Forrás: MNO

Bezárás | Nyomtatás

Feketébe öltözött Ramalláh

“Apjukat” gyászolják a vezető főhadiszállása környékén · Autógumik égnek a városban

2004. november 12. (8. oldal)

MTI

Palesztinok tízezrei tódultak az utcákra Ciszjordániában és a Gázai övezetben, gyászolva az elhunyt palesztin vezetőt. Az AFP helyi jelentése szerint elsősorban a fájdalom dominál a palesztinok körében, ám – főként a fiatalok – haraggal fordulnak az amerikai és izraeli politikai elit felé.

Egy idős férfi ájultan esett öszsze a Mukata előtt, asszonyok ölelkeztek össze zokogva: a ramalláhi palesztinokat megrázta történelmi vezetőjük halála, de sokkal inkább “apjuk” elvesztését siratták. A hivatalos bejelentés után két órával néhány százan, túlnyomó többségében fiatalok gyűltek össze az al-Manára téren, Ramalláh központjában. A Mukata előtt két-háromszáz palesztin fiatal hazafias jelszavakat skandált és szabad utat engedett fájdalmának. “Isten a leghatalmasabb”, “Abu Ammár (Jasszer Arafat mozgalmi neve) támogatunk és folytatni fogjuk a harcot”, “Nem a CIA tárgyalóira” – kiáltozták a tüntetők, Arafat portréit és palesztin zászlókat lobogtatva. A város több utcájában autógumikat gyújtottak fel ugyancsak fiatalok.

Az al-Manára téren gyülekezők kis csoportokba verődtek össze, néhányan palesztin zászlóba burkolózva, mások kefíjában, halkan, komor arccal beszélgettek, többen könnyeikkel küszködtek. A téren egy kis teherautóra erősített hangszórón keresztül Korán-idézeteket recitáltak. A kereskedők a gyász jeleként leeresztették a redőnyöket, és a légkör túlzottan békés volt.

Egyszer csak két fiatal felmászott a tér közepén álló fémszerkezetre, és kiakasztotta a Raísz (főnök) egy óriásképét. Egyikük kezében olajágat tartva elkezdett idézeteket felolvasni Arafat híres beszédéből, amelyet 1974-ben mondott az ENSZ-ben. “Az egyik kezemben olajággal, a másikban puskát tartva jöttem. Ne hagyják, hogy kiessen a kezemből az olajág” – elevenítette fel a fiatalember. Ráed Aszfur, egy öltönyös-nyakkendős ügyvéd nézte a jelenetet, és sírva fakadt. “Amit érzek, túl erős ahhoz, hogy el tudjam mondani. Arafat több volt, mint egy apa valamennyiünk számára. Amióta megszülettünk, vele éltünk, nem ismertünk mást, csak őt. Senki soha nem tudja majd helyettesíteni” – mondta a negyvenes éveit taposó férfi.

A Palesztin Állam budapesti nagykövetsége mély fájdalommal tudatja, hogy Jasszer Arafat elnök úr, a palesztin nép első megválasztott elnöke, a Palesztin Felszabadítási Szervezet Végrehajtó Bizottsága elnöke és a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke 2004. november 11-én elhunyt. Részvétnyilvánításra a Palesztin Állam nagykövetségén nyílik lehetőség november 17-én szerdán 10.00 és 15.00 között.

Palesztin Állam nagykövetsége

Kiadja a Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft. © 2001

Comments are closed.