pedagógus

(1882-ig Fischer)

pedagógus, a Pesti Izraelita Hitközség polgári leányiskolájának igazgatója

/ Apostag (Fejér megye), 1834. – Budapest, 1910. április 3./

Először Kajászószentpéteren tartózkodott, majd 1858-1860-ig a nagymúltú lovasberényi hitközség elemi iskolájában tanított. Ezt követően Győrben, Sátoraljaújhelyen oktatta a gyermekeket A kiváló pedagógust 1867-ben báró Eötvös József a fővárosi izraelita mintaiskolához helyezte át. Később a Pesti Izraelita Hitközség leányiskolájának igazgatójává nevezték ki.

Nagyarányú szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Számos kiadást megért tankönyvein több generáció nőtt fel.

Önálló művei: Oktató és nevelő mulattatóelbeszélések a Talmud és Midrásból, valamint a zsidók történetéből (Bp., 1886); Kincses szekrényke (oktató, nevelő, mulattató elbeszélések a zsidó bölcsek irataiból) (Bp., 1889).

Halász Náthán szerkesztette az első magyar nyelvű zsidó népiskolai értesítőt (Győr, 1862) és az első magyar nyelvű zsidó ifjúsági lapot, az Ifjúsági Iratokat (1862-63).

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.