(Lábod, 1889. máj. 28. – Monok, 1938. aug. 26.): politikus, ~ Pál gr. (1838 – 1901) unokája, Pál gr. (1918 – 1944) apja. Felsőbb tanulmányait a kassai jogak.-n és a müncheni egy. erdészeti fakultásán végezte. 1914-ben huszártisztként vett részt a világháborúban; 1917 – 18-ban Zemplén vm. főispánja volt. A Tanácsköztársaság idejében letartóztatták, majd az olasz katonai misszió közbenjárására szabadlábra helyezték. Egyik alapítója és vezérig.-ja volt a Központi Sajtóvállalatnak. 1931-ben fiatal katolikus írókkal és újságírókkal létrehozta a Korunk Szava c. folyóiratot, amelynek haláláig kiadója és felelős szerk.-je volt. Munkatársaival a r. k. egyház konzervatív folyóirataival szemben egy demokratikus színezetű, haladó katolikus álláspontot igyekezett kialakítani. Az 1935-i választásokon a tokaji kerületben a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt programjával ogy.-i képviselővé választották. Pártjában a mérsékelt szárny tagjaként éles küzdelmet folytatott az ún. Kékkeresztes csoporttal; a partból végül is kilépett és a továbbiakban pártonkívüli képviselőként tevékenykedett. 1937 – 38-ban, a fasizmus előretörése idején állást foglalt a totális államberendezkedési törekvések ellen, a polgári jogok és a parlamentarizmus védelmében. Ellenezte a felsőház jogkörének kiterjesztését, az első zsidótörvényt, s hangot adott, jóllehet demokratikus. törekvései legitimizmussal párosultak, a munkásosztállyal való együttműködés szükségességének. – Irod. Katona Jenő: Sz. Gy. gr. (Bp., 1938); Lendvai István: Emlékezés Sz. Gy.-ről (Korunk Szava, 1938. szept. 1. sz.); Gogolák Lajos: Sz. Gy. gr. emlékezete (Korunk Szava, 1938. szept. 15. sz.); Stark János: Sz. Gy. és a keresztény demokrácia (Korunk Szava, 1938. dec. 15. sz.); Révai József: Válogatott történelmi írások (II., Bp., 1966).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.