Forrás: MA

A parlamenti pártok sajtóközleményekben köszöntötték Mádl Ferenc leköszönő államfőt, és méltatták az ország érdekében végzett munkáját, erőfeszítéseit.

2005.08.03 17:25

Lendvai: „Véleményére, cselekedeteire továbbra is figyel az ország”

Tisztelt Elnök Úr!

Engedje meg, hogy a Magyar Szocialista Párt Parlamenti Képviselőcsoportja nevében köszönetet mondjak azért a munkáért, amelyet a Magyar Köztársaság elnökeként az ország érdekében végzett. Köszönjük az együttműködést, közös célunk: a demokratikus parlamentarizmus egészséges működésének szolgálatában.

Ha nem is egyezett véleményünk minden konkrét kérdésben, ahogy nyilván világlátásunk sem lehetett teljesen azonos minden vonatkozásban, a szocialista képviselők mindvégig tisztelték elnök úr erőfeszítéseit, amelyeket a rendszerváltás után megteremtett alkotmányosság megőrzéséért fejtett ki. Tiszteltük és tiszteljük felelősségét, hazafiságát, szociális érzékét, jogi tudását, nemzetközi tekintélyét, azt, hogy a legnehezebb pillanatokban mindig az ország, a demokrácia érdekét tartotta szem előtt. Köszönjük, hogy az egyik ilyen nehéz pillanatban: a 2004-es kormányváltás időszakában hozzájárult az ország számára a lehető legkevesebb konfliktussal járó, gördülékeny és jogszerű váltás lehetőségének megteremtéséhez.

Elnök Úr!

Önt hosszú évekig első embereként tisztelte az ország. A tisztelet nem múlik el a megbízatás lejártával, és nyilván nem múlik el az Ön jobbító szándéka sem. Biztosak vagyunk benne, hogy e szándék megtalálja érvényesülési terepét az Ön új szerepkörében is.

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönjük az együttműködést, köszönjük amit a magyar demokrácia érdekében tett, és köszönjük azt is amikor (ha talán néhányan buzdították is) úgy érezte: éppen a magyar demokrácia érdekében nem kell a konfliktusokban szerepet vállalnia.

Véleményére, cselekedeteire továbbra is figyel az ország. Mi is számítunk az Ön demokratikus elkötelezettségére, tapasztalataira, ha kell, megszólalásaira.

Kívánunk ehhez jó egészséget és boldogságot Önnek és családjának is.

Kuncze: „mértéktartóan törekedett a nemzet egységének képviseletére”

Tisztelt Elnök Úr!

Engedje meg, hogy mandátumának végén megköszönjem Önnek azt a munkát, amit a Magyar Köztársaság elnökeként végzett! Meggyőződésem: Ön elnöki mandátuma során mindvégig felelősségteljesen, az Alkotmány betűjét és szellemét maximálisan tiszteletben tartva járt el. Örülök neki, hogy visszafogott, a pártpolitikai küzdelmektől távol maradó, mértéktartó stílusban törekedett a nemzet egységének képviseletére. Bizton állíthatom: Ön méltó államfője volt Magyarországnak.

Az évek során nem mindenben értettünk egyet – természetesen voltak politikai jellegű vitáink. Én legszívesebben mégis azokra az ügyekre emlékszem, ahol az Ön álláspontja találkozott a magyar liberálisok véleményével, így például az ún. „Lex Clodo” ügyben az Alkotmánybírósághoz fordult. Ez a törvény – amelyet egyedül az SZDSZ nem szavazott meg – erősen korlátozta volna az elítéltek szólásszabadságát, vagy amikor szintén az Alkotmánybírósághoz fordulva – elejét vette a „Lex Répássy” hatályba lépésének. Ez a törvény, amit a jobboldali többségű parlament fogadott el, könnyen a sajtószabadság végét jelenthette volna Magyarországon.

Ön több nyilvános megszólalásában hangsúlyozott olyan elemeket, amelyek számunkra, liberálisok számára igen fontosak. Csak egyetérteni tudtam Önnel, amikor a roma holokauszt évfordulójára emlékezve azt mondta: „Nemcsak a múltat kell hűen megidéznünk, hanem a pusztító, gyilkos és embertelen eszmék, faji megkülönböztetések elítélését is következetesen képviselnünk kell a jelenben”.

Büszke voltam, amikor Ön kiállt a versenysemlegesség elve mellett – mint tette például 2000-ben, a Joint Venture szövetség előtt -, vagy amikor elítélte a 2002-es választásokat követő „hídfoglalást”. S nagyon hálás vagyok Önnek, hogy kegyelmet adott Simek Kittinek. Mindezekért, s számos más döntéséért is mondhatom: Köszönjük, Elnök Úr!

Engedje meg, hogy sok sikert kívánjak Önnek a civil életbe való visszatéréshez. Remélem, hogy, ha nem is államfőként, de jogászprofesszorként, vagy akár csak a közélet iránt érdeklődő emberként lesz alkalmam még találkozni Önnel a jövőben.

Comments are closed.