Forrás: Magyar Rádió

Kié volt Einstein? Ausztriáé, Németországé, Izraelé vagy Amerikáé? A tulajdonlási verseny az Einstein évben sem szünetel. Az igazi kérdés azonban a tudás és Isten viszonya. Milyen kapcsolatban volt a vallástalan Einstein Istennel?

Albert Einstein kinyújtott nyelve a híres fotón akár az Einstein név emblémája is lehetne. A tudóson ugyanis már országok marakodnak, persze nem az éven, hanem a személyen. Ha élne, nem haboznának darabokra szaggatni és aztán örülni annak, hogy ki kaparintott meg belőle nagyobbat. Ez teljesen érdektelen persze.

Ennél fontosabb, hogy Einstein gondolkodásmódját, felfedezéseit miféle inspiráció, milyen gondolkodásmód, milyen világszemlélet fogta egybe. Az ok-racionális gondolkodásmód igenis létezett nála; úgy vélte, van a világmindenségnek végső mozgatója. Tiszta és egyértelmű törvénye, az ami a dolgokat és a lényeket szüli. Leegyszerűsítés lenne ezt az ő esetében Istennek nevezni, de ha elhagyjuk Isten történeti képét, mégsem olyan nagy ostobaság.

Einstein egyik méltatója azt írta róla hogy: Einsteinnek mintha, mintha forródrótja lett volna az úr Istenhez. Palló Gábor tudománytörténész szerint ez többféleképpen értelmezhető természetesen. „Akkor ő már úgy gondolta, hogy létezik a világban valami olyan nagy általános törvényszerűség, egy olyan tiszta rend, egy olyan logikai struktúra, amelynek a föltárása az igazi tudományos feladat és ez a struktúra ez a rend, ez valami gondolati természetű dolog lehet, ami ha tetszik akár Istennel is azonosítható.

– Nemcsak hitt egy egységes világképletben, hanem ez volt a vezérlőcsillaga. Einstein nem volt vallásos a szónak semmilyen értelmében. Ő egy alapvetően vallástalan asszimiláns zsidó volt. Ez a féle absztrakt istenfogalom ez teljességgel különbözik a nagyszakállú embertől, aki ül a felhőkön a mennyországban. Másfelől viszont ez egy mélységes meggyőződés a világ szerkezetére vonatkozóan. Na most, hogy ha valaki így gondolkozik Istenről és hát ez, ha tetszik metaforikus istenfogalom, egy ilyen metaforikus istenfogalom esetén egy Einsteini tevékenység leírható úgy, hogy igazából Isten gondolatait próbálja kifürkészni, vagyis azokat a gondolatokat próbálja kifürkészni, amelyek a világ lényegét alkotják.

Ocsovai Gábor beszélgetése nyomán

Comments are closed.