Forrás: Ezen a napon

30 Április 7. (1975 éve történt)

Keresztre feszítették Jézust Jeruzsálemben.

30. 04. 07-én vagy 33. 04. 03-án, a zsidó pászkaünnepet megelőző pénteken, végezték ki a Golgotán, Jeruzsálem kapujában a názáreti Jézust. Az évszám nem pontos, mert a VI. században egy római szerzetes (Dionysius Exiguus) hibásan számította Jézus születésének időpontját. A VIII. századtól ez az időszámítás terjedt el a latin egyházban, majd a XVIII. század elején a keleti kereszténység körében is. A mai kronológusok Jézus születését i.e. 6, vagy i.sz. 6-ra teszik. Jézus Krisztus (görög, khrisztosz = “felkent”, innen ered: khrisztianosz = keresztény), a kereszténység alapítója – az i.sz. I. század második felétől lejegyzett evangéliumok alapján – 30 évesen tűnt fel tanításaival Galilea falvaiban. Tizenkét tanítványával együtt járta az országot és prédikált. Messiást, a zsidó népnek megváltást hozót látták benne hívei. A zsidó vezető körök, a főpapok és írástudók attól féltek, hogy a nép az új tanokat fogja követni és elfordul az igaz hittől. A főpapok féltették befolyásukat, lázadónak tekintették. Nyomásukra Pontius Pilátus, a római helytartó halálra ítélte istengyalázás miatt – mivel Jézus magát Messiásnak nevezte – és keresztre feszíttette.

Nyomtatás

Comments are closed.