Forrás: Origo

Gránátdobás és kóserkonyha is lesz az érettségin

2005. január 11., kedd, 10:00

Az idei évtől katonai, rendvédelmi, turisztikai, gazdasági és judaisztikai ismeretekből is lehet érettségizni. A rendvédelemből vizsgázó diákoknak tudniuk kell, hogyan zajlik egy szakszerű motozás, a turisztikai vizsgán pedig az egyes országokról elterjedt sztereotípiákra is rákérdezhetnek. A katonai ismeretek között a gránátdobás is szerepel, az izgalmasak tűnő feladat ellenére azonban az előzetes felmérések szerint idén csak egy diák szeretne ebből érettségizni.

Szokatlan feladatokkal bővül az idei évtől az érettségi vizsgarendszer, az Oktatási Minisztérium (OM) döntése értelmében ugyanis katonai, rendvédelmi, turisztikai, gazdasági és judaisztikai ismeretekből is lehet érettségizni. Ezeket a tárgyakat már oktatták az elmúlt években több helyen, de csak most kerülnek be az érettségiről szóló jogszabályba, így az idei évtől lesznek választható vizsgatárgyak – mondta az [origo]-nak Friss Péter, az OM osztályvezetője. Az OM előzetesen felmérést készített arról, hogy hány diák szeretne majd az új tárgyakból vizsgázni. A legnépszerűbbek a belügyi ismeretek, több mint 800 diák jelezte, hogy a kötelező érettségi tárgyak mellett ebben a témakörben is szeretne vizsgázni.

Utazási és turisztikai ismeretekből közel 500 érettségizőt várnak, gazdasági témában 160-an jelentkeztek közép-, 20-an pedig emelt szintű vizsgára (ez az egyetlen új vizsgatárgy, ahol a felvételit kivátó emelt szintű érettségit tehetnek a diákok), judaisztikai érettségit pedig várhatóan 18-an tesznek majd. Mindössze egyetlen diák jelezte, hogy katonai ismeretekből akar vizsgázni, Friss szerint azonban ez a szám növekedni fog, hiszen több középiskola kifejezetten a katonai életvitel bemutatására specializálódott.

Motozás, tájoló és jog

A belügyi ismeretekről szóló vizsgatárgyat – az OM honlapján olvasható követelmények alapján – azoknak találták ki, akik a rendőri, határőri vagy más rendészeti munka iránt érdeklődnek, ilyen irányban szeretnének továbbtanulni. A vizsga szóbeli, az érettségizőknek többek között olyan fogalmakkal kell tisztában lenniük, mint nemzet- és közbiztonság. Ismerniük kell a rendészeti szerveket, a rendőrség, határőrség működését befolyásoló legfontosabb jogszabályokat és a büntető törvénykönyv alapvető szabályait.

Jól jön a vizsgán a rendőri és határőri intézkedésekkel kapcsolatos jártasság. A diákoknak el kell magyarázniuk, hogyan zajlik egy szakszerű motozás, igazoltatás, elfogás. A lexikális tudást vizsgálja a rendőri rendfokozatok ismerete, de akár azt is megkérdezhetik a vizsgázótól, hogy mi Szerbia és Montenegró nemzetközi autójele, illetve milyen típusú rendszámok vannak forgalomban Magyarországon. Az iránytű, a tájoló és a távcső használata, illetve a távolságmeghatározás vonásképlet alkalmazásával pedig szintén alapkövetelmény.

A turisztikai ismeretekről szóló érettségin az idegenforgalom jellemzőit, demográfiai hatásait és a legfontosabb statisztikai adatokat kérik számon a diákoktól. Az érettségizőknek ismerniük kell az egyes országokra vonatkozó sztereotípiákat, a legfontosabb gazdasági, politikai és társadalmi eseményeket. Nem árt az sem, ha tudnak fejből néhány jó vendéglátóhelyet, illetve eligazodnak a nyomtatott és internetes menetrendekben. Vizsgakérdés lehet a bank- és hitelkártyák használata, illetve a falusi-, gyógy-, öko- és hivatásturizmus jellemzői is.

A gazdasági ismeretekről szóló vizsga lényegében megegyezik majd a már ma is választható közigazgatási érettségivel. Az egyetlen lényeges különbség, hogy ezt a vizsgát nem az erre szakosodott középiskoláknak, hanem gimnáziumoknak találták ki. Középszinten a leglényegesebb közigazgatási fogalmakat kérik számon. Ismerni kell a szaknyelvet, fel kell ismerni a gazdasági problémákat, el kell végezni a legalapvetőbb közgazdasági számításokat, illetve jártasnak kell lenni a gazdasági modellalkotásban is. A piaci mechanizmusok és a pénz történetének ismerete szintén a vizsga része. Emelt szinten – itt a házi dolgozatot helyettesíteni lehet egy feladatmegoldó írásbelivel is – a feladatok hasonlóak, de összetettebb problémákat kell megoldani.

Judaisztikából szintén csak szóbeli lesz. Itt Izrael történetéről, földrajzáról, politikai és társadalmi berendezkedéséről faggathatják az érettségizőket. A diákoknak emellett ismerniük kell a legfontosabb zsidó hagyományokat. A kovásztalanítás folyamata és a zsidó naptár csillagászati hátterének ismerete pedig éppúgy a vizsga része, mint a kóser konyhában való jártasság, a zsidó etika vagy a zsidó filozófia.

Kézigránát, rajalakzat

A katonai témájú érettséginek olyan izgalmas részei is vannak, mint a kézigránátdobás vagy a kispuska részeinek és működésének ismerete. Igaz ugyanakkor, hogy számon kérik a szabályos tiszteletadást, illetve a sapka szakszerű fel- és levételét is. Emellett az érettségizőnek megfelelő jártasságot kell mutatnia a raj sorakoztatásában, megindításában, megállításában, de nem árt az sem, ha tudja, hogyan kell mozogni raj alakzatban.

A gyakorlati ismeretek bemutatása mellett a katonai alapismeretekről szóló érettségi írásbeli vizsgával egészül ki. Itt az alapvető magatartási szabályokat, a laktanyai napirend szabályait, a katonai fegyelem alapvető követelményeit kérdezik ki a diákoktól. Ismerniük kell ezen kívül a Magyar Honvédséget, a NATO-t, a katonai jogot és az egyezményes katonai jeleket is. De akár olyan kellemetlen kérdésbe is belefuthatnak, mint a helyes középiskolai napirend ismertetése.

[origo]

Comments are closed.