Forrás: MNO

A Magyar Katolikus Egyház tagjai mély fájdalommal értesültek II. János Pál pápa haláláról. “Mi, magyarok is sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk irántunk való szeretetét és pásztori gondoskodását” – áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában. “II. János Pál nagy pápa volt, aki hosszú időre meghatározza az egyház életét és talán bizonyos szempontból a világét is” – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás.

“Péteri szolgálata által hitelesen tanúskodott az élő Krisztusról nemcsak a Katolikus Egyház tagjai előtt, hanem erőt és reménységet adott a másvallásúaknak és minden jóakaratú embernek is. A húsvéti örömhír erejében hisszük, hogy az isteni irgalmasság által, az Istentől kapott nagyon gazdag életpálya és hűséges szolgálata után részesül a feltámadás dicsőségében, ezért egy szívvel imádkozunk érte. Őt, aki egész életét a Boldogasszony kezébe és oltalmába ajánlotta, az örökkévalóság küszöbén fogadja a Szűzanya és vezesse Szent Fiához!” – áll a nyilatkozatban.

– Elpusztíthatatlan optimizmust és nyitottságot hagyott ránk örökül a pápa – fogalmazott Erdő Péter bíboros, prímás. Az esztergom-budapesti érsek hangsúlyozta: II. János Pál nagy pápa volt, aki hosszú időre meghatározza az egyház életét és talán bizonyos szempontból a világét is.

“Kiállt az emberi jogok és a vallásszabadság összekapcsolása mellett”

– A Magyarországi Református Egyház úgy tekint II. János Pál pápa alakjára, mint aki meghatározó keresztyén személyisége volt a XX. század utolsó harmadának – mondta Bölcskei Gusztáv református püspök, kiemelve: II. János Pál gesztus értékű és azon is túlmutató megnyilvánulásaival kiállt az emberi jogok és a vallásszabadság összekapcsolása mellett; olyan keresztyén egyéniség volt, aki tiszteletre méltó következetességgel képviselte a római katolikus egyház álláspontját.

– Utazásaival, valamint a fiatalokkal, különböző kultúrákkal való kapcsolat keresésével azt a feladatot is ráhagyta minden keresztyén közösségre, egyházra: meg kell tudniuk mutatni a maguk álláspontját, azt következetesen kell képviselni és érthetővé kell tenni a világ számára – hangsúlyozta a zsinat lelkészi elnöke..

A Mazsihisz is megrendült

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) megrendüléssel értesült II. János Pál bekövetkezett haláláról. Mint közleményükben írják: “a magyarországi zsidóság vezetői és hívei őszinte részvétüket nyilvánítják katolikus testvéreiknek az egyház fejének elhunyta alkalmából”.

Kiemelik: a magyarországi zsidóság igen nagyra értékeli és őszinte megbecsüléssel tekint II. János Pál pápának 26 éves pápasága alatt végzett tevékenységére, amelyet a vallásba vetett hit helyreállítása és kibővítése, az egyházak és az állam kapcsolatainak rendezése, valamint a béke megőrzése érdekében kifejtett.

“A magyarországi zsidóság különösen nagyra értékeli a pápa azon megnyilvánulásait, amelyeket egyháza és a zsidóság kapcsolatainak jobbá tétele, a holokauszt lelki következményeinek felszámolása terén tett” – írta a szervezet. A Mazsihisz vezetői részvétüket nyilvánították a Pápai Nunciatúrának és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának is.

Forrás: MNO, Híradó, Hír Televízió, Magyar Rádió, Klubrádió, hvg.hu

Comments are closed.