Forrás: Magyar Rádió

Sárközy Csaba, az MVSZ Kárpát-medencei régiójának új elnöke

2004. november 30., kedd 14:36

A Magyarok Világszövetsége- november 19-i tisztújító közgyűlésén – Sárközy Csaba szombathelyi magyar tanárt választotta meg a Kárpát-medencei Régió elnökévé. Bemutatkozó beszélgetésében az új régióvezető a szervezet újbóli felépítéséről és egy régóta vajúdó nemzetstratégia kidolgozásának szükségességéről beszélt.

– Mióta tagja Ön a Magyarok Világszövetségének és milyen indíttatásból végez ebben a szervezetben munkát?

– 1992, a Magyarok Világszövetsége újjáalakulása óta szervezem a szövetség megyei szervezetét.

1995-ben tudtam véglegesen, jogszerűen megalakítani a Vas megyei Szervezetet. Ennek máig elnöke is vagyok.

Én hadiárva vagyok. A gimnáziumban találkoztam egy csodálatos történelem tanárral, Dr. Antall Józseffel.

Azóta magamat magyar tanárként határozom meg.

Ami pedig a kérdés második felét illeti: a Magyarok Világszövetségében egy pártok felett álló, nemes indíttatású szervezetet remélek és ezért vagyok tagja.

– Az elmúlt években a Világszövetség sok belső és külső konfliktussal küzdött. A hatalmi és pénzügy konfliktusok miatt periférikus szervezetté vált. Sokan kiléptek a szervezetből és maguk a magyarországi szervezetek is szétzilálódtak. Ön szerint fel lehet-e újból építeni ezt a szervezetet?

– Valóban, elmentek tőlünk azok, akik beépített emberek voltak és az volt a feladatuk, hogy a Magyarok Világszövetsége legyen, de ne tegyen semmit. Másrészt elmentek tőlünk azok, akik valamiféle magán „kis szemétdombot” szerettek volna maguknak valamilyen anyagi haszon reményében. Jellemző, hogy néhány tengerentúli tagunkat ki kellett zárnunk, mert égbekiáltó repülő jegy árakkal és hamis számlákkal bombáztak minket. Tehát egészen furcsa, azt mondhatnám, erkölcstelen emberek is vettek bennünket körül.

Nem váltunk periférikussá, hanem megtisztultunk. Ám voltak olyanok, akik befészkelve magukat különböző hírközlő szervekhez, rossz hírünket keltették.

A 90-es évek második felében a Világszövetség, illetve a Kárpát-medencei Régió akkori elnöke is lesújtó cikkeket közölt a saját szervezetükről. Ezeket a cikkeket utólag is el lehet olvasni. A Magyarok Világszövetségétől, amikor 2000-ben nem volt hajlandó megválasztani a ránk erőszakolt jelöltet –

Boros Péter volt belügyminisztert, – megvonták tőlünk a támogatást. Miután nem kaptunk pénzt, „sajnos” elhagytak bennünket az érdekből mellettünk lévők.

Négy év sivatagi átkelés volt a Világszövetség elmúlt négy esztendeje. Ez alatt az idő alatt azonban rendeződtek a soraink és akik kihullottak, azok nem jelentenek számunkra veszteséget. Akik most ott vannak, azok mind egymás szemébe tudnak nézni.

– Van-e most pénzük, illetve kapnak e- a jövőben pénzt a költségvetéstől annak érdekében, hogy megfelelően tudjanak működni?

– Pénzünk nincs, négy éve nem kapunk és nyilvánvalóan nem is fogunk kapni, mert a költségvetésben nem szerepel semmilyen támogatás.

De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi a munkánkat nem pénzért végezzük! Hanem a magyarságért, hivatásszeretetből. Ilyen a neveltetésünk. Az pedig a magyar kormányok szégyene, hogy például a négy fős Habsburg Intézet több száz millió Ft-ot kap és a milliós létszámú Magyarok Világszövetsége kb. egy-egy nyugdíjas tanár nyugdíjából tartja fönn magát.

Illetve azoknak a nem tehetős tagtársunknak a filléreiből, akik a Világszövetséget támogatják. Sajnos, sem a milliárdos, sem a milliomos magyarok nem állnak mellettünk, mert nem üzlet egy olyan szervezettel kezdeni, amelyik nincs jó viszonyban a magyar pártokkal.

Bízom benne, hogy ezt a szégyenletes helyzetet megváltoztatja a magyar kormány.

