Forrás: HVG

A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) megjelentette Doing Business, 2007 (Vállalkozás 2007) című elemző tanulmányát, amelyben aszerint rangsorolja a világ 175 országát, hogy különböző paraméterek összevetése alapján mennyire könnyű az adott helyen vállalkozni. Magyarország hat helyet hátracsúszva az idén a 66. pozícióban zárt.

Magyarországon nehezebb megszerezni egy-egy engedélyt, mint több afrikai országban, ugyanakkor a szerződések betartását és betartatását tekinjtve benne vagyunk az elsőn tucatban. Azaz meglehetősen vegyes képet kapunk, ha Magyarország helyzetét nézzük a 175 vizsgált ország között. Sajnálatos módon nagyjából minden ország előttünk van, amelyik számít, vagy amelyikkel valamilyen oknál fogva (például a befektetők megnyerésében) versenyhelyzetben vagyunk. A most kapott bizonyítvány csalóka, mert a vizsgálat nem elemezte az üzlet kulturális közegét, a hagyományokat, a munkaerő minőségét, a politikai stabilitást, a közművek kiépítettségét, az energiaellátás biztonságát, a közlekedési hálózatot, a bankrendszer fejlettségét, s egy sor további, az ország üzleti potenciálja szempontjából fontos mutatót. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy ez az elemzés sok országban szinte az egyetlen kiindulópont abban, hogy egy másik országot üzleti szempontból megítéljenek. S ha a Világbank ilyennek lát bennünket, akkor mások is így láthatnak, vagy látnak is majd.

A Vállalkozás 2007 tanulmány 10 különböző tényező alapján vizsgálta, hogy az adott országban mennyire egyszerű dolga van annak, aki üzlettel akar foglalkozni. Mérték, hogy mennyire egyszerű céget alapítani, beszerezni a szükséges engedélyeket, embereket alkalmazni, bejegyezni a tulajdont, hitelt kapni. Továbbá, hogy mennyire védik a befektetőket, mennyi teherrel jár az adózás, mifélék a külkereskedés feltételei, a bíróságokon mekkora erőfeszítéssel jár egy szerződés betartásának kikényszerítése, s végül milyen körülmények között lehet bezárni egy üzletet.

A tanulmány általános megállapítása, hogy a vizsgált 112 országban végrehajtott 230 szabályozási reform csökkentette a vállalkozások létrehozásához szükséges pénzt és időt. A legnagyobb léptekkel Afrikában halad az üzlet előtt álló akadályok eltakarítása megelőzve Ázsiát, Latin-Amerikát és a Közel-Keletet. Az összes eredményt egybevetve a tíz vezető reformer Grúzia, Románia, Mexikó, Kína, Peru, Franciaország, Horvátország, Guatemala, Ghána és Tanzánia. Másik tizenhárom ország Örményország, Ausztrália, Bulgária, Csehország, El Salvador, India, Izrael, Lettország, Litvánia, Marokkó, Nicaragua, Nigéria és Ruanda pedig azok közé tartozik, amelyek legalább három jelentős reformot vezettek be az elmúlt év során. A reformerek egyszerűsítették az üzlet szabályozását, megerősítették a tulajdonhoz fűződő jogokat, könnyítettek az adóterheken, egyszerűsítették a hitelhez jutást és mérsékelték a külkereskedés költségeit.

Az előbb említett országokhoz még továbbiak csatlakoznak, ahol jelentősen könnyebbé váltak a vállalkozás feltételei. Ezek Szingapúr, Új-Zéland, az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Dánia, Norvégia, Írország, Japán, Izland, Svédország, Finnország, Svájc, Észtország, Thaiföld, Puerto Rico, Belgium, Németország, Hollandia, Dél-Korea Malaysia, St. Lucia, Chile, Dél-Afrika és Ausztria.

Kelet-Közép-Európa és Románia a reformok élén

Kelet- és Kelet-Közép-Európában is jelentős előrelépést tapasztaltak a tanulmány készítői a reformok végrehajtásában. Románia e tekintetben egyenesen a 175 tagú mezőny második helyére került, s csak Grúzia tudta megelőzni. A térség 16 országában 38 jelentős reformot jegyeztek fel. A reformláz ebben a térségben egyértelműen az Európai Unió hatásának köszönhető.

Románia – a térség éllovasa – számos területen ért el haladást. Egy irodában elintézhető minden a cégalapításkor. Az építési engedélyek kiadását is jelentősen leszállították, s legfeljebb 49 napig kell ezért várakozni. A foglalkoztatás szabályai megengedik, hogy akár hat évre szóló határozott idejű szerződéseket kössenek a munkáltatók az alkalmazottaikkal. Támogatják a vállalkozásokat, hogy pályakezdőket alkalmazzanak. Az új termékek gyártói a forgalomba hozatali engedélyeket már 14 nap alatt megkapják. Továbbá Romániában a hitelezők szélesebb lehetőségekhez jutottak, hogy megfelelő információkat szerezzenek be potenciális vagy tényleges adósaikról, illetve bevezették a gyorsított csődeljárást is.

