Forrás: Magyar Rádió

Máig nem csitul a vihar az erdélyi magyar irodalom óriása, Wass Albert körül. A vitában eddig ismeretlen dokumentumokkal tette le voksát egy új kötet, melynek alcíme Wass Albert igazsága. Sokatmondó címe pedig A gróf emigrált, az író otthon maradt.

A szerzőtriász Takaró Mihály és Vekov Károly irodalomtörténészek, valamint Raffay Ernő történész. A kötetet már bemutatták Kolozsváron és Marosvásárhelyen.

– Wass Albert még mindig háborús bűnösnek számít?

– Wass Albert nem háborús bűnös, ezt a román főügyészség leveléből tudhatjuk meg, továbbra is felbujtóként és ekként kimondott népbírósági ítélet miatt ő bűnösnek számít pillanatnyilag Romániában. Valóban egy kisebbség történetének a folyamata, egy korszak, amelyik még mindig nem záródott le, nem történt igazságszolgáltatás egy olyan ember számára, aki valójában nem követte el azt, amivel vádolják. Akkor, amikor a népbírósági ítélet Kolozsváron ’46 tavaszán kimondatott, úgy tűnt, hogy ez így kell, hogy történjék, kellett nemes bűnöst is felvonultatni a többi más mellett, függetlenül attól, hogy valóban bűnös volt-e vagy sem – vélte Vekov Károly történész, a könyv társszerzője. Mivel nem voltak itthon sem ő, sem az édesapja, ügyvédjük sem volt, a román hatóságok értesítették a családot az állásfoglalásukról, ebből idéztem, hogy nem háborús bűnös, de továbbra is fenntartják a bűnösségük vádját mind az apának, mind a fiúnak. Wass Albert 1944 őszén távozott Erdélyből a visszavonuló magyar hadsereggel és a ’46 tavaszán sorra került per során őt ugyan megidézték, de a halálos ítéletről, mivel ő már nem tartózkodott az országban, nem értesítették. Nyugodt lélekkel merem állítani, hogy ez volt az első politikai per Romániában.

– Hogyan áll jelen pillanatban Wass Albert pere?

– A család megbízott egy ügyvédet, Kincses Elődöt a jogi kérdés továbbvitelével, és szeretnénk remélni, hogy ennek a kötetnek a kapcsán kellő bizonyíték került napvilágra ahhoz, hogy a Legfelsőbb Bíróság meggondolja, és mégiscsak tárgyalja ezt a kérdést újra.

– A bemutatón elhangzott, hogy Wass Albert életének meghatározó eseményeit nem ismerik eléggé, nem jut elég információ a közönséghez, olvasótáborához, illetve nincs egy kialakult hiteles kép az íróról, a költőről. Valamint nagyon sokan előítélettel gondolnak rá, ez az oka annak, hogy megírták ezt a könyvet.

– Úgy éreztük elsősorban, hogy meg kell születnie egy olyan könyvnek, amely hiteles dokumentumok alapján tisztázza azokat a kérdéseket, amelyek úgy tűnik, hogy homályban vagy legalábbis félhomályban vannak Wass Albert személyével kapcsolatosan. Amikor ennek a könyvnek a megírására vállalkoztunk, akkor az vezetett bennünket, hogy egyszerre mutassuk be Wass Albertet, a közéleti személyiséget, a nagy magyar férfiút, aki nemcsak íróként jelentős, hanem politikusként, közíróként is, és bemutassuk azt az írót, aki mind a mai napig teljes mértékben elfelejtve nem része a magyar irodalmi köztudatnak – mondta Takaró Mihály irodalomtörténész. Ezt az embert kellett nekünk bemutatni hitelesen, nemcsak a Kárpát-medence magyar közvéleményének és irodalmi olvasóközönségének, hanem az egész világnak, hiszen tudni kell, hogy ezt a könyvet Németországtól az Egyesült Államokig mindenhol veszik és forgatják.

– Milyen különleges, eddig meg nem jelent dokumentumokat tartalmaz ez a kötet?

– Amikor ez a nagy feladat ránk hárult, tudtuk, hogy csak akkor tudunk minőségileg újat hozni, ha hozzájuthatunk olyan Wass Albert dokumentumokhoz, amelyek eddig még soha, sehol nem jelentek meg. Két nagy archívum őrzi Wass Albert szellemi hagyatékát, az egyik Németországban, a hamburgi Wass Albert archívum, ez az anyag kisebbik része, az archívumok közül a jóval nagyobb a floridai archívum, amelyet a Wass-család, családi archívumként őriz, és sok ezer feldolgozatlan dokumentum van mind a mai napig benne. Ennek a két archívumnak az anyagából szemezgettünk és így sikerült eléggé eredeti módon beállítani, legalábbis megkíséreltük beállítani azt a képet, amelyik ma talán Wass Albertről a leghitelesebbet mutatja.

– Raffay Ernő történész pedig a történelmi hátteret teszi hozzá.

– Azt a történelmi hátteret vázolja az olvasók számára, amelyben Wass Albert életműve keletkezett. Különös tekintettel is kitér két kérdésre, az egyik a romániai valóság kérdése az első és második világháború közötti időszakban, a másik pedig a háborús bűnösségével és az úgynevezett antiszemitizmusával kapcsolatos kérdés. Ez a két olyan téma van, amelyet az ő neve fémjelez – mondta Raffay Ernő. Wass Albertet azért nem tanítják a mai magyar iskolákban, pedig életműve már lezárt életmű, mert folyik a személye körüli politikai vita. Azért tartom ezt nem járható útnak, hiszen tudnék sorolni a világirodalomban akár Nobel-díjas írót, akinek a politikai hitvallása nem kötődött a baloldalhoz, sőt egyenesen ma talán szélsőjobboldalinak lehetne nevezni őt, de sikeresen sikerült különválasztani az ő írói nagyságát az emberi, világnézeti felfogásától. Wass Albert a legelkötelezettebben, a legkeresztényibb módon értelmezve humanista volt, a szó minden értelmében.

Ionescu Nikolett

Comments are closed.