Forrás: Híradó

Árvíz a Dunán, a Tiszán, a Temesen és a Bégán – új határátkelők – végveszélyben a zsidótemető sírkövei

-Továbbra is árvízvédelmi gondokat okoz Vajdaságban a Duna, a Tisza, a Temes és a Béga-A tavaszra ígért 16 átkelő helyett csak hat nyílik meg az osztrák-magyar határszakaszon-Végveszélybe kerültek a Bihar megyei Belényes egykori zsidó temetőjének sírkövei

Még mindig nem megnyugtató a folyók állapota Vajdaságban. A Tisza vízszintje folyamatosan emelkedik, a Temes és a Béga pedig újabb területeket fenyeget.

VAJDASÁGI ÁRVÍZ (ism.)

Készítette: Polyvás József, Póth Imre, Újvidék

Habár 650 kilométer hosszúságban biztosították ki a gátakat Vajdaságban, sem a Duna, sem a Tisza, de újabban a Tamis, amely tavaly elárasztotta egész Közép-Bánátot és a Nagybecskeken átfolyó Béga sem hagyja megpihenni a gátakon tolongó védőket. A Dunában is csalatkoztak a szakemberek, amely apad ugyan, de olyan régen ostromolja a gátakat, hogy azok meg-megroggyannak alatta. Újvidék magyar lakta kerületében átszivárog a víz, felszínre hozza a talajvizet, úgyhogy ismét zsákol és pumpál a veszélyben forgó lakosság.

SZAVICS MÓNIKA-Elsősorban, ami történt, hogy a töltés megeresztett, és kezdett folyni a víz a töltésről, meg a talajvizek indultak abból a házból, úgyhogy a nép ki kellett, hogy költözzön a házakból.

SZALMA FERENC-Nálam nincs a lakásban víz, de lassan emelkedik, segédkezünk addig a szomszédoknak, lássa, a talajvizek bementek a házakba, pumpákat kaptunk, próbálunk megszenvedni vele, de nem lesz még segítség, akkor nem lesz sikeres a munkánk.

A Tisza alsó folyása az árvízvédelem legkritikusabb pontja. A Zsablyánál és Mozsornál álló töltések a katonaság erőfeszítéseinek ellenére is mindinkább gyengülnek.

ALEKSANDAR NIKOLIC műszaki igazgató, Vajdaság Vizei Közvállalat-Ott a vízállás magasabb a töltéseknél, úgyhogy csak a zsákok akadályozzák meg a Tiszát a kiöntéstől. Eddig ötvenezer zsákot építettünk ott be. A Temes és a Béga Nagybecskerek lakott részeit veszélyezteti.

A Tisza még legalább két napig árad. A Duna stagnál és apad, de éberen vigyáznak rá. A Duna jelenleg Belgrádot és Szendrőt ostromolja, ahol már behatolt a főtérre is.*

Évente 7000 gyermek születhet Újvidéken az új szülészeti klinikán. A frissen átadott üvegpalota csaknem tíz évig épült, mert előbb rakták le az alapkövét, minthogy a tervek készen álltak volna. Később a költségvetés hiánya miatt késett az építkezés. Mostantól ebben az európai szintű intézményben születik majd a vajdasági gyerekek 40-50 százaléka. Bojan Pajtics, vajdasági kormányfő bejelentette: még az idén elkezdik építeni a gyermekkórház rehabilitációs osztályát, a szakorvosi továbbképzési részleget, és elkészül a Klinikai Központ új sürgősségi részlege is.

A magyar és az osztrák belügyminiszter az elmúlt év végén állapodott meg abban, hogy tavasszal 16 határátlépési pontot nyitnak. A burgenlandi politikusok aggályai miatt azonban csak hat új helyen nyílik meg a határ, ott is hónapokkal később.

ELMARADT A HATÁRNYITÁS

Készítette: Pozsonyi Péter, Horváth Róbert

30 kilométert rövidít az, aki ezen a kis fahídon kel át Lépesfalváról, Ágfalvára. A baj csak az, hogy egyelőre ez tilos. Az osztrák politikusok ugyanis húzzák-halasztják a tavaly bejelentett 16 határátlépési pont megnyitását.

HERBERT TSCHÜRTZ polgármester, Lépesfalva, Ausztria

-Az illegális migrációval kapcsolatos félelmek, pénzügyi problémák, vagy a bürokrácia miatt halasztották el megint a nyitást? Nehéz megmondani kinek a hibája ez. Tény: 11 éve harcol községünk a szabad átjárásért, hiszen rokonaink, unokatestvéreink élnek odaát.

