Forrás: Magyar Rádió

Irakban öt napig tartott a zsidó újév

2004. november 17., szerda 11:30

Ros Hasana, (a zsidó újév) világszerte mindenütt két napig tart. Kivéve Irakot, ahol egy amerikai tábori rabbi nemrég őt napig “húzta” az ünnepet, hogy eljusson minden helyre, ahol zsidó katonák szolgálnak.

Volt, ahol mindössze két zsidó katonát talált, akiknek Chaplain Irving Elson megfújta a sófárt (kürtöt) és kiosztotta a hagyományos almát és a hozzávaló mézet, hogy az újév “legyen édes”. Ahol több zsidó volt, ott Minjánt, nyilvános istentiszteletet szervezett.

Elson szerint kb. 1000 zsidó szolgál az amerikai expediciós hadseregben, főleg a Marine”snél. Ő maga 18 éve szolgál a hadseregben, mint tábori rabbi. Nemrég, egy New-Yorkban tartott előadásában, felhívta a rabbinövendékeket, csatlakozzanak a hadsereghez, ahol a munka “sokkal érdekesebb és kielégítőbb” mint egy zsinagóga rabbija lenni.”

Jom Kippurkor (Az Engesztelő Nap) a Faludzsa melletti Marine bázison volt Chaplain Elson, ahol közel száz zsidó katonát talált. “A nagy hőség ellenére, mindannyian böjtöltek” – mondja és az ima nagyon ájtatosan folyt.

Panasza: nincs elég kóser koszt a zsidó katonáknak és a Kuvaitban székelő chikágói vállalat bürokratikus nehézségekbe ütközik, hogy a raktáraiban lévő kóser menázsit eljuttassa a harcoló alakulatokhoz

Elson jól beszél héberül, mivel annakidején a jeruzsálemi héber egyetemen tanult, mielőtt bevonult. 44 éves, nős és három gyerek apja.

Comments are closed.