Forrás: MNO

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt Saul Bellow Nobel-díjas amerikai író, a XX. századi amerikai irodalom kiemelkedő képviselője. Bellow az amerikai prózairodalom intellektuális vonulatának egyik vezéralakja volt. Az irodalmi Nobel-díjat 1976-ban ítélték oda neki Humboldt adománya című művéért.

Meghalt Saul Bellow Nobel-díjas amerikai író, a XX. századi amerikai irodalom kiemelkedő alakja.

Saul Below Montreal külvárosában, Quebecben született 1915-ben, és Chicagóban nevelkedett. A chicagói egyetemen 1937-ben végzett szociológia és antropológia szakon. Diplomamunkáját a wisconsini egyetemen végezte. A második világháború alatt a kereskedelmi flottában szolgált. 1948-ban Párizsba utazott, és bejárta Európát. Számos díjat kapott, 1976-ban Nobel-díjjal tüntették ki.

Regényeinek tárgya egybevág saját élményanyagával: a tökéletlenül asszimiládódott zsidó értelmiség gondjaival. Bölcs okoskodás, vagány szóváltások, képzeletbeli levelek, belső monológok, naplóutánzatok váltakoznak regényeiben.

Drámákat és színdarabokat is írt. Számos lapban publikált, többek között a New Yorker, a Partisan Review, a Playboy, a New York Times Book Review és a New Republic című lapokban. Az arab-izraeli konfliktus idején a Newsday haditudósítójaként dolgozott. Több felsőoktatási intézményben is tanított antropológiát, a többi között a minnesotai egyetemen is.

Intellektuális író, már első regénye, A levegőben lógó ember (1944) is az egzisztencialista filozófiai gondolkodás terméke, egy behívóparancsra váró fiatalember mesteri lélekrajza. Az áldozat (1947) egy zsidó kispolgár elhatalmasodó bűntudatának ábrázolása. Az Augie March kalandjai (1953) a chicagói harmincas évek humoros-pikareszk regénye. Fő műve a Herzog (1964), egy, a házasságával küszködő egyetemi tanár vívódásainak komikus, rokonszenvet keltő, de ironikus története. Ugyancsak világsikerű regénye az 1959-ben írt Henderson, az esőkirály.

Humboldt adománya című művéért 1976-ban Nobel-díjat kapott. Az egyes szám első személyben írt regény főszereplője Charlie Citrine, egy gazdag és sikeres író. Citrine tisztában van azzal, hogy egy pályatévesztett ember. A chicagói gengszter uralma alatt álló írónak tönkremegy a házassága, és végül elhagyja a szeretője is. Csodálja halott barátját, Von Humboldt Fleischert, akit Below Delmore Schwartz költőről (1913-1966) formált meg. A tehetséges Humboldt jelenti mindazt, ami fontos a kultúrában. Citrine nem csak a komor hangulatú Humboldt-novellákat kedveli, műveiben fellelhető a komikus oldal is, mint ahogy a főszereplő tragédiájában is.

További művei: Mr. Sammler planétája (1970); A dékán decembere (1982) és a Késő bánat (1984).

http://nobelprize.org, nobel-dij.freeweb.hu, http://www.kirjasto.sci.fi/bellow, Magyar Rádió

Comments are closed.