójog magántanárává. Ekkor Pestre költözött.

1884-1903-ig szabadelvű párti programmal a berecki választókerület országgyűlési képviselője lett. 1889-ben az egyetem rendkívüli tanárává nevezték ki. A parlament kodifikáló bizottságában kifejtett jogalkotói tevékenysége elismeréseként udvari tanácsosi címet kapott.

Felesége, a zsidó jótékonyság nagyasszonya, a Múlt és Jövő című folyóirat hasábjain indította el a Zsidó Nőegyesületek Szövetsége megalapításának gondolatát. Férjével együtt hozták létre a budapesti Földmívelési- és Kereskedelmi Egyesület kertészképző iskoláját.

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.