Forrás: Magyar Rádió

A Horthy-mítosz és a holokauszt

Elhangzott: 2004. november 6-án

2004. november 6., szombat 22:56

252 olvasás

Egy új Horthy-monográfia; érdekessége, hogy a rocktörténész, újságíró Sebők János írta, aki abban reménykedik, hogy könyvével hozzájárul Horthy történelmi szerepének tisztázásához, és az ehhez szükséges társadalmi illetve szakmai vitához.

Hogy mi történt több mint négyszázezer magyar zsidó deportálásakor, az nagyjából tudható a korabeli dokumentumokból – németekből, magyarokból – és a visszaemlékezésekből. Hogy miért, és főként hogy kiknek a közvetlen részvételével, az már kevésbé – és hogy a deportálásokban miféle szerepet vállalt Horthy Miklós kormányzó, az még az előbbinél is kevésbé igazolt a szakirodalomban.

Sztereotípiák persze szép számmal vannak forgalomban, például, hogy a budapesti zsidóságot nem engedte, ezért pusztult el vidéki, vagy hogy ő is a németek áldozata és foglya volt… de pontos felelősségéről kevés hitelesnek tekinthető elemzés született. Sebők János a napokban adta ki monográfiáját, amelynek tripla címe így hangzik: A titkos alku; Zsidókat a függetlenségért; A Horthy-mítosz és a holokauszt.

Előítéletek nélkül, áldozatpárti megközelítésben, mondja a szerző, aki onnan vette a bátorságot egy ilyen könyv megírásához, hogy bár őt leginkább rocktörténészként ismerik, de újságíróként dolgozik és emellett botcsinálta történész is. A magyar holokauszt hatvanadik évfordulója alkalmából úgy gondolta, itt az ideje a kibeszélésnek, hogy a történelmi tudatban ez a téma a helyére kerüljön.

Bár az elmúlt években sok mű született erről a témáról, de feltűnt Sebőknek, hogy a politikai erőtér rendkívül megosztja a történészszakmát is. Ami szerinte a könyvében újnak mondható, az a végkövetkeztetés. A mai megítélés szerint csak közvetve tartják felelősnek Horthyt a történtekért; elsősorban a megszálló német erőket és a kollaboráló magyar kormányt, valamint a csendőrséget okolják – ám a dokumentumokból kiderül, hogy mindaz, ami történt, csak úgy volt lehetséges, hogy az a bizonyos titkos alku Horthy és Hitler között létrejött.

Sebők János úgy véli: azért lenne nagyon fontos, ha Horthy szerepét végre tisztáznánk, mert akkor tovább lehetne végre lépni és meg lehetne beszélni, hogy Magyarország szerepe a holokausztban hogyan alakult. Akkor juthatnánk el oda, hogy ezt a múltat végképp át tudjuk egy bizonyos fokig történelemmé alakítani – s ettől kezdve ezek a viták már kivehetők a politikai erőtérből, végre születhetne valamilyen megítélési konszenzus.

Comments are closed.