A jelentés a többi térségbeli országban tapasztalt fejlődést is részletesen elemzi. Magyarország sajnálatos módon csak az adókönnyítések miatt kapott említést, ám tudjuk, hogy a cégek adóterhelése az egyensúlyi intézkedések miatt azóta ismét növekedett. Mindemellett már harmadik éve egyetlen más térsége sincs a világnak, ahol gyorsabban haladnának a reformok bevezetésével, mint éppen itt. Minden ország kivéve Szlovéniát legalább egy jelentős reformot végrehajtott. A tanulmány ugyanakkor megállapítja, hogy a változtatási programok ellenére Kelet-Európában az üzletnek sokkal több akadályt kell még mindig leküzdenie, mint az OECD-országok zömében vagy Kelet-Ázsiában.

Michael Klein a Világbank alelnöke és az IFC főközgazdásza erről a következőket mondta: “További haladásra van szükség. A kelet-európai országok nagyot nyerhetnek az új vállalatok létrejöttével és az ott megteremtett munkahelyekkel, ami viszont egy még vállalkozóbarátabb szabályozással érhető el.”

A régióban a legnagyobb még meglévő akadályt az üzleti engedélyek nehézkes kiadása, az elényúló bírósági procedúrák és adószabályokhoz való szükséges, de nehéz és hosszú alkalmazkodás jelenti. Például Bosznia-Hercegovinában 16 eljárás befejezésére és minimum 467 napra van szükség ahhoz, hogy valaki megnyithasson egy áruházat. Szlovéniában 1350 napot is igénybe vehet, hogy a bíróság kikényszerítsen egy egyszerű kereskedelmi szerződést. Csehországban pedig legalább 930 órányi munkával jár, hogy egy közepes vállalkozás minden adókövetelménynek megfeleljen. Bár a tanulmány magyar példát nem hoz, de ilyenekkel könnyen szolgálhatnánk mi magunk is.

Az országok rangsora a vállalkozásbarátság alapján

Hol a legkönnyebb vállalkozni

Magyarország a számok tükrében

Magyarország értékelőlapjából kitűnik, hogy a legtöbb dologban eléggé hátul vagyunk. Néhány dolog, például az engedélyek beszerzése még néhány afrikai országban is egyszerűbb (ebben a 175 ország közül a 143. helyet sikerült megcsípni). E hátrányokat ugyan ellensúlyozza a hitelkérelmek rugalmas elbírálása vagy a szerződések kezelésének bírósági gyakorlata, de ez csak a középmezőnybe elegendő pontszámot eredményez összességében. A tanulmány egyébként sem mond semmi jót Magyarországról, igaz csak pár helyen tűnünk fel, de akkor sem a jó példák között. Van tehát hová fejlődni.

Mennyire könnyű vállalkozni összességében (rang): 66

Menyire könnyű üzletet indítani (rang) 87

Az eljárások száma 6

Idő (nap) 38

Költség (s fejenkénti bevétel százaléka) 20,9

Minimális tőke (a fejenkénti bevétel százaléka) 74,2

Engedélyek megszerzése (rang) 143

Eljárások száma 25

Idő (nap) 212

Költség (a fejenkénti bevétel százaléka) 260

Munkatársak alkalmazása (rang) 90

A munkaerő-felvétel nehézsége (index 0-100) 11

A munkaidő rugalmatlansága (index 0-100) 80

Az elbocsátás nehézsége (index 0-100) 10

A foglalkoztatás rugalmassága (index 0-100) 34

Nem fizetés jellegű foglalkoztatási költségek (a fizetés százaléka) 35

Az elbocsátás költségei (heti fizetés) 35

Tulajdon bejegyzése (rang) 103

Eljárások száma 4

Idő (nap) 78

Költsége (a vagyontárgy értékének százaléka) 11

Hitelhez jutás (rang) 21

A jogvédelem erőssége (index 0-10) 6

A hitelinformációk mélysége (index 0-10)

Állami hitelképességi nyilvántartás mérete (a felnőtt lakosság százaléka) 0

Magán hitelképességi nyilvántartás mérete (a felnőtt lakosság százaléka) 5,9

A befektetők védelme (rang) 118

Az üzleti átláthatóság (index 0-10) 2

A cégvezetők felelőssége (index 0-10) 4

A részvényesi kívánságoknak való megfelelés könnyűsége (index 0-10) 7

A befektetők védelmének erőssége (index 0-10) 4,3

Adózás (rang) 118

Fizetendők (évente tételek) 24

Idő (ráfordított évi órák száma) 304

A teljes adózási ráta (a profit százaléka) 59,3

Külkereskedelem (rang) 76

Az exporthoz szükséges dokumentumok száma 6

Az exportáláshoz szükséges idő (nap) 23

Az export költsége (USD konténerenként) 922

Az importhoz szükséges dokumentumok száma 10

Az importáláshoz szükséges idő (nap) 24

Az import költsége (USD konténerenként) 1137

A szerződések betartása (rang) 12

Eljárások száma 21

Idő (nap) 335

Költség (a követelés százaléka) 9,6

Egy üzlet bezárása (rang) 48

Idő (év) 2

Költség (a vagyon százaléka) 15

Megtérülési ráta (egy dollárból visszakapható centek) 39,7

hvg.hu

Comments are closed.