Forrás: BPI

NAFTALI KRAUS

VAJUDTAK A HEGYEK, DE…OLMERT MARAD(Egyelőre) A mult szerdán közzétett Vinográd Bizottság egyértelmü eredménye: Olmert marad (legalább is egyelőre) és az ellene uszitó pártboncok “megehetik a kalapjukat” ahogy igérték. További spanyolviaszk a V.B. mühelyéből:: Izrael nem nyerte meg a második libanoni háborut. Tényleg? Valóban? Ki hitte volna?

Aki kételkedik abban, hogy egy izraeli miniszterelnöknek acél-idegekkel kell rendelkeznie – konzultáljon Éhud Olmerttel. Az elmult szerdáig – amig a Vinográd Bizottság (V.B.) közzétette jelentését – Olmertben sokan köztörvényes bűnözőt láttak, akit minimum fel kell négyelni, de mindenesetre “monnyon le” (ismerős, ugye?). Követelték ezt: homleszek, hősi halottak frusztrált szülei, katonatisztek, akiket már két éve nem léptettek elő, homofób futballisták és szurkolóik antagonizmusának alanyai, lébekanál ujságirók, akik az izraeli sajtó 105 százalékát kézben tartják, háztartási alkalmazottak és élettársaik.

Most hogy V.B. jelentése napvilágot látott, a ballón szétrobbant, nagyot pukkant és a fentiek elhallgattak. Kiderült hogy nem minden háborut lehet megnyerni; az arrogancia ára nagyon magas lehet; a hadsereg nem hárithatja át kétségtelen felelősségét két nyárspolgár politikusra, akiknek még puska sem volt soha a kezében.

A nagyon valószinü következmény az lesz, hogy Olmert nem mond le, a Munkapárt nem válik ki a kormányból és nem lesznek előrehozott választások.

Ez persze csak valószinü de – mivel a közelkeleten vagyunk – egyáltalán nem biztos. Lehet hogy az immár nem köztörvényes Olmert mégis lemond és ezzel politikusból gentlemanná válik – a fent emlitettek őszinte örömére

Ez azonban nem valószinű. Bizonyitékok hiján felmentett miniszterelnökök ezt nem szokták ambicionálni.

Viszlát egy és negyed év mulva, a következő választásokon, amelyek idejében lesznek megtartva.

———————————————–

800.000 : 28 MILLIÓ

ATOM “EGYENSÚLY” A KÖZELKELETEN

Szép kilátások.

A mult héten Herzliában megtartott nemzetközi tudományos konferencián, a fő téma az iráni atomfegyverkezés által képviselt veszély volt, ami – sokak szerint – Izraelt létében fenyegeti.

Egyes szakértők azzal érveltek, hogy a helyzet kulcsa abban rejlik, hogy “értésükre kell adni az iráni őrülteknek, hogy van vesztenivalójuk”. Ennek demonstrálására az egyik amerikai “papir” szerint, egy iráni atomtámadás “eredménye ” Izraelben 800.000 halott lesz. Ezzel szemben egy izraeli viszont-csapás Iránra 28 millió áldozatot fog követelni.

Ez,jelenleg, a közelkeleti atom egyensuly.

Szép kilátások. Náluk 28 millió. Nálunk, “mindössze”, 800 ezer.

Ujdonság a kormány űléstermében:

Ima az állam jólétéért – Herzl és a himnusz mellett

Az állam kikiáltása óta nem változott az izraeli kormány üléstermének belső dekorációja. Ott van kiállitva a Függetlenségi Nyilatkozat másolata, az izraeli Himnusz (a Hatikva) szövege, a hétágu Menóra és Teodor Herzl fényképe.

A mult héten csatlakozott a fentiekhez az “IMA AZ ÁLLAM JÓLÉTÉÉRT” szövege. Ezt, annak idején a Nobel-dijas iró, S.J. Agnon irta, Dávid Ben-Gurion kérésére és a nemzeti-vallásos irányzatu templomokban mondják – szombatonként.

Az ujitást a kormány titkára, Ovéd Jechezkél, vezette be, aki hagyományhü zsidó. Az ujitást a titkár levélben tudatta Olmert kormányfővel és minisztereivel , akik azt egyhangulag elfogadták.

