Forrás: Híradó

Műsorvezető: DEMÉNY RÓZSA

Közös hadgyakorlatot tart a szlovén-olasz-magyar dandár SzlovéniábanMegfellebbezi a román fél a ciánperben hozott Budapesti bírósági döntést3000 éves település maradványaira bukkantak az erdélyi autópálya nyomvonalán

SZLOVÉN-OLASZ-MAGYAR HADGYAKORLAT Készítette: B. Walkó György

A magyar, a szlovén és az olasz katonák az Alfaland és Deltaland nevű képzelt országok között kitört zavargások megfékezését gyakorolják. A rohamosztagosok felkészülnek arra is, hogy a megmozdulásokon akár kövekkel is megdobálják a katonákat. Az alapvető cél, a szembenálló tömegek szétválasztása, és ehhez a legkorszerűbb harci eszközöket is felhasználják. A közel háromhetes, Clever Ferret 2005 elnevezésű gyakorlaton a résztvevők számára lehetőség nyílik a másik két nemzet technikai eszközeinek, harceljárásainak a megismerésére. A Magyar Honvédség részéről a debreceni Bocskai István Könnyű Lövészdandár katonái vesznek részt a munkájában. A többnemzetiségű dandár és a gyakorlatvezetőség törzsében mintegy hatvan tiszt és tiszthelyettes dolgozik. A dandárba felajánlott könnyű lövészzászlóalj teljes zászlóaljtörzsével, egy könnyű lövészszázadával, támogató és kiszolgáló erőkkel vesz részt a gyakorlaton, összesen mintegy 300 katonával.*

Megfellebbezte a nagybányai Transgold Rt. a budapesti fővárosi bíróság ciánperben hozott végzését, amelyet a felek különbözőképpen értelmeznek. A román fél szerint a bíróság arról döntött, hogy a tiszai ciánszennyezést okozó cég jogutóda termelési kapacitásának csupán 15 százalékát használhatja ki.

AURUL-TRANSGOLD PERKészítette: Lepedus Péter, Filep Farkas, Kolozsvár

Májai László, a Transgold romániai ügyvédje elmondta: a fellebbezést óvatosságból nyújtották be, és nem értenek egyet a magyar féllel abban, hogy a bányavállalat 15 százalékra csökkentse ipari termelési kapacitását.

A telefonnál: MÁJAI LÁSZLÓ a Transgold rt. ügyvédje, Románia-Egyszerűen valótlannak és egyenesen lehetetlennek tartjuk azt, hogy a budapesti bíróság egy ilyen döntést hozzon egy olyan kérdésben, amelynek a végrehajtása minden további nélkül a román törvények szerint fog megtörténni, és amelynek alapján egyszerűen lehetetlen lesz majd végrehajtani.

Az ügyvéd úgy véli, Romániában a törvények szerint nem lehet gyakorlatba ültetni külföldön hozott ideiglenes végzéseket. A Transgold ügyét egyébként a hét végén Romániába látogató Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter is felvetette, aki szerint a bíróság arról hozott végzést, hogy:

PERSÁNYI MIKLÓS környezetvédelmi és vízügyi miniszter-A teljes kapacitás 15 százalékánál többre ne terjedjen ki a termelési tevékenység. Hát az, hogy ez pontosan most mekkora, ebben különböző vélemények vannak, én azt gondolom, hogy ez elsősorban a bíróság dolga, illetve majd a román hatóságok dolga megmérni, megítélni.

A tiszai ciánszennyezést okozó vállalat és a magyar állam közötti per következő tárgyalására októberben kerül sor.*

A Szent Ferenc Alapítvány dévai és nagyszalontai szeretetotthonának látogatásával tegnap véget ért a köztársasági elnök feleségének erdélyi, moldvai és partiumi látogatása. Mádl Dalma asszony karitatív intézményeket keresett fel, részt vett a csíksomlyói búcsún és beszédet mondott a rekecsini iskola alapkőletételén.

MÁDL DALMA ERDÉLYI KÖRÚTJA (ism.)Készítette: Havasi János, Török Katalin

Immár félezer árva és szegény sorsú gyermek élvezheti Erdélyben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondoskodását. A legújabb otthon tavaly nyílt meg Nagyszalontán, ahol tizenkét kisgyermek sorsát egyengetik. Ha sikerül az összes engedélyt megszerezni és kellő értékű adományt összegyűjteni, két év múlva a moldvai csángó diákok szakiskolába járhatnak a Bákó megyei Rekecsinben. A köztársasági elnök felesége e minőségében valószínűleg utoljára tett hosszabb, a helyszínét tekintve akár jelképesnek is tekinthető utazást.

MÁDL DALMA a köztársasági elnök felesége-Természetesen én a továbbiakban is eljövök majd és megnézem, hogy fejlődik itt minden. És a polgármester úr ugye meg is hívott Rekecsinben a szentelésre. Mondta, hogy ugye eljövök, és én mondtam, hogy természetesen, ha meghívott, akkor én el fogok jönni.

Reményt keltő fejleményt, hogy ezúttal mind a moldvai világi, mind az egyházi hatóságok kedvezően viszonyulnak az iskolaépítéshez.*

A csángó magyarok identitásának kérdése, a szociológia egyik legérdekesebb témája, hiszen a moldvai csángók magukat rendszerint csak katolikusnak nevezik. A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete is behatóan foglalkozott ezzel a témával. Kovács Nóra, Osvát Anna és Szarka László most bemutatott tanulmánykötete is ezt a témakört dolgozza fel.

