Forrás: Magyar Rádió

XVI. Benedek pápa első külföldi útját szabadtéri szentmisével zárta, majd német püspökökkel találkozott. Mint látogatása eddigi eseményein, most is óriási tömeg várta.

Délben fejeződött be a szabadtéri szentmise, amely az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb tömegmozdulása volt Németországban, egyesek szerint egymillióan nézték és hallgatták XVI. Benedek szavait és a világ minden részéről összegyűlt előadókat a Köln közelében lévő Marienfeldben.

Éjszaka a hirtelen betört hidegfront dacára 400 ezer fiatal virrasztott a pápával gyertyafénynél együttesen eltöltött vigília után. Délelőtt azután megkezdődött a mise, a pápa több nyelven dicsőítette Krisztust és az elődje által kezdeményezett katolikus világifjúsági találkozót, amelynek e mise jelentette egyúttal a csúcspontját és lényegében a befejezését is.

A vallás árucikké silányításától óvta a híveket a katolikus egyházfő a vasárnapi szentmisén. XVI. Benedek kijelentette: napjainkban a vallási irányzatok valóságos robbanását éljük. Ez oda vezethet, hogy a hit a fogyasztói világ részévé válik, amelyet egyesek profitszerzésre használhatnak. A pápa hozzátette: nem feltétlenül jelent előrelépést, ha a vallásból mindenki a maga számára tetszőt emeli ki.

Hallatlan jelentőséget tulajdonítanak egyháztörténészek és világi kommentátorok XVI. Benedek mostani vizitjének. Annak mondanivalója, amit péntek óta minden alkalommal világossá tesz, hogy Isten előtt minden emberi lény egyforma: ennek szellemében a pápa a lehető legkonkrétabb formában ítélte el az idegenellenességet és kiemelten az antiszemitizmust.

Az egyházfő elítélte a múlt évszázad totalitarista rendszereit, és hangsúlyozta: nem az ideológiák mentik meg a világot, hanem az Istenhez fordulás.

Szombaton, amikor muzulmán vallási vezetőkkel találkozott, nekik a következőket mondta: a terrorizmus, függetlenül attól, hogy mi szolgál annak indokául – perverzitás, barbár dolog – lábbal rúgja föl az ember élethez való jogát.

A másik mindehhez kapcsolódó mondanivalója e vizitnek az, hogy XVI. Benedek az elmúlt négy napban folyamatosan kereste a párbeszédet a vallások között. Elment a zsinagógába, beszélt a muzulmánok képviselőivel, és amikor az este evangélikus és ortodox keresztény vezetőkkel találkozott, azt mondta nekik, hogy Jézus akarata ellenére való a hasadás a kereszténységen belül.

„Reménységgel lehet tekinteni a pápa nyugodt és szakértő voltára”

– A pápa hangsúlyozta az egyházi felekezetek, illetve a különböző vallások közeledésének fontosságát, folytatva elődje útját.

– Bizonyos hullámzások mellett is ez nélkülözhetetlen, föltétlenül szükséges és visszafordíthatatlan folyamat – véli Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház tanácsadója. Az új pápa első homíliájában, amit a megválasztása utáni napon tartott, külön kifejezte azt, hogy ökumenikusan nyitott akar lenni, és nem is egyszerűen az előző pápának a vonalát, hanem a második vatikáni zsinatnak a gondolatait és meghatározott tételeit szeretné folytatni. Én azt gondolom, hogy reménységgel lehet tekinteni az ő nyugodt és szakértő voltára. Ehhez a témához türelem kell és a nagy „testek”, a nagy történelmi egyházak nehezen mozdulnak. Viszont egy olyan légkörben, amikor lehet beszélgetni, akkor reménység is van.

– XVI. Benedek pápa sok egyházi vezetővel találkozott Kölnben. Mi látszik, mi a legfontosabb irányvonal, mely egyházak felé nyit elsősorban?

– Az ortodoxia felé Rómának határozott tervei vannak. Moszkva eddig mindig azt mondta, hogy nem, de most sem adta föl Róma, hiszen a legjobb embereit ebbe az irányba mozgatja. Én azt hiszem, hogy a protestantizmust sem lehet kihagyni, az anglikánokat sem lehet kihagyni majd a párbeszédből, és én reménységgel nézek arra is, amit hangsúlyoz a pápa, hogy bázis szinten fontosabb az ökumené, mint a nagy strukturális vezetők szintjén. Tehát a helyi gyülekezetek ökumenikus, egymással való beszélgetése döntőbb.

– Látni már egy folyamatot XVI. Benedek pápa egyházak egyesítésére szolgáló törekvéseiben?

– Első külföldi útján nemcsak Németországban és nemcsak Kölnben volt – Köln sokat szenvedett a fasizmus idején, éppen úgy, mint a háború alatt – hanem az is nagyon döntő, hogy egy ifjúsági találkozón. Az egyik első mondata, hogy az egyház fiatal, és a fiatalság jelent mindig olyan potenciális lehetőséget, hogy tud újulni is.

Zentai Péter (Berlin), Géczi Mária, MR

Comments are closed.