Csodák és plasztik virágok a “smita” évben

A HALACHIKUS BANÁN NEM FAGYOTT MEG

A mai modern, szekuláris életben is történnek csodák. Ezek néha annyira hihetetlenek, hogy a legfejlettebb fotóapparátusok által rögzitett tények is csupán kétkedő mosolyt eredményeznek.

Ez történt az utóbbi hetekben a Kineret keleti részén levő Asdod-Jákov kibucban, amely banán-ültetvényeiről hiresült el. Mivel az idén az un. Smita (szombat)év van – minden hét évben egyszer – és a halacha tiltja a földek megmüvelését, ezt azt is jelenti a gyakorlatban, hogy magától termett gyümölcsöt stb. nem szabad üzleti forgalomba hozni, hanem mindenki szabadon és ingyen szedhet magának – magán fogyasztásra. A halachikus patent úgy szól, hogy ha az ültetvény és banán termése nem magántulajdonban van, hanem a közösségé és azt egy rabbinikus biróság (Ocár Bét Din) kezeli, akkor szabad eladni, szimbólikus áron, mint kezelési költségek, stb.

Ez a halachikus, vagyis kóser banán a Smita évben.

Nos a kibuc Asdot-Jáákovban van több ilyen banán-ültetvény, amely az Élijáhu Landau rabbi által vezetett Bét-Din felügyelete alatt áll, mig mellette körös-körül olyan ültetvény-részek, amelyek nem tartják be a Smita törvényét. Az elmult hetekben az erős fagy óriási károkat okozott a kibucban és tönkre tette a nem-chalachikus banánokat. Ezek lefagytak, mig a közvetlen melletük lévő Smitaörző halachikus bánánok szép zöldek maradtak és a fagy nem ártott nekik, mintha átugrotta volna őket.

Amikor a rabbik ezt észrevették, a kibuc tagok nem győztek álmélkodni a dolgon, majd az egész országból autóbuszokon hozták a vallásos nebulókat, lássák a csodát saját szemükkel…

MÁS szintén Smita ügyben:

Mivel a hetedik évi tilalom a virágokra is vonatkozik, Jávne városában a városháza elhatározta, hogy a halacha értelmében az idén – – – müvirágokat fognak a köztereken elhelyezni, plasztikból és fémből készülteket, amelyek szépek és tartósak is és nem ütköznek a Halacha tilalmába. Kökörcsin, pipach és kankalin, sok szinben pompázva – disziti most Jávne tereit és sugárutjait, de a polgármester, Cvi Gov-Ári szerint, csak a Smita év végéig. Utána, természetesen, vissza jönnek a természetes virágok

Az iráni “allija” margójára HÁNY ZSIDÓ ÉL AZ ARAB ORSZÁGOKBAN?

Egy szép napon – ahogy a mesék kezdődnek – a loddi Ben-Gurion reptéren leszállt egy repülőgép. Negyven uj olé szállt le róla. Férfiak, nők és gyerekek, családok és egyedülálló emberek.

Az olék Iránból jöttek, abból az Iránból, amelyben hivatalosan tagadják a Sóát és készitik elő az atomfegyvert Izrael eltüntetésére a térképről (lásd fent). A 40 illegálisan jött, egy harmadik országon keresztűl és az egész akciót a titokzatosság sűrű ködje fedte be. Az azonban köztudott, hogy évek hosszu során, nagy erőfeszitésk történnek veszélyeztetett zsidók kimentésére és Izraelbe hozatalára, moszlim (arab) országokból.

Ezzek kapcsolatban nem érdektelen tudni hány zsidó él ma tiz arab országban.

Ime:

TÖRÖKORSZÁGBAN él ma a legnagyobb zsidó közösség: 28 ezer.Helyzetük jó.

IRÁNBAN (vagyis Achasvéros és Hámán birodalmában) 26.ooo zsidó él.

MAROKKÓBAN – HÁROM EZER, biztonságban, a király által megbecsülve.

TUNÉZIÁBAN – 1800 zsidó él, viszonylagos biztonságban.

JEMENBEN – mindössze 300 zsidó maradt, a nagy alliják után. Aki akar – mehet.