KETTŐS IDENTITÁSKészítette: Hajdufy Eszter, Somkuti Viktor

Az állami, kulturális és etnikai határok folytonos változásával párhuzamosan módosul állandóan a társadalomban és az egyes emberben a nemzeti hovatartozásról kialakult kép is. A magyarság nemzeti viszonyrendszere is folyamatos tartalmi változáson megy át.

SZARKA LÁSZLÓ igazgató, MTA Kisebbségkutató Intézet-A csángó az egyetlen olyan magyar közösség, amely jórészt nyelvét veszítve, archaikus nyelvét az idősebb generációk által őrizve most próbál kapcsolatokat teremteni ismét, szerves kapcsolatokat, intézményes kapcsolatokat az erdélyi magyarsággal és a magyarországi magyarsággal. Ugyanakkor azonban a megélhetés kihívásai Izraelbe, Olaszországba, Spanyolországba viszik el a csángókat, tehát nem föltétlenül nemzeti alapon választanak munkahelyet, iskolát, megélhetési teret.*

Prágában a külügyminisztérium épülete előtt felavatták Edvard Benes szobrát. A cseh fővárosban ez az első köztéri Benes-szobor. Csehszlovákia második elnöke a közép-európai térség egyik legellentmondásosabb politikai személyisége. Nevét elsősorban a szudéta németek és a magyarok tömeges kitelepítéséhez és jogfosztásához kapcsolják Bajorországban és Magyarországon. Csehországban viszont Mászárik mellett az egyik legjelentősebb államalkotó politikusnak tartják, aki hathatós politikájával nagymértékben elősegítette Csehszlovákia II világháború utáni helyzetét.

Háromszék állóvizeiben eddig nem tapasztalt pontypusztulás miatt riasztották a szakembereket a megye legnagyobb vízterületű tárolójához, a “Besenyői tóhoz”. Az egyik halőr jelentős mennyiségű elpusztult halat jelzett.

HALPUSZTULÁSKészítette: Simon József, Simon Zsófia, Sepsiszentgyörgy

A jelenséget a 70 hektáros vízfelületű tó, felső, sekély vizű részein észlelték, ahonnan már több mint 200 kg pontytetemet vetettek partra, illetve temettek a földbe. Az elpusztult halak hasán piros, fején pedig fehér penészszerű foltok észlelhetők. A szakvizsgálat kiderítette, hogy a kemény tél miatt legyengült állomány egyedeit, egy parazita, gombás jellegű betegség támadta meg. A pontypusztulás azért is kellemetlen a Kovászna megyei horgászoknak, mert a vízügyi dolgozók ebben az időszakban csökkentik a tó szintjét, ami tetemes ikrapusztulással jár.

KERESTÉLY JÁNOS halőr-Kiengedik az embereknek a kaszálójukra, a halak oda kijönnek, az ikrákat lecsapják, lerakják és amikor a víz lecsapódik az egész ikra kárba megyek. A halak is kinn maradnak, villával szurkálják, éjjel-nappal hiába ellenőrzik.

Mivel, az amúgy más halfajtákra és az emberre veszélytelen betegség korszerű kezelésére anyagi keret nincs, sörélesztővel próbálják a pontyok ellenálló képességét növelni.*

Közép és kelet Európában egyedi az a lelet, amelyet az észak-erdélyi autópálya nyomvonalán fedeztek fel kolozsvári régészek – állítják az Erdélyi Történelmi Múzeum szakértői. A sztráda finanszírozási gondjait ősszel oldaná meg a román kormány.

GEPIDA-LELET AZ ERDÉLYI AUTÓPÁLYÁNKészítette: Lepedus Péter, Filep Farkas, Kolozsvár

A régészek tavaly nyáron egy gepida település maradványaira bukkantak a Kolozs megyei Magyarfenes határában. Romániába ez az egyetlen olyan település, amelyet teljes egészében feltárnak a régészek. Az ásatást végző erdélyi Történelmi Múzeum régészei szerint a mostani lelet egyedülállónak számít Európa keleti részében.

APAI EMESE régész-A legfontosabb ebben a gödörben az, hogy előkerült egy 3000 éves faedény, egy facsöbör, ami azért érdekes, mert általában ezek a természeti körülmények nem teszik lehetővé ekkora faedények ilyen jó megőrzését.

Az agyagos földben talált, elszenesedett edényben búzaszemeket találtak a régészek, akik megpróbálják kideríteni a facseber elkészítésének technológiáját is. A leleten világosan kivehető, hogy hajlított deszkából, illetve lécekből készült. A régészeknek a nyáron be kell fejezniük a feltárást, mert a tervek szerint itt is kezdődik az autópálya-építés. Sajtóértesülések szerint a román kormány az őszi költségvetés-kiegészítéskor különíti majd el a pályaépítéshez szükséges összegeket. Codrut Seres gazdasági miniszter amerikai üzletembereknek kedden, Bukarestben azt mondta, forrásokat keresnek a munkálatok kifizetésére.

Kárpáti Krónika

Comments are closed.