(1887-ig Lőwy)

büntetőjogi bíró, jogi író

/Székesfehérvár, 1879. május 9. -Budapest, 1939/1941? /

A budapesti, a berlini és a párizsi egyetemen jogot tanult. 1913-1920-ig járásbíró volt az Igazságügyi Minisztérium törvényelőkészítő osztályán. 1920-ban nyugdíjazták, ezt követően ügyvédi irodát nyitott.

Az Igazságügyi Minisztériumban részt vett a becsület védelméről szóló törvényjavaslatok, valamint a Wekerle-Vázsonyi féle választójogi tervezet kidolgozásában.

A Jogtudományi Közlöny című folyóirat mellékleteként megjelenő Büntetőjogi Döntvénytár egyik szerkesztője volt 1911-1934- ig. Szaklapokban számos tanulmánya jelent meg főként fiatalkorú búnözőkről és a külföldi büntetőjogi intézményekről.

Önálló munkái: A bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V tv. (Bp., 1909); A büntetőtörvény különös reformja (Bp., 1914)

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.