Forrás: MNO

Mintegy egymillió zarándok előtt mondott misét a pápa Kölnben. Ezzel a szabadtéri misével zárta első hivatalos, Itálián kívüli főpásztori látogatását Josef Ratzinger, aki kiemelte: a vallást nem lehet piaci terméknek tekinteni. Szombaton németországi muzulmán vallási vezetőkkel találkozott XVI. Benedek, akiknek hangsúlyozta: kötelességük segíteni, hogy legyőzzék a terrorizmust.

XVI. Benedek pápa a katolikus ifjúsági világtalálkozót lezáró szabadtéri misén mindenkit óvott attól, hogy a vallást piaci terméknek tekintsék. Az egyházfő a rendezvény liturgiai csúcspontján mintegy egymillió ember jelenlétében bejelentette, hogy a legközelebbi világtalálkozó színhelye 2008-ban az ausztráliai Sydney lesz.

XVI. Benedek szentbeszédében arra figyelmeztetett, hogy manapság világunk nagy részein megfeledkeznek Istenről, és emiatt sok ember elégedetlen és frusztrált. „Az élet nem lehet ilyen” – tette hozzá a katolikus egyház feje. XVI. Benedek kijelentette: vallásra és hitre a modern embernek is szüksége van.

A szabadtéri szertartás XVI. Benedek első hivatalos külföldi útjának záró programja. Az éjszakát a katolikus ifjúsági világtalálkozó félmillió résztvevője énekelve és imádkozva virrasztotta át a Köln melletti Marienfelden.

XVI. Benedek muzulmán vallási vezetőkkel találkozott

XVI. Benedek szombaton németországi muzulmán vallási vezetőkkel találkozott Kölnben. A katolikus egyházfő elmondta: célja a vallások közötti béke megteremtése. A katolikus egyházfő szerint a muzulmán vallási vezetőknek kötelességük segíteni, hogy legyőzzék a terrorizmust.

A merényletek kitervelői és végrehajtói nyilvánvalóan meg akarják mérgezni kapcsolatainkat – mondta XVI. Benedek pápa Kölnben. Úgy fogalmazott, hogy új barbárság korszakának lesz kitéve a világ, ha a vallások nem képesek együtt küzdeni a terror ellen.

Formalitásoktól mentes fogadtatás Kölnben

A kölni repülőtéren való katonai tiszteletadással ötvözött, mégis feltűnőbb formalitásoktól mentes fogadtatása egyszerre szólt a római katolikus egyházfőnek és a Vatikán állam fejének. Az első német ember, akivel kezet fogott, Horst Köhler német köztársasági elnök, a második pedig Gerhard Schröder német kancellár volt.

Köhler államfő büszke a német pápára

Köhler üdvözlő beszéde is nyomban felkeltette az érdeklődők figyelmét, ugyanis az részben spontánnak és humorosnak bizonyult, másrészt csöppnyi jelét sem tartalmazta holmi felesleges bókolásnak. A német államfő egyebek között kijelentette, hogy egyrészt csodálatos dolog, hogy a pápa, mint vatikáni államfő első külföldi útja éppen szülőhazájába vezet, másrészt aki egy olyan személy, hogy örömmel veszi, ha vitába szállnak vele. Ő, mármint Köhler, noha protestáns, mindenesetre nagyon büszke, hogy 60 évvel a II. világháború befejezése után egy német embert választottak pápává.

XVI. Benedek a fiatalokhoz fordul – a fiatalok popsztárként ünneplik a pápát

Maga XVI. Benedek pápa is igyekezett formalitásoktól mentesen fogalmazni: többször is félretette előre megírt beszédét, és egyebek között azzal reagált helyeslően a vendéglátó Köhler kijelentéseire, hogy a hit segít például a fiatalok útkeresésében, és mi sem bizonyítja jobban az egyház életrevalóságát, mint az a tény, hogy üdvözlésére ennyi fiatal összegyűlt. A repülőtéren, majd bent a városban, illetőleg a Rajna partján fiatalok százezrei ünneplik úgy a pápát, mint egyfajta popsztárt. A katolikus fiatalok világtalálkozóját egyáltalán nem a vallásos áhítat, hanem az élet és annak víg oldalainak harsány igenlése jellemzi. A hangulatot a jelek szerint csak fokozza a szentatya megjelenése.

Pénteken a kölni zsinagógába látogatott XVI. Benedek

Az újjáépített ősi zsinagógában XVI. Benedek együtt imádkozott a zsidókkal. Aki Jézus Krisztussal találkozik, az a zsidósággal találkozik – mondta a kölni zsinagógában a római katolikus egyház feje. Történelmi látogatása a legrégebbi németországi zsidó hitközségnél alapvezetően arról szólt, hogy a szentatya a legélesebben elítélte az antiszemitizmust, mind a történelmi múltra visszatekintve, mind a mára vonatkoztatva. Német emberként ráadásul szükségesnek érezte, hogy megemlékezzék a nácik által meggyilkolt sok millió zsidóról, a holokausztról és többször is méltatta „a felszabadulást, a náci rezsim alóli felszabadulás” jelentőségét.

A kölni zsidó közösség körében ilyenre egyedül II. János Pál pápa vállalkozott eddig először, mégpedig a római zsinagógában, a római katolikus egyházfő együtt imádkozott a zsidókkal. A helyi zsidóság egyik vezetője az izraelita felekezet nevében az örök megbékélés a vallások közötti békesség jeleként nyújtotta jobbját a pápának, aki szemmel láthatóan rendkívüli örömmel fogadta ezt a gesztust.

XVI. Benedek köszönete Székesfehérvárnak

Levélben mondott köszönetet Székesfehérvár polgármesterének, Warvasovszky Tihamérnak XVI. Benedek pápa azért, hogy a városban teret neveztek el II. János Pál pápáról. – A katolikus egyházfő hálás szívvel mond köszönetet szeretve tisztelt elődje iránti elismerésük és ragaszkodásuk e jeléért – olvasható a Leonardo Sandri helyettes államtitkár által aláírt levélben.

XVI. Benedek a világnak, a karizmatikus Ratzinger Németországnak

Németország államfője, Horst Köhler és a német társadalmi élet egy sor más kiválósága is Németországban még mindig inkább Ratzingerként emlegeti XVI. Benedeket. Joseph Ratzinger neve évtizedek óta eleve fogalom a németországi szellemi életben, írásai, tudományos munkái folyamatosan rendkívüli figyelmet kapnak és roppant vitákat kavarnak. Izgalmas, karizmatikus és rendkívül intelligens személyiségként tartják őt számon.

Magyar Rádió, klubradio.hu, Info Rádió

Comments are closed.