EGYIPTOMBAN 80, BACHREINBEN 50, SZIRIÁBAN, IRAKBAN ÉS

LIBANONBAN 30-30 ZSIDÓ MARADT.

Kevesebb mint egy tucat zsidó él – főleg üzletemberek – olyan moszlim országokban, mint Indonézia, Kuvait, Afganisztán, Pakisztán. Izrael kikiáltása előtt és röviddel utána milliónyi zsidó élt a közelkeleti arab államokban. Amikor menekülni kényszerültek, óriási vagyonok maradtak utánuk, amiket az arabok hadizsákmánynak tekintettek

AUTÓVEZETÉS – CSAK FÉRFIAKNAK

“Man only!” – csak férfiaknak jelszó alatt, uj szuper-ortodox kezdeményezés Jeruzsálemben és Bné-Brákban: Olyan kötelező állami autóvezető iskola, amelyben külö férfi osztályok vannak és ahová nő nem teheti be a lábát, még ha fekete harisnyát hord akkor sem.

Az un. Szemérem-védő és támogató Bizottság, melynek szellemi vezetői a “litván” és a haszid világ nagyjai – most a közlekedési minisztériumhoz fordult, kérve hogy azonnal vezessenek be nem koedukált osztályokat, ahol férfiakat – csak férfiakat – az autóvezetés fortélyaira oktatják. Ezek kötelező tanfolyamok, amelyeken azoknak kell résztvenni, akik sok karambolt csináltak és akik e nélkül elveszitik jogositványukat.

A kezdeményezés koordinátora Jichák Éjni rabbi. Azt mondta a Jeruzalem Postnak, hogy az ortodox közönség nem képes részt venni ezeken a tanfolyamokon, ahová a nők úgyszólván “semmibe”öltözve jönnek. Szerinte nincs szükség ilyen speciális női osztályokra, mert “ortodox nők nem vezetnek autót”. Arra a kérdésre, hogy “De Amerikában vezetnek”, az volt a válasz, hogy Amerika olyan messze van Jeruzsálemtől, mint …Makó.

A mult héten az ortodox Bizottság már meg is nyitotta a maga külön, “man only” osztályát, amely a minisztérium felügyelete alatt áll. Az egyik oktató szerint “a férfiak jobban figyelnek (az előadásra), amikor nincsenek nők az osztályban”. Mások megengedik maguknak ezt kétségbe vonni.

————————————————

MAGYAR KITÜNTETÉSEK – TEL-AVIVBAN

Hiller István magyar közoktatási és kultúrális és oktatási miniszter adta át január végén, izraeli látogatása során, a Pro Cultura Hungarica kitüntetéseket, öt Magyarországon született izraeli állampolgárnak, akik magyarul irnak, illetve részt vesznek a magyar kulturális életben és annak izraeli vonatkozásaiban.

A kitüntetéseket kapták:

· Jehuda Láháv ujságiró, több magyar lap izraeli tudósitója, a Jediot Áchronot (volt) belső munkatársa, 50 éves ujságirói tevékenységéért; · Schlésinger Hanna, a Hét Tükre főszerkesztője és a pesti Új Élet tel-avivi tudósitója, a Pető Intézet munkatársa, aki előadásokat tart az izraeli magyarnyevű klúbokban · Naftali Kraus, iró és ujságiró, a Mááriv belső munkatársa és 25 magyarnyelvü, a zsidóságtudománnyal foglalkozó könyv szerzője; · Gerő Zsuzsa, a haifai magyar könyvtár tulajdonosa; · Elizabeth Tadmor, az izraelbe irányuló magyar túrisztika aktivistája;

A magyar nagykövet, Dr Gyenge András herzliai rezidenciáján tartott ünnepségen, a miniszter üdvözlő beszédében méltatta a kitüntetettek érdemeit. Beszédét Breuer Péter miniszteri tanácsos szinkrontomácsolt , majd beiktatták feladatába az új kultur-attasét, Lányi Esztert.

Az esemény, a rossz időjárás ellenére, sok vendéget vonzott. A Budapesten végzett tehetséges zongoramüvész , Deutsch Olivér, Liszt 13. szonátáját játszotta,

NAFTALI KRAUS

Comments are closed.