Forrás: Menház

Új sorozatunkban, tovább követve nyomtatott verziónk hagyományait, a régió zsidó közösségeit mutatjuk be. Ismerkedjünk most meg a Veszprémi Zsidó Hitközséggel.

Történeti források alapján tudjuk, hogy az 1700-as évek elején telepedtek le az első zsidó családok Veszprémben, 1750 körül már szervezett közösséget alkottak. A legnagyobb létszámot a tizenkilencedik század végére érték el, több mint ezer fővel, a holocaust előtti időszakban kb. 750 zsidó vallású polgára volt a városnak.

Az első időszakban a veszprémi vár alatt, az un. Buhim’völgyben alakították ki a vallás gyakorlásához szükséges helységeket, /mikve (rituális fürdő), sakterlak (sakter – kóser mészáros), stb/, majd az 1800-as évektől folyamatosan költöztek fel a jelenleg is városközpontnak számító területre. Itt ‘a mai Kossuth utcához tartozó részen- 1865-ben kétkarzatos templomot, 1895-ben modern, kétemeletes iskolát és hozzá paplakot építtettek a közösség számára.

A kezdetektől sorolva meg kell említenünk néhány kiemelkedő személyiségű rabbi nevét, akik szellemi hatóereje messze túlnőtt a város és a hozzá tartozó települések zsidóságán, mint Chánánel Pillitz, Hochmuth Ábrahám, Dr. Kiss Arnold, Dr. Hoffer Ármin. Az utolsó rabbi Dr. Kun Lajos, 1944-ben hívei többségével együtt Auschwitzban életét vesztette, ezután a zsidóság intézményei megszűntek.

A hatvanas évek város-rekonstrukciós hulláma elsöpörte a funkció nélkül maradt épületeket, így az 1994-ben újjáalakult Veszprémi Zsidó Hitközség egyetlen, a hitélet gyakorlására alkalmas helységet nem talált. Jelenleg már a kivitelezés fázisába jutott egy közösségi ház építése.

A hitközség tagjainak száma 50 fő, közöttük a túlélők, azok gyermekei és most már unokái is megtalálhatók. Fő tevékenységünk a zsidó vallás hagyományainak és a zsidó kultúra értékeinek megőrzése az utódok számára. Vallási területen az ünnepekről történő megemlékezések szolgálják ezt a célt, amelyben Dr. Schweitzer József főrabbi és Verő Tamás rabbi nyújtanak kiemelkedő színvonalú segítséget. Szellemi-kulturális oldalon folyamatosan próbáljuk pótolni a kimaradt ötven év hiányosságait, ezt a célt szolgálják az általunk szervezett kiállítások és a megjelentetett kiadványok.

Az 1882-ben kialakított temető és abban álló ravatalozó épületének felújítását, műemlékként védetté nyilvánítását 1999-ben végeztük el, egyelőre más intézményünk nincsen. A ravatalozóban 1999-ben avattuk fel a Veszprémből és környékéről elhurcoltak emlékfalát. Megtalálható: Veszprém, Mártírok u. 8. szám alatt.

A hitközség címe: Veszprémi Zsidó Hitközség

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 7/C

a Veszprémi Zsidó Hitközség összeállítása alapján

Comments are closed.