Forrás: Blikk

A temetkezésnek minden kultúrában megvannak a kialakult szokásai. Ezek közül gyűjtöttünk össze olyanokat, amelyek a mi szemünkkel nézve különösnek tűnnek.

Van, ahol keselyűkkel etetik meg a holttestet és van, ahol száz bölényt áldoznak az emlékére. Vannak, akik a ruhájukat szaggatják meg, míg mások alkoholos befolyásoltság alatt, dobszóra őrjöngnek. Van, ahol már a halál beálltának napján meg kell tartani a temetést, míg másutt a család akár egy hétig is egy asztalnál étkezik a megszokott helyén ücsörgő holttesttel… A világ különféle kultúráiban más és más módon adják meg a végtisztességet az elhunytaknak. A szerintünk legérdekesebb szokások következnek.

Buddhisták, hinduk

A buddhisták számára a halál az egyik életből a másikba való átmenetet jelenti, azaz egy újfajta létezés kezdetét. Hitük szerint, amikor a halál bekövetkezik, a karmikus erők, melyeket az elhunyt élete során felhalmozott, aktiválódnak és meghatározzák a következő újjászületést. Éppen ezért tekintenek a haldoklásra és a halálra úgy, mint kritikus és fontos időszakra, amikor a haldokló irányításra szorul, annak érdekében, hogy egy megfelelő életre születhessen majd újjá.

Tibetben a haldoklónak illetve a nemrég elhunytnak a Tibeti Halottaskönyvből olvasnak fel, azért, hogy megkönnyítsék számára az elszakadást aktuális életétől és segítsék abban az átmenetben, amit a halál jelent. A holttesteket feldarabolják vagy elhamvasztják és keselyűkkel etetik meg, melyek aztán felrepülnek és így voltaképpen az egekben temetik el a halottakat. Ez egyben egyfajta végső nagylelkűséget is kifejez, amivel az ember a saját testét ajánlja fel.

A hindu gyászszertartások elmélete és gyakorlata vidékenként eltérő és függ az elhunyt személy társadalmi státuszától is. Ami azonban általában közös bennük, hogy a szertartások négy fő szakaszra oszthatók. Az első szakaszt a halálos ágynál végzett rítusok jelentik, a másodikat a holttesttől való búcsúvétel, a harmadikat azok a szertartások, melyek segítenek a holt lelkeknek átkelni az ősök birodalmába, negyediket pedig azok a rítusok, melyeket az ősök tiszteletére mutatnak be. A holttesteket elhamvasztják. Közvetlenül a halál után a testet fejjel déli irányban a padlóra fektetik. Egy olajlámpát helyeznek el a test közelében, mely aztán három napig folyamatosan ég. A holttestet tiszta vízben megfürdetik és új ruhákba öltöztetik. Ha a halott férfi volt vagy özvegy nő, akkor fehér ruhát adnak rá, ha viszont férjezett nő volt, akinek még él a férje, esetleg hajadon lány, akkor pirosat vagy sárgát.

A Shiva-hívők szent hamut, míg Vishnu-hívők szantálfa-masszát kennek a halott homlokára, a Gangesz vizéből pedig néhány cseppet a szájába csöpögtetnek. A testet ezután hordágyra fektetik, de van, ahol ülő pozícióban helyezik el. A hordágyat virágokkal – rózsával, jázminnal, körömvirággal – díszítik fel és a testet is szinte teljesen befedik virágokkal. Ezt követően az elhunyt rokonai a hordágyon elviszik a halottat a hamvasztó mezőre, ami hagyományosan egy folyó közelében helyezkedik el. Itt halotti máglyát készítenek és lábbal dél, azaz a holtak iránya felé helyezik el a halottat, hogy abba az irányba “sétálhasson” majd. A fő gyászoló háromszor körbesétálja a máglyát, majd meggyújtja. Ekkor kezdődik a gyászidőszak, ami általában a halál utáni 13. nap reggelén ér véget. Miközben a holttest elég, a gyászolók hazamennek. A család ezek után megfürdik. Néhány nappal később visszatérnek a hamvasztómezőre és a megmaradt földi maradványokat egy urnába gyűjtik és belemerítik a folyóba. Ha egy ember úgy hal meg – például háborúban -, hogy a teste eltűnik, a gyászszertartást a test nélkül is hasonlóképpen megtartják. Ha az elhunytnak vélt személy aztán mégis élve előkerül, feltámadási rítusok kíséretében vezetik vissza a hétköznapi életbe.

