Forrás: Magyar Rádió

Felszentelték az elárasztott falu új templomait

Elhangzott: 2004. október 31.

2004. november 4., csütörtök 9:18

294 olvasás

Amikor 1989-ben az új gát megépítésekor vízzel árasztották el Bözödújfalut, az ott élők egy része belehalt a kényszerkitelepítésbe. A többiek pedig a világ számtalan helyén kerestek új hazát maguknak. Sokan a közeli Erdőszentgyörgyön igyekeztek otthonra találni. Ez az otthon most vált teljessé, amikor október 8-án Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és másnap dr.Szabó Árpád unitárius püspök felszentelte a katolikus, illetve az unitárius templomot.

A két templom építésében részt vállaltak a hívek, segített a magyar állam is. A román kormány támogatása pedig mintegy anyagi kárpótlást jelent a romba dőlt templomokért, bár a lelkekben a seb még sajog.

– Hasonlít-e belsőleg valami is az egykori újfalusi templomra?

– Belsőleg nem, az oltár itt a sarokban van elhelyezve a Szent Antal oltára, az volt az újfalusi oltárunk. Azt megmentették, az elhozták, és ide mindeddig fel volt téve a kiskápolnába. Itt Erdőszentgyörgyön. És most vasárnap voltunk a misén, akkor már el volt hozva és mondta a plebánosunk, hogy ezentúl itt fog lenni minden szentmisénk. És igazi régi szertartásokkal, körmentekkel és minden, ahogy volt régen, meg tudjunk tartani.

– Az itteni katolikus gyülekezetnek a nagy része bözödőjfalusi?

– Nagyon szét vagyunk szóródva, itt Erdőszentgyörgyön hárman élünk.

– Itt a keresztény ember meg is tud bocsátani az akkori romániai vezetésnek, hogy erre a sorsra kényszerítette?

– Hát én szívemből, lelkemből meg. Aztán mindenki a maga lelkivilága úgy, hogy ugye nem egyformák vagyunk, de én szívemből már én belenyugodtam.

Egy hetvenhárom éves férfi, aki valaha a szombatosokhoz tartozott, szintén az új templomot ünnepelte.

– Ön egykor a szombatosokhoz tartozott. Nem volt eredetileg unitárius, mikor tért át?

-Azelőtt száz évvel álltak által ezek, szombatosok voltak, és akkor eltértek zsidónak és azt mondták, hogy építenek templomot, és álljanak által akkor zsidónak. És akkor a nép, negyven, ötven család belément és átállott. Akkor 1942-ben kijött Delhi Alajos és azt mondta, hogy aki nem áll által vissza az ősi vallására, azokat el fogják később vinni. Tisztább beszéd, nem a hamisságok, és akkor áttért az egész falu, és megmaradtunk. Nem vittek el a németek, vagyis akkor az auschwitzi táborban nem kerültünk sorra. Nekem nem volt nehéz átállni, gyerek voltam, a szülőknek elég nehéz volt, mert ugye már idősebbek voltak, mi gyermekek hamar átvettük. És hogy konfirmáltam, keresztény feleség, magyar feleségem volt, meg voltunk esküdve, gyermekek is mai napig az unitárius vallást tartsuk kicsitől nagyig.

– Elekes György nyugdíjas tanár az elöntött templom fölött horgászik. Tudom, hogy nem illik egy horgászembert zavarni, most mégis megkérdezem öntől, hogy milyen érzés tulajdonképpen egy templomkertben horgászni?

– Megmondom őszintén, szörnyű. Én itt voltam mikor itt gáttal lezárták a patak útját és feltöltötték ezt a falut. Eltemettek lényegében egy falut. Kérem szépen ezek a szerencsétlen emberek itt hagyták földjüket, kertjüket, mindenüket és tessék nézni három templom, egy római katolikus, egy református és egy volt zsidó templom kérem szépen került lerombolása. A házakról nem beszélve. Néhány cigány család maradt itt meg, más senki.

Veres Emese Gyöngyvér riportja nyomán

Comments are closed.