Forrás: MNO

Meghiúsult Hitler-terv a pápa elrablására

A katolikus egyház XII. Pius pápa boldoggá avatására készül

2005. január 17. 8:02

Jack Corn

A II. világháború viharos éveit kutató történészek régóta gyanították, hogy Hitler el akarta raboltatni XII. Pius pápát. Legutoljára John Cornwell angol történész 1999-ben megjelent, nagy feltűnést keltett könyvében célzott erre. Az Olasz Katolikus Püspöki Konferencia lapjában múlt szombaton megjelent írás megerősíti, hogy valóban létezett egy ilyen terv.

A náci diktátor eredetileg 1943 elején akarta eltávolítani a pápát Vatikánból, de Hitler máig ismeretlen okból elhalasztotta az Operation Rabat kódnevű terv kivitelezését. A német hadvezetés számára kedvezőtlenül alakuló olaszországi események miatt azonban a berlini kancellária ismét elővette az ötletet. Hitler 1944 májusában magához hívatta Karl Friedrich Otto Wolff SS tábornokot és személyesen utasította, hogy vegye őrizetbe és szállítsa Németország Württemberg tartományában található Lichtenstein kastélyba a katolikus egyházfőt. A Führer azt is megparancsolta a Waffen SS tábornokának, hogy ne feledkezzen meg a vatikáni kincstár „biztonságba helyezéséről sem.”

Wolff Rómába való visszaérkezése után egy vatikáni tisztségviselő közbenjárásával titkos talákozót kért XII. Piustól. Május 10-én éjjel civil ruhában felkereste a pápát, és elmondta neki, hogy milyen utasítást kapott Hitlertől. A német tábornok arról biztosította a pápát, hogy nem fog engedelmeskedni a parancsnak, és nem tesz lépéseket a kincstár kirablására sem. Arra kérte az egyházfőt, hogy legyen óvatos a gyorsan változó és bizonytalan olasz belpolitikai helyzet miatt.

A vatikáni főpapok hitetlenkedtek a már hosszú ideje Rómában szolgáló német tábornok bátor viselkedésén. A pápa válaszában arra kérte Wolffot, hogy bizonyítsa be, hogy hajlandó megtagadni Hitler parancsát, és intézze el, hogy két elfogott és halálra ítélt partizán parancsnokot engedjen el a Gestapo. Wolff közbenjárására a földalatti börtönben őrzött partizán vezéreket három nap múlva szabadon bocsátották. Néhány héttel később, 1944. június 5-én a gyorsan közeledő amerikai csapatok felszabadították az olasz fővárost.

Az 50-es években Wolff papírra vetette emlékeit, és 1972 márciusában Monacóban a halálos ágyán átadta püspökének a visszaemlékezéseit tartalmazó naplóját a XII. Pius pápával kapcsolatos, birtokában levő egyéb dokumentumokkal együtt.

A katolikus egyház jelenleg XII. Pius pápa boldoggá avatására készül, és az ehhez szükséges anyagok áttanulmányozása során került elő Wolff tábornok hagyatéka.

1945 után sok zsidó és keresztény szervezet azzal vádolta meg a Mussolini és Hitler által mozgásában és cselekedeteiben erősen korlátozott XII. Pius pápát, hogy a háború alatti hallgatásával és tehetetlenségével elősegítette az európai zsidók millióinak üldözését és elpusztítását.

Forrás: Avvenire

Kiadja a Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft. © 2001-2005

Comments are closed.