Zsidó, iszlám

A zsidók hite szerint, amikor a test meghal, a lélek visszatér a teremtőhöz. Hagyomány, hogy amikor valakinek a halálhírét meghallják, megszaggatják a ruhájukat. Az ortodox embereknél gyakorlat, hogy ilyenkor az öltönyük hajtókáján ejtenek egy vágást, bal oldalt, a szív fölött, míg a nem ortodoxok a nyakkendőjüket vágják el. A halott otthonában letakarják a tükröket. A holttestet rituális szabályok szerint megmossák és ha esetlegesen vérzik, azt elállítják, minden vért el kell temetni az elhunyttal. Miután a testet megszárították, fehér, varrás nélküli vászonruhába öltöztetik és ebben emelik be a gyalulatlan fakoporsóba, amit aztán becsuknak, de nem szögeznek le. A temetést a lehető legrövidebb időn belül megtartják, tehát általában már a halál beálltának napján vagy legfeljebb másnap. Temetést szombaton nem lehet tartani.

Néhány reform-gyülekezetben már megengedett némileg későbbre halasztani a temetést, hogy a távolabb élő rokonok is a helyszínre tudjanak utazni. Mikor a halottat a sírhoz kísérik, zsoltárt énekelnek. Az utat háromszor szakítják meg, ezzel kifejezve, hogy még tartóztatnák az elhunytat. A sírnál a rabbi gyászbeszédet mond, amiben többek között felsorolja a halott érdemeit. Ezután legtöbbször a gyászolók töltik fel földdel a sírt. A temetés után a családtagok egy hétig nem fürdenek, nem borotválkoznak, nem hordanak cipőt és ékszereket. A közvetlen gyászidőszak hét nap, ugyanakkor például szülő elvesztése esetén a zsidó hívőnek tizenkét hónap áll rendelkezésére, hogy fokozatosan visszatérjen a közösség mindennapjaiba. A közvetlen hozzátartozók évente megemlékeznek az elhunytról, méghozzá halálának héber naptár szerinti évfordulóján. Természetesen a sírhelyet is látogatják, azonban nem virágokat, hanem köveket helyeznek el rajta.

Az iszlám vallásúak koporsót nem használnak és elvetik a holttest bármiféle konzerválásának vagy elhamvasztásának lehetőségét is. Halottaikat szentelt vízzel lemossák, kitörlik az orrát, megtisztítják a fogait, megtörlik, illatosítják, majd egyszerű, fehér vászonlepedőbe csavarják. A temetést lehetőleg egy napon belül megtartják. A temetőben jobb oldalukra, arccal Mekka, az iszlám szent helye felé fordítva a földre fektetik a halottat. A gyászbeszéd után a nők és a gyerekek ezután elhagyják a temetőt, a férfiak pedig elföldelik a holttestet.

Indonézia, Afrika

Az Indonéziához tartozó Sulawesi szigetén az elhunytak az otthonukban maradnak egészen addig, míg a temetést elő nem készítik, ami akár egy hétbe is beletelhet. A holttestet ez idő alatt az étkező asztalnál helyezik el, ülő helyzetben, azon a széken, ahol életében is ült és úgy tekintenek rá, mintha csak beteg lenne, ételt pedig minden nap tesznek elé. A gyászszertartás látványos esemény, amin akár ezer embert is vendégül láthat az elhunyt családja, ami olyan költséggel jár, hogy azt körülbelül tizenöt évig fizetik vissza. A búcsúztatáson a résztvevők táncolnak és énekelnek, a szertartás csúcspontja pedig az, amikor bivalyokat áldoznak fel, hogy azok vigyék az elhunyt lelkét a mennyországba.

