ügyvéd

törvényhatósági bizottsági tag, a Pesti Izraelita Hitközség alelnöke

/Lovasberény (Fejér megye), 1862. október 3. – Budapest, 1923. március 1./

Atyja Füchsel Miksa lovasberényi körorvos, édesanyja Báron Anna. A Feleki testvérek, magyarfeleki Feleky Hugó urológus, egyetemi tanár (1861-1932), F. Béla ügyvéd (1862-1923), F. Sándor orvos, költó (1865-1940) és F. Hugó fia, Feleky Géza újságíró (1890-1936) egy rendkívül tehetséges értelmiségi család nagy megbecsülésnek, tiszteletnek örvendő tagjai voltak.

Feleki Béla gimnáziumi tanulmányai befejezése után a budapesti egyetem jogi fakultását végezte el. Az 1890-es egyházpolitikai mozgalomban és a recepciós törvényjavaslat előkészítő munkálataiban tevékenyen vett részt. l890-ben tagja lett a főváros törvényhatóságának. Főleg a pénzügyi és a szociálpolitikai kérdések felé fordult a figyelme.

1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség oktatásügyének a vezetője, majd a hitközség alelnöke lett.

A gyermekvédelem terén kiváló kezdeményezése volt az Országos Izraelita Patronage Egyesület megalapítása. Nevéhez fűződik a hitközség fiú- és leánygimnáziumának életrehívása. Az évtizedeken át vajúdó zsidó középiskolai kérdést megoldotta: megnyitotta az első magyarországi zsidó gimnáziumok kapuit.

Jogi cikkeket írt az Ügyvédek Lapjába és az Igazságügyi Közlönybe, valamint a felekezeti sajtóba.

Forrás: Zsidó Kultúrtörténeti emlékek Fejér megyében, Szerk.: Lakat Erika (Székesfehérvár 2004)

Comments are closed.