Forrás: Magyar Rádió

Németországban a nem keresztény egyházak képviselői is nagy reményeket fűznek az új pápa működéséhez. Úgy vélik, hogy általa tovább folytatódhat a párbeszéd a különböző vallási képviselők közt.

Itt a nem keresztény egyházak, vallások hívei a jelek szerint egyöntetűbben és lelkesebben örvendeznek a német pápa megválasztása miatt, mint általában a keresztények. Ez utóbbiak körében két nappal a nagy eseményt követően is még mindig nagy a megosztottság.

A németországi muzulmánok több milliós táborának különböző vezetői egységesek a tekintetben, hogy szerintük XVI. Benedek nemcsak hogy folytatja a párbeszédet a muzulmánokkal, hanem azt még elődjéhez képest is aktívabbá kívánja tenni. Egy sor németországi török és arab közéleti ember azt hozza föl bizonyítékul, hogy az új pápa minden vallást kitűnően ismer, és tudósként tanulmányozta Mohamed próféta hitvallását. Ebből következően meg fogja védeni a muzulmánokat az őket vallásuk okán ért igaztalan támadásoktól.

Az Izraelből és az Oroszországból utóbbi időben ide települtek révén gyarapodó számú németországi zsidók ortodox és liberális ágainak vezetői ugyancsak meleg szavakkal szólnak XVI. Benedekről, akit több itteni zsidó vezető jól ismer személyesen is. Azt mondják, hogy a római katolikus egyház feje a judaisztikának is tudósa, és a kereszténységet feltétel nélkül a zsidóságból eredezteti. A zsidókat a keresztények idősebb testvéreinek véli.

Az új pápa már 1994-ben ellátogatott Izraelbe, és tevékenyen közreműködött II. János Pál jeruzsálemi útjának megszervezésében – támogatta, hogy II. János Pál a zsidók szent helyén, a Siratófalnál is imádkozzék.

Nagyobb érzékenységet várnak az új pápától Felvidéken

Szlovákiában a magyar közösség abban bízik, hogy az új pápa jobban odafigyel majd a kisebbségi problémákra.

Bugár Béla, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke szerint XVI. Benedek pápa biztosan érzékenyebb lesz a szlovákiai magyarok kérése iránt, mint elődje, II. János Pál pápa volt – írja a pozsonyi Új szó csütörtöki száma. Ez persze attól is függ, kik lesznek legközelebbi munkatársai, és ők mennyire lesznek fogékonyak a szlovákiai magyarság problémái iránt – tette hozzá Bugár.

A szlovákiai magyar katolikus közösség a rendszerváltozás után fogalmazta meg: magyar püspököt szeretne, ennek érdekében minden évben imanapot tartottak Révkomáromban, küldöttségük több ezer felvidéki magyar katolikus aláírását juttatta el a 90-es évek közepén a Szentatyához. Kérésük nem talált meghallgatásra, ám II. János Pál utolsó, 2003-as szlovákiai látogatása után fél évvel egy magyarul tudó szlovák segédpüspököt neveztek ki, az ő gondjaira bízták a felvidéki magyar katolikusok lelki életének irányítását.

Az idei, április 19-ei imanap előkészítése során azonban kiderült: ezzel a megoldással nem mindenki elégedett, sokan úgy gondolják, papok és laikus hívők egyaránt, hogy folytatni kell a küzdelmet a magyar főpásztorért.

Zentai Péter (Berlin), Haják Szabó Mária (Pozsony)

Comments are closed.