(Bp., 1910. júl. 19. – Bp., 1964. nov. 1.): író, irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA. l. tagja (1953), József Attila-díjas (1960). A bp.-i egy.-en magyar-német-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Tanulmányainak befejezése után 1945-ig könyvtári tisztviselő az Egyetemi Könyvtárban, majd a Műegy.-i Központi Könyvtárban. A m. ellenállási mozgalom részvevője volt. Jégvilág c. verskötetét (1944) a Horthy-rendőrség elkobozta. 1938-tóI kezdve több ízben teljesített katonai szolgálatot. 1947 ápr.-ától 1950 aug.-áig adminisztratív államtitkár a Közoktatásügyi Min.-ban, utána az Eötvös Loránd Tudományegy. bölcsészettudományi karán a XX. sz.-i m. irodalomtörténeti tanszék tanszékvezető tanára. 1930-tól kezdődően számos lapba dolgozott (Apollo, Athenaeum, Corvina, Diárium, Magyar Csillag, Nyugat, Magyar Nyelv, Az Ország Útja, Szép Szó stb.). Árásaiban éles harcot vívott a m. kulturális életben jelentkező fasiszta tendenciák, a szűk látókörű provincializmus ellen, a haladó m. kulturális élet védelmében. Sokat tett József Attila és Ady Endre költői világának megértéséért. M. és világirodalmi tanulmányain túl bírált zenei szakmunkákat írt az ifjúság nevelésének problémáiról. A 20. sz.-i m. irodalom számos problémáját, elméleti-rendszerezési kérdését tisztázta akadémiai felolvasásaiban, hozzászólásaiban, egy.-i jegyzeteiben s számos tanulmányában. Tudományos tevékenysége mellett szépírói munkásságot is folytatott. A Nyugat harmadik nemzedékének egyik jelentős, egyéni hangú költője és prózaírója volt. Míg esszéi és tanulmányai egész pályáját végigkísérték, szépirodalmi művei két alkotói korszakra összpontosultak. Az első a harmincas évek végétől a negyvenes évek végéig ívelt, a második az ötvenes évek végétől haláláig tartott. M. Verseskötetek: Magyar Agapé (Bp., 1940); Jégvilág (Bp., 1944); Szebb az új (Bp., 1950); Harag nélkül (1964). Regényei: Zenekíséret (Bp., 1947); Alázatosan jelentem (Bp., 1958); A karoling trón (Bp., 1960); Karfiol Tamás (Bp., 1961); Nandu (I-IL, Bp., 1963); őszi napló (posztumusz mű Bp., 1965). Tanulmánykötetei: Csáth Géza novellái (Bp., 1937); Vajda János (Bp., 1941); József Attila (Bp., 1947): A szép magyar vers (Bp., 1952); Ady Endre élete és művei (Bp., 1955); Tegnaptól máig (Bp., 1958); Arcképvázlatok és tanulmányok (Bp., 1962); Könyvek gondok (Válogatott tanulmányok és jegyzetek. Válogatta, szerk. és a bibliográfiát összeállította Bessenyei György, Bp., 1966). – Irod. Weber Antal: B. L. 1910-1964. (Felsőoktatási Szle. 1964. 12. sz.); Keresztúry Dezső: B. L. (Magy. Könyvszle, 1965. 2. sz.). – Szi. Keresztúry Dezső verse (Élet és Irodalom, 1965).

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Comments are closed.