Forrás: Magyar Rádió

II. János Pál pápa emlékére gyásznap van ma Magyarországon. Az Országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbocra engedték a nemzeti lobogót. A pápai himnusz elhangzása után megszólaltak a Szent István-bazilika harangjai.

A középületekre kitűzték a fekete zászlót, és az iskolákban is megemlékezést tartottak.

A Patrona Hungariae Katolikus Gimnáziumban és Általános Iskolában a diákok saját szavaikkal emlékeztek a pápára

Készítettek egy nagy tablót is a pápa életéről, amely elé ma virágot vittek a gyerekek.

– A szentmisét már hétfőn reggel az iskolában, a majdnem 800 diákunkkal II. János Pál pápáért ajánlottuk föl. A szentmise elején volt megemlékezés az ő gondolataiból, szavaiból, különösen az 1991-es magyarországi látogatásán a magyarokhoz intézett szavaiból olvastunk föl részleteket – mondta Csermely Mária Irén igazgató. A gimnazistáknak ma reggel közös szentmiséje volt. A szentmisében minden évfolyam könyörgést írt, saját szavaival imádkozott a Szentatyáért. Itt volt az egész tantestület és a 430 gimnazista diákunk, néhány szülő is. Az általános iskolás diákok számára 9 órától délig folyamatosan félóránként évfolyamonként van megemlékezés a kápolnában.

A Fasori Evangélikus Gimnáziumban bensőséges rövid imát mondtak a pápa emlékére

A központi megemlékezést hétfőn a reggeli áhítaton már megtartották.

– Szirmay Zoltán esperes úr hétfőn reggel megemlékezett és mi úgy döntöttünk, tanárok és diákok együttesen, hogy 10 órakor minden osztályban egy imát elmondunk – mondta Dobos Krisztina igazgatóhelyettes. Tudom, hogy itt vannak katolikusok, vannak evangélikusok, vannak reformátusok, van unitárius is, de a szentatya az egész világ számára példát mutatott életével, gondolataival és azt gondolom, hogy a halálával is. A szentatya utolsó szava, hogy „légy derűs, mert én is derűs vagyok”, azt hiszem, hogy ez a fiataloknak szól. Ezt tartsátok meg és a gyertya pedig jelképezze azt, hogy rá gondolunk. A tűz pedig a lelkében mindig égni fog és a mi lelkünkben is.

A Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola osztályaiban beszélgetéseken emlékeztek a pápáról

– Mi azt gondoltuk, hogy a temetés napján minden egyes osztályban legyen egy megemlékezés – mondta Kardos Ágnes, judaisztika-vezető. Szeretnék pár sort felolvasni nektek, ami nagyon fontos számunkra, a zsidóság számára, hogy tudjunk róla. „Atyáink Istene, aki Ábrahámot és annak leszármazottait választotta, hogy nevedet a nemzetek közé vigye, mélységesen elszomorít bennünket azoknak a magatartása, akik a történelem során fájdalmat okoztak a te gyermekeidnek és ezért bocsánatodat kérjük”. Ezek a szavak álltak azon a papíron, amelyet II. János Pál pápa helyezett a Siratófal kövei közé. Tudnunk kell, hogy ő volt az első pápa, aki feltétel nélkül felemelte a szavát az antiszemitizmus és a rasszizmus ellen, aki Rómában felkereste a zsinagógát, aki ellátogatott Izraelbe, ahol a keresztény szenthelyek mellett meglátogatta a Siratófalat. Egyértelműen elítélte a Holokausztot. Nagyon fontosnak tartotta a vallások közötti párbeszédet, maga is ebben tevőlegesen részt vett.

A fővárosi Trefort Gimnáziumban az iskolarádióban emlékeztek

A pápa élete és munkássága minta lehet a világon mindenütt – ennek szellemében emlékeztek II. János Pálra a budapesti, Trefort urcai Gimnáziumban.

– Azt gondolom, hogy II. János Pál pápa olyan személyiség volt, aki példa lehet a fiatalok számára – vélte Gyertyánfi András, a gimnázium történelemtanára. Persze hívők és nem hívők másképp látják őt és másképp gondolnak rá. De éppen az ő szellemisége szerint járunk el, ha figyelünk arra, hogy amit mondunk, az igaz legyen, de ne sértsen meg másokat és tiszteletben tartsa a lelkiismereti szabadságokat. Ez egy állami iskolában, nekünk különösen is fontos. Azt hiszem, hogy egy plurális társadalomban az erre való nevelés feladata is a tanároknak.

A reformátusok is gyászolnak

Nyilatkozatban fejezte ki a Magyarországi Református Egyház gyászát és együttérzését Bölcskei Gusztáv püspök a pápa elhunyta és temetése alkalmából. A zsinat lelkészi elnöke méltatta a pápa érdemeit, a többi közt azt, hogy a merész nyitások útján még bátrabban tovább lépett nemcsak a többi keresztyén egyház, hanem a világvallások, sőt az egyházaktól elidegenedett életek felé is.

Kivetítőn nézték a gyászszertartást a hívek a Mátyás-templomban

A Budavári Mátyás-templomban rengeteg az érdeklődő, a szentély előtt egy hatalmas kivetítőn lehet nézni a Duna televízió közvetítését. Azt hiszem, ez egy különleges helyzet, hiszen nincs jelen személyesen pap a templomban, de a hívek mégis a templomi rendnek megfelelően cselekszenek: keresztet vetnek, fölállnak, leülnek és mondják az éppen odaillő szavakat. Az érdeklődők többsége turista, őket vezetők segítik a templomban. A Halászbástya alatt a lépcsőkön, a rendőrök megkértek ott zenélőket, hogy most legyenek szívesek egy kicsit halkabban zenélni és hátrébb is menni, ők pedig ezt meg is fogadták.

A kormány arra kérte a műsorszolgáltatókat, valamint a szórakozó- és vendéglátóhelyek üzemeltetőit, hogy biztosítsák a gyásznap méltóságát. Az ország sok templomában tartottak misét. Este a budapesti Szent István-bazilikában volt gyászmise.

MR, Berek Patrícia, Diós Judit, Gadácsi János

Comments are closed.