Hogy hány bivalyt, az a család státuszától függ, a tizenhat számít átlagosnak, de ha a família elég tehetős, akkor a szám akár száz is lehet. A kellő mennyiségű bivalyt megvásárolni legalább annyira fontos számukra, mint a mindennapi betevő, vagy éppen a gyerekek taníttatása.

Afrika Aranypartján szokás, hogy az elhunytat a házának talajába temetik el. A temetések egy része meglehetősen puritán és mindenféle rítust nélkülöz. Más esetekben viszont közös siratást rendeznek, melyen az elhunyt családjának nőtagjai, illetve baráti köre vehet részt. Ez az összejövetel sokszor őrjöngésbe fordul, amire alkohollal segítenek rá és esetleg dobosok, fuvolások és énekesek is fokozzák a hangulatot. Így a temetés akár több mint egy hétig is eltarthat.

Ezek a ceremóniák meglehetősen sokba kerülnek az elhunyt családjának, pláne, hogy ilyenkor marhákat, juhokat, kecskéket és baromfit is vágnak. Ghánában a mesteremberek olyan, úgynevezett fantáziakoporsót készítenek az elhunyt számára, ami valamilyen módon kapcsolódik annak életéhez, így például egy ácsnak kalapács alakút, míg egy részeges embernek üvegre emlékeztetőt.

Jazz, zöld, online

Az Egyesül Államok-beli New Orleansban úgynevezett Jazz-temetéseket tartanak. Az egyedülálló hagyomány afrikai lelki gyakorlatok, francia harci zenei tradíciók és afro-amerikai kulturális hatások elegye. Egy ilyen temetés összejövetellel kezdődik, amin a család, a barátok és egy jazz-zenekar gyűlik össze az elhunyt otthonában, esetleg egy ravatalozóban vagy rögtön a temetőben. A szertartáson a zenekar gyászdalokat játszik. A temetés után a gyászolók újból összegyűlnek valahol és itt hangos, derűs zene váltja fel a korábbi szomorút, amelybe aztán mind bekapcsolódnak és ünneplik az elhunytak életét. Innen ered a second line-ként emlegetett tánc is, amit az ünneplők a kalapjaikat és az esernyőiket emelgetve lejtenek, illetve zsebkendőikkel integetnek közben, ezzel jelezve, hogy azokkal már nem a könnyeiket törölgetik.

Azok, akik a hagyományos temetés környezetkárosító hatásai miatt aggódnak, választhatnak – egyelőre főleg az Egyesült Államokban – egy újfajta módszert, a zöld temetést. (Aki nézte Sírhant művek című sorozatot, annak ez ismerős lehet, mert az ötödik szériájában így temették el Nate Fishert is.) Ennek során a holttestet koporsó nélkül, csupán egy biológiailag lebomló anyagból készült lepelben temetik el, egy úgynevezett öko-temetőben, mely tulajdonképpen egy e célra kijelölt park vagy erdőség. Sírkövet itt nem állítanak, viszont aki nem szeretné, hogy hozzátartozója teljesen jeltelenül nyugodjon, az ültethet fát az emlékére.

Itt az utolsó bekezdésben pedig mindenképpen említést kell tennünk még egy újfajta szolgáltatásról, melyet a New York államban található Syracuse-ban működő egyik temetkezési vállalkozás vezetett be. Ennek lényege, hogy legyen szó bármilyen stílusú és felfogású temetésről, azt az Interneten keresztül, webkamera segítségével élőben és egyenesben sugározzák azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen jelen lenni a helyszínen.

Megyeri Nikolett/Borsa.hu

Szőlőzsír teszt

Látszólagos forradalom

Hülye szokások, agyament babonák

Comments are closed.