főrabbi, a Jeruzsálemi Héber Egyetem tanára

/Szilasbalhás (Veszprém megye), 1886. november 17. – Jeruzsálem, 1940./

Atyja, Klein Ábrahám Cevi (lásd ott!) szilasbalhási rabbi volt.

Egyetemi tanulmányait Berlinben és Heidelbergben végezte, ahol filozófiai doktorátust szerzett. Rabbi képesítését a berlini rabbiképzőben szerezte. 1909-ben a tuzlai (Bosznia) hitközség választotta rabbijának, ahol négy évig működött. 1913-ban Érsekújváron töltötte be a főrabbi állást. Kiváló hitszónokként nagy hírnévre tett szert. Állandó munkatársa volt a héber, magyar, német, francia és angol tudományos folyóiratoknak, főmunkatársa a Szombat című zsidó hetilapnak.

Palesztina földrajzának történelmi vonatkozásait kutatta, és ebben a tudományágban vált világhírű tudóssá.

A Jeruzsálemi Héber Egyetemre 1924 augusztusában nevezték ki rendes tanárrá, katedráját 1925-ben foglalta el. 1926-ban ideiglenes tartózkodásra visszatért Érsekújvárra, ahol a község főrabbija volt.

Klein Sámuel hatalmas munkásságának nagy része szakfolyóiratokban látott napvilágot.

Önállóan megjelent művei: Beitrtige zur Geographie und Geschichte Galilaas (1909); Erec Jiszroel (1922, héberül); Palesztina földrajza, iskolák részére; Die Küstenstrasse Palastinas; héberül is: Derech choj hajom (a jeruzsálemi egyetem kiadványa, 1923); Palastina-Studien, héberül: Mechkorim Erec Jiszroel (1., 1923-28.; II., 1928.); Jüdisch-Palast, Corpus Inscriptionum (1920).

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.