Forrás: MA

Voltak nemzetek, amelyeknek a szemében a ‘szabadság angyala’ volt II. János Pál. Ugyanakkor az embernek, aki túlélte a náci terrort és a kommunizmust, egész életében egy hit és transzcendencia nélküli világ rémképe lebegett szeme előtt. ‘Az Isten nélküli világ nem más, mint ember nélküli világ’ – ez volt hitvallása.

2005.04.03 16:23 MTI, Fotók: SkyNews

A képre kattintva fotókat tekinthet meg a Szentmiséről

Újrakezdést és reményt hozott, de egyúttal konzervativizmus is jellemezte működését. II. János Pál, akinek köszönhetően a katolikus egyház világszerte jól látható, éles arculatot nyert, egyúttal nehéz örökséget hagyott hátra.

Egészen a legutóbbi időkig létezett ‘a másik pápa’, a szigorú pápa, aki hívőket és bírálókat egyaránt zavarba hozott és felbosszantott időnként.

Nemrégiben megjelent könyvében az abortuszt a holokauszthoz hasonlította, elítélte a homoszexualitást és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, akárcsak a fogamzásgátló eszközök használatát, és óva intett a modern világ kísértéseitől. Egyesek szemében ez a korszellem elleni lázadás volt, ámde éppen ebben rejlett karizmájának egyik titka is.

A világ gyásza képekben, a fotóra kattintva

Voltak nemzetek, amelyeknek a szemében a ‘szabadság angyala’ volt II. János Pál. Ugyanakkor az embernek, aki túlélte a náci terrort és a kommunizmust, egész életében egy hit és transzcendencia nélküli világ rémképe lebegett szeme előtt. ‘Az Isten nélküli világ nem más, mint ember nélküli világ’ – ez volt hitvallása. E

bből eredt a kommunizmussal és a korlátok nélküli kapitalizmussal szembeni egyöntetű ellenérzése; mindkét ideológiában az embernek puszta funkcióira való lecsupaszítását látta. Ebből eredt a géntechnológiával szembeni ellenkezése is.

Ellenségképe a ‘halál kultúrája’ volt. E felfogásában egyesült a mesterséges terhesség-megszakítás, az iraki háború, a halálbüntetés, a harmadik világbeli szegénység, akárcsak a marxista ‘felszabadítási teológia’ ellenzése.

A képre kattintva megtekintheti II. János Pál pápa életútját

Az az ember, akinek egyes megfigyelők szerint része volt a kommunizmus bukásában, fölvette szótárába a ‘kizsákmányolás’ szót, miután azt már a szocialisták már tilalmi listára tették.

‘Mindig kész odafigyelni, de az odafigyelés nem azonos az igazi toleranciával’ – jegyezte meg egy alkalommal II. János Pál egy életrajzírója a pápának a nők pappá szentelésével, illetve a papi nőtlenséggel kapcsolatos, elutasító álláspontjáról szólva. Kritikusai felrótták neki, hogy mélyült az európai hívők közti megosztottság, volt, aki a ‘félisten fehérben’ jelzővel illette.

II. János Pál segédkezett a kommunizmus megdöntésében, később azonban fölismerte, hogy a nyugat csábításai sokkal nagyobb veszélyt jelentenek az egyház és a hívők számára. ‘Az embernek fel kell vérteznie magát az elnyugatosodás olyan vírusai ellen, mint az ateizmus és a fogyasztói mohóság csapdái’ – mondta egy alkalommal.

Comments are closed.