Forrás: Magyar Rádió

Amaro

2004. október 20., szerda 13:50

987 olvasás

Fekete-fehér, igen-nem – cigánymagazin

A Magyar Rádióban, a Petőfi adón havonta egyszer, szerdán, a Más-sávban, este 10-kor jelentkező, egy órás műsor a romákról 2002. novemberében indult. A szerkesztő Ránki Júlia, tanácsadó Kovalik Márta. Műsorvezető Szűcs Péter.

No Title

No Description

A műsor célja az előítéletek oldása, amelynek eszköze a romákról szóló minél több információ, kulturális, életmódbeli ismeret közreadása. Ezzel együtt megcélozzuk a rádióhallgató romákat is, nekik szóló hírek, tájékoztatók közreadásával. Az Amaro nem politikai, hanem életmód szempontú.

Minden adásban szerepel szótár, amely szó- és szokásmagyarázat az adás témájához kapcsolódva. Ezeket a részeket mindig anyanyelvüket jól ismerő oláh, beás és romungro cigány fiatalokkal rögzítjük.

A műsorsorozat célja, hogy a magyar társadalomban mélyen gyökerező cigányellenességet próbáljuk meg oszlatni azzal, hogy a napi élet jelenségeit megbeszéljük. Ehhez minden adásban van szakértőnk is, és természetesen cigány vendégünk.

Nem kerüljük ki a konfliktusok forrásául szolgáló témákat sem. A műsor alapvetően abból indul ki, hogy a cigányok a mai Magyarország valamennyi problémáját és lehetőségét velünk együtt élik meg, de kisebbségként hátrányos helyzetben vannak.

Nem osztjuk azt a hamis megközelítést, hogy a szegénység, a nyomor, az iskolázatlanság és munkanélküliség egyenlő a cigánykérdéssel.

Azt a nézetet képviseljük a műsorban, hogy a cigányoknak ugyanolyan lehetőséget kell kapniuk a tanulásra, munkára, egészséges életre, művelődésre, mint bárkinek, de helyzetüknél fogva ezek kiharcolását segíteni kell. Életmódjuk, kultúrájuk megismertetése az a mód, amely a késő esti rádióműsornak rendelkezésére áll az előítéletek oldására.

Munkánkban segítségünkre van a Roma Sajtóközpont, a Romaweb és azok az állami és civil szervezetek, amelyek a romakérdéssel hivatás szerűen foglalkoznak.

A műsor a Roma Sajtóközpont híreinek felhasználásával készül.

Üzenetrögzítő: 328-8068

________________________________________________________________

Adás: 2004. október 20. 22.00-23.00

A cigány zene már nem az, ami régen volt. A hagyományostól a legújabb divatig követjük a változásokat.

A műsor a Roma Sajtóközpont híreinek felhasználásával készül

Állandó rovatok: szótár, szokások, szimbólumok

Üzenetrögzítő: 328-8068

_____________________________________________________________

2004. szeptember 22. 22.00-23.00

Virágerdő, gazdagon terített asztalok, éjjel-nappal tartó zenélés, vízgyűjtés a szent kútból, és sok- sok történet családról, egészségről, apró csodákról…

A Csatkai búcsú a Mária-hívő cigányság egyik legfontosabb búcsújáró helye. Idén külön jelentősége volt a szeptember 4-ről 5-re virradó estének és a vasárnap délelőttnek, mert az itt felépült kápolnába bevitték a pápa által megáldott keresztet.

Erről az eseményről szól az Amaro adása szeptember 22-én.

A képeket Reviczky Zsolt fotóriporter készítette:

Csatkai búcsú

________________________________________________________________

2004. július 28. 22.00-23.00

A Holokauszt emlékévben több szó esett a magyar cigányság 1944-45-ben elszenvedett tragédiájáról, mint korábban. Az augusztus 2-ához kapcsolódó nemzetközi megemlékezésen túl ismét föl kell tennünk a kérdést: hol tart az áldozatok és hozzátartozóik kárpótlása?

Kérjük, aki rendezetlen kárpótlási ügyről tud, jelentkezzen!

Emlékeztetőül:

Az Országgyűlés Emberi jogi bizottsága úgy döntött, hogy a roma kárpótlás folyamatának figyelemmel kísérésére vizsgálóbizottságot hoz létre. Az Ügyrendi bizottság is megvitatta az erre irányuló országgyűlési határozati javaslatot, és úgy foglalt állást, hogy az abban megfogalmazott 31 kérdés között számos olyan is van, melynek vizsgálatára az Országgyűlés nem rendelkezik hatáskörrel, ezért új változat benyújtását javasolta. Az Emberi jogi bizottság 2003. november 24 -i ülésén 19 igen szavazattal és két tartózkodással elfogadta az új változat szövegét.

Comments are closed.