jogi író, szül. 1881. Berlinben, Heidelbergben és Párisban folytatott jogi tanulmányokat, 1907. az egri érseki jogakadémián a magyar közjog tanára lett. A világháborúban bevont s a körülzárt Przemyslben szerkesztette a Tábori Ujság-ot. 1926. a pécsi Erzsébet-tudományegyetemen a magyar közjog rendes tanárává nevezték ki. Főbb művei : Esküdtszékünk ; Döntvényeink jogi természete ; Nemzetiségi kérdés ; A jogfolytonosság követelményei és a kibontakozás útja ; Magyar közjog ; Parlamenti illem ; Alkotmányos jogrendünk és a közjogi provizórium.

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.