Forrás: Magyar Rádió

Reformátusok az igen mellett, a MAZSIHISZ nem foglal állást

2004. november 25., csütörtök 12:12

539 olvasás

A Magyarországi Református Egyház Zsinata arra bíztatja az embereket, hogy menjenek el a decemberi népszavazásra és a kettős állampolgárság kérdésére válaszoljanak igennel.

– Megismerve és látva azt a kicsit zűrzavaros helyzetet és pártpolitikai villongást, amely kialakult e körül az ügy körül, úgy gondoltuk, hogy szükséges a zsinatnak is a maga súlyával odaállni e mellé az ügy mellé – mondta Bölcskei Gusztáv püspök. Szeretnénk a gyülekezeteinket arra kérni, hogy akinek van határon túli magyar református testvér-gyülekezete, azoknak a küldöttségét fogadják. Szeretnénk december 5-ike után felemelt fővel beletekinteni azoknak az atyánkfiainak a szemébe, akik nem a maguk akaratából kerültek oda, ahol élnek, és úgy érezzük, hogy ezt a lelki közösséget nagyon megsértené, ha egy elutasítás, vagy egy érvénytelen népszavazás következne be.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége arra kéri híveit, hogy vegyenek részt a kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazáson, és szavazzanak lelkiismeretük szerint. A szövetség közleményében hangsúlyozza: nem kíván nyomást gyakorolni híveire, mert a felekezet nem akar beavatkozni a napi politikai csatározásokba. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a döntésnél figyelembe kell venni a történelmi Magyarországról korábban eltávozott, külföldön élő honfitársak azonos jogait.

MR

Comments are closed.