Forrás: Hírtv

II. János Pál egyszerre volt konzervatív és liberális pápa. Konzervatív volt a teológiai és az erkölcsi kérdésekben, ugyanakkor szabadelvű olyan területeken, mint az emberi jogok, a halálbüntetés vagy az emberi szabadság. Pápasága alatt megerősödött a katolikus egyház, de csökkent a katolikusok aránya az emberi népességen belül.

‘Az Isten nélküli világ nem más, mint ember nélküli világ’ – ez volt II. János Pál hitvallása. Pontosan látta a totalitárius rendszerek embertelenségét, s az egyház vezetőjeként nagy szerepe volt a kommunizmus kelet-európai összeomlásában. Nem fűzött hiú reményket azonban a kapitalizmushoz sem: felismerte, hogy a fogyasztói társadalom, és az azzal járó önzés, materializmus sokkal nagyobb veszélyt jelent az egyház számára.

Ellenségképe a ‘halál kultúrája’ volt. Ennek részének tartotta az abortuszt, a halálbüntetést, a harmadik világbeli szegénység eltűrését, vagy akár a háborúskodást is – legyen a támadó fél akár az Egyesült Államok.

Nemrégiben megjelent könyvében elítélte a homoszexualitást és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, akárcsak a fogamzásgátló eszközök használatát. A géntechnológiában az ember puszta tárgyként való kezelését látta. Sokak szerint ezzel szembement a korszellemmel, de éppen ebben rejlett karizmájának egyik titka is.

A dokrinában nem ismert szabadosságot: nem egyezkedett a nők pappá szentelésével, illetve a papi nőtlenséggel kapcsolatban. Egyik célja az volt, hogy megszilárdítsa a fegyelmet az egyházi hierarchiában és a hitvallásban.

Ugyanakkor újító is volt: II. János Pál a modern kommunikáció minden eszközével terjesztette üzenetét – mindenki számára megmarad a kép, ahogy különböző nyelveken olvassa fel üzeneteit. Rengeteget utazott, 26 éves pápasága alatt 129 országot keresett fel.

Öszintén hitt a vallások közötti párbeszédben, javította a római katolikus egyház viszonyát a zsidókkal és a muzulmánokkal, s ünnepélyesen bocsánatot kért az egyház korábbi tévedéseiért, beleértve a vallási türelmetlenséget, a nőkkel, szegényekkel szembeni igazságtalanságot, valamint az antiszemitizmust.

Comments are closed.