Addig is a két polgármester, két ország határán, de egymástól karnyújtásnyira, uniós pályázatokat egyeztet, hogy ismét úttal és híddal kösse össze a Trianon szétválasztotta falvakat.

GAÁL ISTVÁN polgármester, Ágfalva

-Valamikor Lépesfalvának nem is volt evangélikus temploma. Közös volt a hitközségük. Történelmileg ez a hármas kis közösség elszigetelt rész volt Ausztrián belül és Magyarországon belül is. Egymásra vannak utalva.

A Sopronba vezető utat például hófúváskor, Ágfalváról csak az osztrák Somfalva felöl, lehet megközelíteni -mondta a polgármester, aki szerint, ha évtizedekig tudtak várni, türelmesek még néhány hónapig, a schengeni határok teljes lebomlásáig. Az osztrák belügyminisztérium ennél korábban, nyár elejére ígérte az áprilisban elhalasztott Somfalvi átkelési pont megnyitását.*

A Bihar megyei Belényesben egy 19. század végéig használt magyar zsidó temető kéttucatnyi sírköve van végveszélyben.

PUSZTULÓ ZSIDÓ FEJFÁK

Készítette: Balla Tünde, Villányi Zoltán, Nagyvárad

A Bihari hegyek lábánál, ahol a magyarság is szórvánnyá gyérült, kéttucatnyi összeborogatott 19. századi sírkő szól még a belényesi magyar zsidókról. Miklós János helytörténész a régió sírköveit kutatva figyelt fel a porladó sírjelekre.

MIKLÓS JÁNOS tanár, helytörténész

-A belényesi zsidóság egy része volt belényesi lakosságának, tehát a kultúrájuk hozzátartozott. Ezek a zsidók vállalták magyarságukat, mint ahogy a sírköveken is látható magyar feliratok a héber mellett megtalálhatók.

A vén temető finom faragású sírköveit egyedül a vadszőlő sűrű indái védik a vandáloktól.

MIKLÓS JÁNOS tanár, helytörténész

-A szeméttelep körbevette, közel van egy cigánykolóniához. A sírköveket, amiket ledöntöttek már elhordták. Egy felkiáltójeletl szerettünk volna ebből csinálni, hogy mentsük meg még, ami létezik.

A zsidóság soraiból jeles pénzemberek, kereskedők kerültek ki, a száz családból azonban mára csak négy maradt Belényesben.*

Kolozsváron tűzte először műsorra romániai mozi a forgatása alatt nagy port kavart Dallas Pashamende című filmet. Pejó Róbert alkotását ezelőtt három évvel országimázs-rombolónak nevezte Adrian Nastase akkori miniszterelnök.

DALLAS (ism.)

Készítette: Lepedus Péter, Filep Farkas, Kolozsvár

A filmet az alkotók a Brassó megyei Alsórákoson kezdték el forgatni, ám a román hatóságok leállították a forgatást, a romániai producerre pedig a környezetvédelmi jogszabályok áthágásának vádjával másfél év felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki. A végül Magyarországon befejezett film így csak késéssel került a mozikba.

KÁNTOR LÁSZLÓ producer, Új Budapest Filmstúdió-A film másodszor érkezett haza és kétszer van otthon, merthogy a magyar filmszemlén egyszer már bemutatták, és hál istennek sikert ért el. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy végre másodszor is hazajött ide Erdélybe, ahol forgattuk, amiről a történet szól. Nemcsak erről szól, de erről is szól.

A Dallas Pashamende egy cigány tanító történetét meséli el, aki hazatér arra a szeméttelepre, ahonnan elszármazott. A film a közösség életét, és a fiatalember visszailleszkedését mutatja be.

KÁNTOR LÁSZLÓ producer, Új Budapest Filmstúdió

-Tényleg bejártuk a világot a rendezővel, a színészekkel, nagyon sok közönségbeszélgetésünk volt, de soha senki nem úgy értelmezte a filmet, hogy Romániáról szól. Mindig elmondtuk, hogy ez a Fülöp-szigeteken is játszódhatna, de játszódhatna Olaszországban is. Sajnos, ahogy az operatőr, Vivi Dragan szokta mondani, a világ egy nagy szemétdomb.

A Dallas Pashamende főszerepeit a Kolozsvári Színház színésze, Bogdán Zsolt és a budapesti Gryllus Dorka játssza. A filmet számos nemzetközi fesztivál tűzte műsorára.

Műsorvezető: TÓTH KRISZTA

Comments are closed.