Forrás: Híradó

A határozattervezet sürgeti a román kormányt, hogy vállalja kötelességét valamennyi vallási közösség elkobzott tulajdonának igazságos, méltányos és gyors visszaszolgáltatására

A kommunista uralom alatt elkobzott romániai egyházi ingatlanok igazságos, méltányos és gyors visszaszolgáltatását sürgeti az a határozattervezet, amelyet Tom Lantos képviselő terjesztett be szerdán Tom Tancredo képviselőtára nevében is az Egyesült Államok kongresszusában.

A határozattervezet sürgeti a román kormányt, hogy vállalja kötelességét valamennyi vallási közösség elkobzott tulajdonának igazságos, méltányos és gyors visszaszolgáltatására.

A tervezetről várhatóan az elkövetkező hetekben szavaz a képviselőház külügyi bizottsága, amelynek Tom Lantos a rangidős demokrata párti tagja. A nem kötelező hatályú tervezet, amely tulajdonképpen politikai állásfoglalás, a bizottsági szavazás után kerül a plénum elé.

A törvénytervezet megállapítja, hogy a kommunista rendszer katasztrófát jelentett a vallási intézményekre nézve. Emlékeztet rá, hogy a négy magyar történelmi egyháztól (római katolikus, református, evangélikus és unitárius) 2140 iskolát, kórházat, árvaházat és más intézményt koboztak el törvénytelenül, amelyek közül ma is csak 30 ingatlant birtokolnak vagy használhatnak ezek a felekezetek.

A háborús fasiszta kormány már 1940 szeptemberében megkezdte a zsidó tulajdon elkobzását, amit a háború utáni kommunista kormány is nagyrészt megerősített, több mint ezer közösségi tulajdont állami tulajdonban hagyva, és csupán néhányat szolgáltatott vissza, többnyire azokat is kormányzati intézmények használatában hagyva, amelyek után még bért sem fizetnek.

A görög katolikus egyház 1948. évi feloszlatását 1990-ben törvényrendeletben érvénytelenítették, követeléseik rendezése azonban máig sem történt meg.

Az egyházi tulajdonok visszaszolgáltatásáról az érintett vallási közösségekkel való konzultáció nélkül elfogadott 2002 júniusi törvény nem felel meg a közösségek szükségleteinek, számos törvényi fogyatékossága van, végrehajtását pedig késleltetik – olvasható a demokrata párti Tom Lantos kaliforniai és a republikánus párti Tom Tancredo coloradói képviselő által benyújtott törvénytervezetben.

A képviselőház a tervezet szerint aggodalommal állapítja meg, hogy Románia eddigi kormányai nem voltak hajlandóak elismerni felelőségüket. Felszólítja Románia kormányát, hogy tartsa tiszteletben valamennyi vallási közösség alkotmányos jogait, hogy vallásaikat méltó helyen gyakorolhassák, és intézkedjen valamennyi vallási közösség tulajdonának méltányos, gyors és igazságos restitúciójáról a román törvényeknek, az alkotmánynak, és a vonatkozó nemzetközi egyezményeknek megfelelően.

hirado.hu/MTI

Comments are closed.