Forrás: National Geographic

Miért a zöld az iszlám színe? Mit jelentenek zászlónk színei?

„Miért zöld a Próféta (Mohamed) zászlaja? Mit jelent ez a szín egy zászlón? Egyébként: mit jelentenek a zászlók színei és ábrái?”

A zöld a tavasz, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője. Az éghajlati adottságok miatt nem csoda, hogy a természet zöldje az arabok és sok más nép számára is a szerencsét, a bőséget, a fiatalságot is jelenti. Míg Európában, a kereszténységben a reményt, a feltámadást szimbolizálja, az iszlámban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.

A Koránban is többször felbukkan a zöld szín, és minden egyes esetben a természet bőkezűségével, a szerencsével, a sikerrel, valamiféle pozitív ígérettel kapcsolódik össze. Több feljegyzés is megemlíti Mohamed profétát amint zöld öltözéket viselt, többek között például Kábában.

Mit jelentenek a nemzeti zászlók színei, szimbólumai?

A nemzeti zászlók színéhez, mintázatához számos legenda, történelmi esemény kapcsolódik, így általánosságban csak a zászlók néhány közös jellemzőjének jelentését soroljuk fel e cikk keretében.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kereszt az országok zászlóiban (például Görögországéban, a skandináv államokéban vagy Nagy-Britanniáéban) a kereszténységet szimbolizálja.

Ehhez hasonlóan az arab felirat, például Szaúd-Arábia vagy Irak zászlóján az iszlám dicsőségét hirdeti. Ugyancsak tradicionális iszlám szimbólum a félhold, amely többek között Törökország, Tunézia vagy Pakisztán zászlójában tűnik fel.

A Dávid-csillag Izrael zászlóján ősi zsidó szimbólum.

Vallási jelentéssel bírhatnak a színek is. Ahogy már említettük a zöld az iszlám színe, így gyakori az arab/iszlám országok zászlóiban (pl. Líbia, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Kuvait, Jordánia, Palesztina).

Pánarab szín egyébként a zöld mellett a fehér, a vörös és a fekete is: ezek a színek találhatók Algéria, Malajzia, Pakisztán, Tunézia és Mauritánia zászlójában.

A gyarmatosítás alól az 1950-60-as években felszabadult afrikai országok egy része nemzeti lobogójuk megtervezésénél Etiópiáét, a kontinens leghosszabb ideig független államának zászlóját vették például. Így vált a zöld-sárga-vörös a pánafrikai összetartozás jelképévé.

Oroszország zászlójának színei a nagy pánszláv összetartozást jelképezi, így nem meglepő, hogy az orosz zászló színei feltűnnek a szlovák, a szerb és a horvát lobogóban is.

A kommunista országok zászlójának gyakori szimbóluma a sarló, kalapács, ahogy az jól ismert az egykori Szovjetunió zászlójából vagy Angola mai lobogójából. Ugyancsak a kommunizmust jelzi a zászlók vörös alapszíne is, mint például Kína vagy Vietnám esetében.

A háromszínű zászló, a trikolór kialakulása a nagy francia forradalomig, egészen 1794-ig nyúlik vissza. Számos ország – pl. Írország, Olaszország, Mexikó – a franciákkal való szimpátia jegyében választott háromszínű zászlót magának. A trikolorok közé tartozik a magyar zászló is: a piros-fehér-zöld sávból álló lobogó használatát először az 1848-49-es szabadságharc mondta ki. A vörös az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt szimbolizálja.

Az amerikai polgárháborút szimbolizáló csillagos-csíkos zászlót eszmeisége miatt szintén mintának vette néhány ország saját zászlója megtervezésénél. Ilyen volt például Kuba, Chile vagy Malajzia.

National Geographic Online

2005.május.30

Comments are closed.