Forrás: Híradó Panoráma

Teret nyert a faji megkülönböztetés Nyugat-Európában is

2005. február 17. 10:37

Az Európa Tanács jelentéséből kiderül, hogy terjed a rasszizmus és az antiszemitizmus Franciaországban és Ausztriában is

Elterjedt az antiszemitizmus és a mohamedánok, valamint az afrikai feketebőrűek ellen irányuló rasszizmus Franciaországban és Ausztriában, derült ki az Európa Tanács most nyilvánosságra hozott jelentéséből.

Bár a tanulmány szerint mindkét országban mutatkozott némi javulás is, az utóbbi időben a zsidóellenesség rendkívül elharapózott a francia iskolákban. Az antiszemitizmus igen gyakran a bevándorlókra és a mohamedánokra is jellemző, ugyanakkor utóbbiaknak is folyamatosan szembe kell nézniük a faji megkülönböztetés gyakorlatával.

Francia tartozások

Meglepő, de tény: Franciaországnak több tartozása van a különféle kisebbségi jogokat védelmező nemzetközi egyezmények aláírását illetően. Párizsnak alá kell még írnia a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Szerződését, az európai egyezményt a nemzetiségekről, valamint az ENSZ egyezményét a bevándorló dolgozók és családtagjaik jogainak védelméről.

A két országban az is kedvez a rasszizmus terjedésének, hogy a törvényalkalmazók, a bíróságok sincsenek kellőképpen tisztában a különféle törvénysértő cselekedetek faji jellegzetességeivel, így sok esetben segítség nélkül hagyják az áldozatokat – áll az Európai Bizottság “A Rasszizmus és Intolerancia Ellen” című, az Európa Tanács keretén belül működő szakembercsoport által készített tanulmányában.

Ausztriában, ahol a rasszizmus a mindennapi élet részévé vált, folyamatos faji megkülönböztetés éri a feketebőrűeket, a zsidókat és a romákat, tájékoztat az EU Observer.

Dél-keleti toleranciahiány

Törökországban, Bosznia-Hercegovinában, valamint Macedóniában szintén gondokat észlelt a jelentés.

A bizonyos haladást mutató Törökországban még mindig hatalmas hiányosságok vannak a faji megkülönböztetést büntető polgári, büntetőjogi és közigazgatási törvénykezésben, különösen a vallásszabadságot és az etnikai kisebbségekkel szembeni toleranciát illetően.

Bosznia-Hercegovina szintén a vallási intoleranciával küszködik, amelyet a nemzetiségi alapon szerveződött politikai pártok nacionalista politikája tovább fokoz. Ez súlyosbítja a háború utáni problémákat ezekben az országokban.

Macedóniában főként a roma lakossággal szemben érvényesül hátrányos megkülönböztetés: a romák nagy része szegénységben él, gazdaságilag és társadalmilag előnytelen helyzetbe kényszerül. Az országban ugyanakkor gondok vannak azzal az elutasító magatartással is, amely más nemzeti kisebbségekkel, valamint a bevándorlókkal szemben nyilvánul meg.

eurohirek.hu/hirado.hu

Kapcsolódó linkek

eurohirek.hu

Comments are closed.