Forrás: Hírtv

A Bertelsmann Alapítvány karácsonyra közétett felmérése szerint Németország 18 év feletti lakosságának 70 százaléka fontosnak tartja a vallást 20 százalék pedig rendszeresen jár templomba is. A megkérdezettek 28 százaléka azt állította, hogy nem tartozik egyetlen felekezethez sem.

A kimutatás alapján a nők vallásosabbak, mint a férfiak. A gyengébb nem egyötöde, míg a férfiak 16 százaléka gyakorolja rendszeresen a hitét. A tanulmány elkészítője szerint a felmérés adatai cáfolják azt a feltételezést, hogy a vallásosság tűnőben van Németországban.

A nemrégiben készített, hasonló felmérések összehasonlításából kiderül, hogy csupán az Egyesült Államokban buzgóbb a hit, ugyanis az amerikaiak 89 százaléka vallotta magáról, hogy vallásos és 62 százaléka nyilatkozott úgy, hogy templomba is jár.

A Bertelsmann Alapítvány felméréséből kitűnik az is, hogy a németek egyharmada római katolikus, vagy protestáns. A harmadik legnagyobb felekezet Németországban az iszlám. A zsidók a lakosság alig negyed százalékát teszik ki.

Némi meglepetést keltett, hogy a 18 és 29 év közti fiatalok több mint fele hisz Istenben és 14 százalékuk rendszeresen látogatja az egyházi szertartásokat is. Ezt az arányt ugyanis eddig jóval alacsonyabbnak gondolták.

FH

Comments are closed.