Forrás: HVG

Sok országból összesereglett, mintegy félmillió hívő jelenlétében vasárnap a római Szent Péter-bazilika előtti téren rendezett ünnepélyes szentmise keretében beiktatták hivatalába XVI. Benedek pápát, eredeti nevén Joseph Ratzinger német bíborost.

A szertartáson 28 ország hivatalos küldöttsége vett részt, köztük uralkodók, állam- és kormányfők, parlamenti elnökök. Magyarországot Mádl Ferenc köztársasági elnök, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, valamint Erdő Péter bíboros, esztergomi prímás érsek képviselte.

Az ünnepi szertartás kezdetén a hagyományoknak megfelelően a bazilika altemplomában XVI. Benedek megtömjénezte az első pápa, Szent Péter apostol sírját, majd ugyanott más egyházi méltóságok társaságában imádkozott. A szentmisét a bazilika előtti téren tartották, a kórus a székesegyház belsejében énekelt.

A mise latin nyelven zajlott, az olvasmányt angolul, a szentleckét olaszul, az evangéliumot pedig latinul és görögül olvasták fel, illetve énekelték. A mise tanító része után következett az új pápa tulajdonképpeni beiktatása, vagyis az egyházfői hatalmat jelképező pallium és halászgyűrű átadása. A palliumot – a juh- és báránygyapjúból készült fehér stólát, amelyen a Krisztus öt sebére emlékeztető öt piros kereszt látható – Jorge Arturo Medina Estévez chilei bíboros helyezte XVI. Benedek vállára, ugyanaz, aki kedden az új pápa megválasztását hírül adta.

A halászgyűrűt, amely Szent Péter eredeti foglalkozására emlékeztet, Angelo Sodano bíboros, a bíborosi testület dékánja húzta a pápa ujjára. Ezt követően a pápa az aranyozott evangéliumos könyvvel megáldotta az összegyűlt híveket, majd 12 különböző nemzetiségű és hivatású, egyházi és világi személy obedienciára (engedelmessége kifejezésére) járult eléje, megcsókolva gyűrűjét.

Az új pápa olasz nyelven elmondott mintegy 35 perces, tapsokkal és hangos tetszésnyilvánításokkal gyakran megszakított homíliájában a hívek támogatását, imáját kérte, mert mint mondta, ‘Isten gyenge szolgájaként olyan szolgálatot kell magára vennie, amely meghalad minden emberi képességet’. Ezt a terhet szerencsére nem egyedül kell hordoznia, ‘a szentek serege és a hívek imádsága’ segítségére lesz.

Elődje, II. János Pál haláltusájára és temetésére utalva, amelyet hívek százezrei figyelemmel kísértek, hangsúlyozta: ‘Az egyház él, az egyház fiatal. A világ jövőjét hordozza magában, és minden egyes embernek mutatja az utat a jövőbe’. Köszöntötte mindazokat, akik elkötelezték magukat ‘Isten országa építésében’, és külön üdvözölte a ‘szeretett zsidó testvéreket, akikkel a keresztényeket a nagy közös spirituális örökség köti össze’. A keresztények egysége megőrzésének fontosságát hangsúlyozta, arra kérve Istent, ne engedje, hogy ‘a háló elszakadjon’, és adja meg, hogy a katolikusok a keresztények egységének szolgálói legyenek.

A hívek könyörgését különböző nemzetiségű résztvevők olvasták fel német, francia, arab, kínai és portugál nyelven. A felajánlási körmenet előre kiválasztott résztvevői – köztük egy magyar – a pápa elé járultak adományaikkal, amelyeket az megérintett, majd az oltárra helyeztek.

A szentmise déli egy óra tájban az ünnepélyes pápai áldással ért véget, majd XVI. Benedeket a Szent Péter téren nyitott gépkocsiban, harangzúgás mellett végighordozták a lelkesen ünneplő hívek sorfala között.

MTI

Comments are closed.