Forrás: Magyar Rádió

Virágvasárnap emlékeznek Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának ünnepéről. Él Nagyváradon egy református lelkész, Dr. Péter Miklós, akinek a virágvasárnap a sorsát is meghatározó események évfordulója.

Virágvasárnap van. Bár idén fontos világi események állnak figyelmünk középpontjában, azért a hivő emberek találnak arra is időt, hogy templomaikban megemlékezzenek Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának ünnepéről. Él azonban Nagyváradon egy református lelkész, akinek a virágvasárnap nem csak jelentős egyházi ünnep, hanem személyes sorsát is meghatározó események évfordulója. Dr. Péter Miklós története Kolozsvárott kezdődött, 1956. őszén

Annak ellenére, hogy soha egyetlen egy órát sem hallgattam román nyelven, kivéve a román nyelv és irodalom órákat, ha szükséges előadást tartok románul, prédikálok románul – mondja a lelkész. Annak ellenére, hogy végig magyarul végezte a tanulmányait, sikerült annyira megtanulnia, hogy 40 éves fordítói múlt van a háta mögött. Legalább 20 ezer gépelt oldalnyi szöveg, amit magyarból fordított románra, sőt műfordítással, versfordítással is foglalkozik.

Amikor kitört Magyarországon a forradalom a teológiai intézetnek egyetlen egy rádiókészüléke volt, azt hallgatták mind a 170-en, éjjel- nappal. Amikor Ravasz László püspök rádióbeszédéből megtudták, hogy teológusok is estek el Pesten az utcai harcokban, meggyászolták őket. Az imádságon, gyászon, beszéden kívül ő vásároltam meg azt a doboz gombostűt és azt a 10 méter fekete szalagot, amit mindannyian hordtak két hétig, s ezért börtönbe zárták.

1959 tavaszán ítélték el, 14 évi kényszermunkára. Egyébként minden politikai letartóztatás és ítélet olyan volt, hogy példát akartak statuálni. Ő akkor m ár segédlelkész volt, így a gyülekezetét is meg akarták félemlíteni. Letartóztatása virágvasárnapra virradó éjszaka történt. Azt a templomot, ahol másnap reggel szolgálnia kellett volna, 34 és fél évvel később látta meg belülről. Viszont az elmaradt prédikációmat 34 és fél éves késésőbb elmondta annak a gyülekezetnek, amelyiknek a tagjai azóta megöregedettek, kicserélődtek, megváltoztak.

A szamosújvári börtönbe vitték, ahol magyarok voltak a kihallgató tisztjei is. Magyarok, románok, zsidók, cigányok egyaránt voltak az őrei és a tisztjei között. Volt olyan, akire hálával tud visszaemlékezni, mert az egyenruhába is lehet embert bújtatni, nem csak vadállatot. Boldogan látta magát a Duna televízió híradójában, amikor éppen az úrvacsora kelyhét adja egykori börtönőrének.

5 és fél évet töltött a hírhedt börtönben Szamosújvárott. Bútorgyár volt a börtön területén, és minden fiatalabb embert igyekeztek dolgoztatni. A papokat kivonták a többi rab közül, hogy ne fertőzhessék őket, így ő görög nyelvtant tanított katolikus papoknak.

Nem amnesztiával szabadult, elengedték a büntetés hátralévő részét. Amikor letartóztatták, akkor még nem volt családja. Most van egy lánya és egy fia is, aki ugyancsak lelkipásztor és taanársegédje a váradi egyetemen.

Comments are closed.