Forrás: MNO

Bezárás | Nyomtatás

Kísért a szovjet múlt

Iskolásokkal íratnak intő levelet George W. Bushnak Ukrajnából

2004. november 11. (10. oldal)

Székely Gergely (Ungvár)

A kezdeményezés ugyan nem új keletű, hiszen az egykori szovjet időkben nemegyszer előfordult, hogy a „hazafias nevelés” keretében a nyelvtanárok levelet írattak az Egyesült Államok éppen tisztségben lévő elnökének. A legjobb dolgozatok szerzői dicsérő oklevelet kaptak, és részt vehettek a járási, megyei, sőt akár az országos pályázatokon is, amelyek újabb elismerésekkel, ajándékokkal, esetleg valamelyik pionírtáborba való ingyenes beutalóval párosultak.

Írni mindig volt miről, hiszen erről a tanárok nem csupán az órákat megelőző reggeli politinformációnak nevezett tizenöt-húsz perces felolvasásokon gondoskodtak, hanem a tanórákon is. A téma általában a béke körül forgott, hiszen „köztudott” volt, hogy a Szovjetunió és a szocialista tábor más országai egymással karöltve mindig is a békeharc élvonalában heveskedtek a világbékét és földünk jövőjét veszélyeztető imperialistákkal, legfőképpen pedig a világ csendőrének kikiáltott Egyesült Államokkal szemben. És nem hiányzott a gyermekes szenvedély és a gyűlölet sem, amivel a gyermekek egymást túllicitálva igyekeztek leleplezni az amerikai imperializmus és az általa támogatott „izraeli szoldateszka” képmutatását, a jenkik pénzsóvár, megalkuvó és szégyentelen mivoltát, elátkozni az amerikai atomfegyvereket, amelyek az ártatlan szovjet gyermekekre és azokra a megőszült fejű veteránokra irányulnak, akik megmentették az emberiséget a fasizmus barna pestisétől. A levél befejezéseként pedig arra kellett felszólítani az amerikai elnököt, hogy „El a kezeket a Szovjetuniótól!”, amelynek „a világon nincs sehol se párja, mert lakói szabad emberek”.

Azóta évtizedek teltek el, de az ember még ma sem képes szégyenérzet nélkül visszagondolni az egykori levélírásokra. Legfeljebb az adhat némi megnyugvást, vigasztalja magát a mai felnőtt, hogy az egykori szovjet birodalommal egyetemben a „hazafias nevelésnek” ez a módja is végképpen a történelem szemétdombjára került. Ám aki ezzel hitegeti magát, nagyon téved. A mai Ukrajnában ugyanis minden előfordulhat, köztük az is, hogy az iskolásokat Bush elnökhöz szóló levél írására kényszerítsék tanáraik. Szumiban, ebben az északkeleti nagyvárosban ugyanis néhány napja ez is megtörtént. Talán éppen akkor görnyedtek a levélpapír fölé a kis nebulók, amikor a Kijevben vendégeskedő orosz elnök, Vlagyimir Putyin a televíziós kamerák előtt kendőzetlenül agitált a hatalom jelöltje, Viktor Janukovics mellett. A távoli múlt gyakorlatához képest azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem a gyerekek fantáziájára bízták, hogy mi is álljon abban a levélben, hanem maguk a tanárok mondták tollba a szöveget, arra szólítva fel az amerikai elnököt, hogy ne avatkozzon bele az elnökválasztásba, mivel az kizárólag Ukrajna belügyének számít. Itt demokrácia van, az emberek maguk döntik el, kire adják a voksukat, hiszen maguknak és nem az amerikaiaknak akarnak elnököt választani. „Fájdalmas és félelmetes”, fakad ki a kijevi Zerkalo Nyegyeli hetilap szemleírója a történteket kommentálva, majd leszögezi: ennek ellenére mégis vannak olyanok, akik irigyelnek bennünket. A szerző az egyik közismert moszkvai publicistának, Andrej Kolesznyikovnak az elnökválasztással kapcsolatos fejtegetését idézi: „Az egykori Szovjetunió területén maradt még egy utolsó esélye a demokráciának. Ez pedig az ukrajnai elnökválasztás, amelynek óriási a tétje. Bevallom, irigylem is ezért a lehetőségért az ukránokat. Nekik ugyanis van egy igazán nemzeti érzületű, demokratikus jelöltjük, akit immár négy hónapja egyszerre két ország sajtója és hatalmi gépezete igyekszik minden lehető módon megrágalmazni és besározni, ám ő ennek ellenére megőrizte karizmáját, népszerűségét és tekintélyét. És megvan az az állampolgári réteg is, amelyet felháborít, hogy néhány keleti régiót ellenőrző oligarchikus klánok jelöltjét akarják velük elnökké választani. Az ukránoknak ma még megvan az esélyük a demokráciára, a normális jövőre.”

Hogy azonban tudnak-e élni az ukránok ezzel az utolsó esélylyel, köztük azoknak a szumi kisiskolásoknak a jövője érdekében is, akikkel ma tanáraik az amerikai elnöknek íratnak levelet, az csak az elnökválasztás második fordulójában derül ki.

Kiadja a Nemzet Lap és Könyvkiadó Kft. © 2001

Comments are closed.