Forrás: BPI

ZSIDÓ DALOK KÖNYVE

Nagyon várt dalkötet jelent meg nemrégiben Dr. Soltész Elekné összeállításában. A kiváló zenetanár, a magyar zenepedagógia örökifjú „”nagy örege””. Szerteágazó, sokrétű zenei munkássága közepette, közel három évtizeden át, az egykor Anna Frankról elnevezett zsidó gimnázium zenetanáraként is működött. Művész-tanárként a klasszikus zeneirodalom, a magyar népzene mellett, a zsidó dallamoknak is értője, elkötelezettje. A zsidó dalok könyve három részre tagozódik: ünnepi, új héber (izraeli) és jiddis (kelet-európai) dalokra, tanúsítva a zsidó dallamvilág sokszínűségét. Ünnepeink közül – többek között – péntek esti, purimi, széder esti, chanukai dalokat találunk, amelyek az askenáz világban ismertek.

Az izraeli dalgyűjtemény külön érdekessége, hogy az új dalok mellet megjelennek régi cionista énekek is, amelyek még az állam megalakulása előtt, a Jisuv idején örvendtek népszerűségnek. A jiddis dalok között pedig megtaláljuk a „”Szól a kakas már”” magyar-zsidó népdalt, amelyet világszerte a magyar zsidóság emblematikus dalaként ismernek és énekelnek. A kották héber szövegei latin betűkkel, balról – jobbra olvashatók, de az eredeti héber szöveget is (pontozatlan formában) közli a gyűjtemény. A kottakép világos és a dalok esetleges hangszeres kíséretéhez az akkordokat betűjelzés biztosítja. A versek nagy részét Dr. Soltész Elekné fordította és verselte magyar nyelvre. A Zsidó dalok könyve a Makkabi Kiadó kft. gondozásában jelent meg. A szép kiállítású könyvhöz értékes és fontos előszót írt Raj Tamás, aki egyben a könyvet szerkesztette és a nyersfordításokat készítette. Raj Ráchel szép rajzai ékesítik a kiadványt. A kották digitalizálása Balogh Veronika színvonalas munkáját dicséri. Külön említést érdemel a könyv cím,- és hátlapján megjelentetett híres képzőművészeti alkotások facsimiléje. A Zsidó dalok könyvét szeretettel ajánljuk bölcsődéink, óvodáink, iskoláink, egyetemünk pedagógusainak és növendékeinek, ifjúsági szervezeteinknek és mindazoknak, akik érdeklődnek a zsidó dallamvilág iránt. Kármán György tanszékvezető OR – ZSE

Comments are closed.