Forrás: ujszo.sk – régiós hírek

Szentmária. A Királyhelmectől néhány kilométerre található kisközségben nemrégiben felújították a helyi zsidó temetőt. Hornyák István polgármester elmondta, Szentmárián a második világháborút megelőzően kisebb számú zsidó közösség élt, ám a deportálások után mindössze két család költözött vissza a faluba. A község legidősebb lakói emlékeztek rá, hogy az izraelita közösségnek különálló temetkezési helye volt, ám a sírkert pontos helyét már nem tudták megjelölni. Az idén nyáron, a faluszépítő munkálatok során azonban rábukkantak az elhagyatott sírokra, így azok környékét az aktivációs program keretében alkalmazottakkal rendbe tetették. A polgármester azt is elmondta, nemcsak az évek során elburjánzott növényzetet irtották ki, hanem a területen kialakult illegális szemétlerakót is felszámolták. A zsidó temetőbe a helyiek és a szomszéd községek lakói is háztartási hulladékot hordtak, amelyet most az önkormányzatnak saját költségén kellett elszállítania. A falu vezetése eldöntötte, ezentúl a sírokat gondozni fogja, és az ősz folyamán további tereprendezési munkákat végeznek el.

A szentmáriai sportszervezetet és az önkormányzatot egyébként Klein Arnold, egy innen elszármazott zsidó származású amerikai üzletember évek óta támogatja. A régióban a múlt évben Csörgőn újították fel a zsidó temetőt, melyet a 19. század közepétől 1944-ig használtak. Az akkor Magyarországhoz tartozó községben ezután megkezdődtek a deportálások, amelynek az itteni zsidó lakosság is áldozatul esett. A használaton kívüli temető fokozatosan elgazosodott, s bár alig néhány méterre található a forgalmas közúttól, sokan még a létezéséről sem tudtak. A temetőben jelenleg mintegy húsz síremlék áll, amelyeket már helyreállítottak. A falu később a pozsonyi Zsidó Hitközségek Központjától kért szakmai segítséget ahhoz, hogy a felújítási munkálatokat folytatni tudják.

Királyhelmecen a háború előtt a polgárok majdnem egyharmada, mintegy 1500 fő volt izraelita, Kaponyában pedig a falu minden harmadik lakója tartozott ehhez a népcsoporthoz. Az elmúlt években mind a királyhelmeci, mind a perbenyiki zsidó temetőt sikerült helyreállítani. A perbenyiki zsinagóga tatarozása jelenleg is zajlik, ám a királyhelmeci épület rendkívül rossz állapotban van.

LECZO ZOLTÁN

Comments are closed.