Forrás: MNO

A határon túli magyarok összefogást sürgető levelet küldtek Dávid Ibolyának, amelyben kérik, hogy a nemzeti kormányért az MDF fogjon össze a Fidesszel. A nyílt levelet egyházi és világi szervezetek vezetői is aláírták.

Tisztelt Elnök Asszony!

Noha közvetlenül nem vagyunk részesei, ugyanolyan fokozott izgalommal éljük át az anyaországi választásokat, akárcsak Önök. Kérjük, fogadja gratulációnkat, hogy a Magyar Demokrata Fórum, az előrejelzésekkel ellentétben, ismét parlamenti mandátumhoz jutott.

A mai országhatáron kívül élő magyarok érzelmileg legalább annyira érintettek a választások kimenetelében, mint anyaországi testvéreink, hiszen mindannyiunk számára óriási fontossággal bír jövőnk alakulása. Az elmúlt kampányidőszak során még inkább életünk részévé váltak a magyarországi események, mindennapi beszélgetéseink témájává vált az esélylatolgatás, a bizakodás, hogy Magyarország és a magyar választópolgárok sorsával egyetemben az egész magyar nemzet sorsa jobbra fordul.

Innen, Erdélyből, úgy látjuk, hogy ma Magyarországon is többen vannak azok, akik ténylegesen jobbra akarják fordítani az ország és a nemzet jövőjét, ezért mindennél fontosabbnak tekintjük, hogy jobboldali kormány vezesse a következő négy esztendőben az országot. A kisebbségben élő magyarok – éppen kisebbségi sorsukból fakadóan – többségükben jobboldali beállítottságúak, fokozottabban nemzeti érzelműek, így természetes, hogy jobboldali kormányt szeretnének. Számunkra ez jelent csak garanciát arra, hogy Budapest jó irányba alakítja minden magyar jövőjét, hogy a magyar nemzet egyesítésének óhaja ismét kellő hangsúlyt kapjon.

Hisszük, hogy visszatér nemzetünk életében az a reményteljes, megvalósításokkal teli időszak, amit az 1998-2002 közötti periódus jelentett: a státustörvény elfogadása, a Mária Valéria híd megépülése, a Sapientia Tudományegyetem megalapítása, hogy csak néhányat említsünk meg azok sorából, melyek számunkra, a határon túli magyarok életében kiemelkedő jelentőséggel bírtak. Mindezek a nemzeti összefogáson alapuló eredményeink kerültek veszélybe a baloldali-liberális kormány tevékenysége idején. A státustörvény tartalmi megcsonkítása, a december 5-i népszavazás szomorú emléke nehezen gyógyuló sebeket ejtettek rajtunk.

A választások első fordulójának eredményei alapján a nemzeti kormány megalakulásának előfeltétele, hogy a jobboldali pártok felülemelkedjenek az elszenvedett sérelmeiken, és összefogjanak!

Kedves Elnök Asszony!

A magyar választók felhatalmazása alapján úgy alakult, hogy egy jobboldali párton, a Magyar Demokrata Fórumon múlhat, lesz-e nemzeti kormánya az országnak. Bízunk abban, hogy jó kezekben van a nemzet jövője. Meghatottan gondolunk vissza Antall József miniszterelnök úr szavaira: „Lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.”

Szavazni nincs jogunk, de az antalli gondolat felhatalmaz bennünket, határon kívül élő magyarokat, hogy a Csíksomlyói Szűz Mária nevében forduljunk Önhöz, kérve: ne határolja el magát egy jobboldali összefogás gondolatától, ne engedje, hogy a magyar nemzet életében újabb december 5-ék előfordulhassanak!

Csíksomlyón jelenleg a Nagyasszony szomorú. A Csíksomlyói Boldogasszony nem a Diaboloszt, hanem Jézus egységre, összefogásra buzdító igéjét akarja (Jn 17, 20-26).

Aláírják:

Albert István P. Leánder OFM, csíksomlyói házfőnök

Boros Károly, felcsíki főesperes

Gergely István, csíksomlyói esperes

Hajdó István, a gyergyói kerület főesperese

Kovács Sándor, Székelyudvarhelyi kerület főesperese

Hegyi István, csíkszeredai református lelkipásztor

Hegyi Sándor, székelyudvarhelyi református lelkipásztor

Kedei Mózes, Székelyudvarhely Unitárius Egyházkör esperese

Dancs Lajos, énlaki unitárius lelkipásztor

Beder Tibor, Julianus Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Dániel Sándor, a Csíki Nagycsaládos Egyesület elnöke

dr. Farkas Csaba, az SZNT alelnöke

György Attila, író

Komoróczy György, író, nyelvművelő

Lőrincz György, író, az EMIA elnöke

Papp Előd, Csíkszereda volt alpolgármestere

Sándor Krisztina, a MIT elnöke

Sógor Csaba, RMDSZ-szenátor

Soós Sándor, az EMI elnöke

dr. Szakács István Péter, tanár, író

Szász Jenő, Székelyudvarhely polgármestere

Zsidó Ferenc, író, a Polgári Élet főszerkesztője

Székelyudvarhely, 2006. április 11.

Comments are closed.