A Magyarok Világkongresszusát, amelyet 20 millió Ft-ból szerveztünk idén júniusban szintén a saját erőnkből szerveztük meg. Sok mindenkit meghívtunk a programunkra, de sajnos még egy minisztériumi osztályvezető sem tartott bennünket érdemesnek arra, hogy megtisztelje jelenlétével a tanácskozásunkat.

Ez a pénztelenség nem mehet tovább, én ezt elfogadom.

Én nem fogok tudni 360 ezer négyzetkilométeren a szervezeteinkhez elutazni, ellenőrizni, segíteni őket a munkájukban. Ebben biztos vagyok!

A finn és a horvát világszövetség vagy a Zsidó Világkongresszus, amelyik ugyanezt a szerepet tölti be tisztességesen dotált szervezet. Lévén, hogy a nemzetpolitikát az egész világon a pártokon kívül álló szervezetek képviselhetik hitelesen.

– Milyen feladatokat tűzött ki maga elé a Kárpát-medencei Régió

elnökeként?

– Mindenféleképpen ki kell foltozni a szervezetünket. Újból meg kell teremteni a kapcsolatot azokkal a helyekkel, ahol erre szükség van. Szerbia-Montenegróra, illetve Kárpát-aljára gondolok például, ahol a magyarok két nagy pártra szakadtak. Az építőmunkában mindenképpen számítok az esetleges hibáikat jóvátenni akaró, félrevezetett régi tagjainkra is, de akik őket félrevezették, azokkal nem kívánok együtt dolgozni.

A másik célom, amelyet magam elé tűztem az az, hogy végre hatékony nemzetstratégia- koncepciót tudjunk kidolgozni az új vezetőkkel együtt.

Ugyanis Magyarországnak évtizedek óta nincs nemzetstratégiája. Kormányváltások révén sodródunk, anélkül, hogy lenne nemzetstratégiánk.

És végül nagyon szeretném azt, ha a civil politikai Magyarországon is elfoglalná a demokráciákban megszokott helyét, ami kontrollt jelentene a megveszekedett pártpolitika felett.

Ugyanis Magyarországon minden kérdésből olyan, abszolutizált pártpolitika lesz, aminek folytán, mint egy labdarúgó mérkőzésen, egymásnak ugranak az emberek.

Megvannak a különböző pártok szurkolói és egyszerűen elvész az a szempont, hogy valamennyien magyarok vagyunk.

Ez nem labdarúgó mérkőzés, ez egy fogyó, borzalmas egészségi állapotban lévő, szétszabdalt nemzet.

– December 5-ig, a népszavazás napjáig mit kíván tenni a régió és Ön?

-A népszavazással kapcsolatban szeretnék elmondani egy nagyon fontos dolgot. A „nemzetinek” nevezett kerek asztal 15 éves mulasztása, hogy a külhoni magyarok elvesztett állampolgárságának visszaadásáról nem intézkedett legalább elviekben.

Mi 1996 májusa óta küzdünk ezért a célért. Nemzetközi fórumoknak, például az EBESZ-nek is két ízben nyújtottunk be tökéletesen használható javaslatot. Mindenki elfogadta, csak a magyar politikum nem vett róla tudomást nyolc éven át.

Mi ugyanazt tesszük a hátralévő napokban, amit eddig tettünk: megpróbáljuk azokat az embereket, akikben még van egy cseppnyi magyar érzés, meggyőzni, hogy igenis el kell menni választani, mert a nemzet jövője függ ettől a szavazástól.

Úgy érezzük, hogy ez a valódi rendszerváltást létrehozó népszavazás lehet. Vagy pedig, azzal kell számolnunk, amit Nemeskürty István már hosszú évek óta mond: valóban nincs már szó magyar nemzetről.

Ország lakosok vannak. A tét tehát óriási!

– Ön szerint eredményes lesz a december 5-i népszavazás?

– A kormányunk nyíltan szembefordult a nemzettel. 14 magyar szervezet írta alá a Magyar Állandó Értekezlet jegyzőkönyvét. A kormányt alkotó két párt vezetői ezt nem tették meg. Magánbeszélgetésekből tudom, hogy az SZDSZ és az MSZP tagjai, szavazói, sőt volt országgyűlési képviselői között is vannak olyanok, akik IGEN-nel fognak szavazni.

Óriási hatása lenne egy győztes népszavazásnak, mert végre elválna az, hogy Magyarországon nincs jobb oldal, nincs baloldal, hanem nemzeti és nemzetellenes oldal van. Rendezzük újra sorainkat! Én bízom az eredményes népszavazás sikerében.

Bokros Katalin

Comments are closed.